logo

Тест: Произведение на вектор с числo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изразете векторите \boldsymbol\underseta-->, \undersetb-->,\undersetd-->,\undersetf--> от чертежа чрез вектор \boldsymbol\undersetc--> и свържете въпросите  с техните отговори.
2
Изразете векторите \boldsymbol\undersetb-->, \undersetc-->,\undersetd-->,\undersetf--> от чертежа чрез вектор \boldsymbol\underseta--> и свържете въпросите с техните отговори.
3
Вярно ли е, че ако \boldsymbol\undersetc--> = \underseta-->+\undersetb--> и вектор \boldsymbol\underseta--> е противоположен на вектор \boldsymbol\undersetb-->, то \boldsymbol\undersetc-->= \underset0--> ?
4
Разгледайте чертежа и определете:
 • а) Кои вектори от чертежа са противоположни?
 • б) Кои вектори са еднопосочни?
 • Изберете верните отговори.
5
 • Кои вектори от чертежа НЕ са еднопосочни (колинеарни)?
 • Изберете верните отговори.
6
 • Ако векторите \boldsymbol\underseta--> и \boldsymbol\undersetb--> са еднопосочни, то твърдението:
 • "Векторът \boldsymbol\undersetc--> = 2\underseta-->+3\undersetb--> е вектор, еднопосочен с вектор \boldsymbol\underseta--> и вектор \boldsymbol\undersetb-->" е?
7
Ако дължината на отсечката AB = 8 cm, а дължината на отсечката CD = 4 cm и векторите \boldsymbol\undersetAB--> и \boldsymbol\undersetCD--> са еднопосочни, то изберете всички верни твърдения за тези два вектора.
8
Ако знаете, че:
 • \boldsymbol\undersetCD--> = 1,5\undersetAB-->
 • \boldsymbol\undersetMN--> = 2\undersetAB-->
 •  \boldsymbol\undersetPE-->= 5\undersetAB-->
 • Подредете по големина векторите, като поставите най-отгоре вектора с най-малка големина.
9
Разгледайте чертежа. Като знаете, че p е цяло положително число и \boldsymbol\undersetb-->= p\undersetc-->,
 • намерете на колко е равно p.
 • Запишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
10
Ако дължината на вектор \boldsymbol\underseta--> e 5 cm,
 • намерете дължините на векторите от задачите по-долу и ги свържете с правилните отговори.
11
Пресметнете на кой вектор е равен изразът:
 • \boldsymbol4\undersetAB--> - 3\undersetBA-->-2\undersetAB-->
12
Ако \boldsymbol\undersetAB--> = \underseta--> , \boldsymbol\undersetBC-->= \frac12\undersetAB--> , \boldsymbol\undersetCD--> = 4\undersetBC-->,
 • изразете чрез вектор \boldsymbol\underseta--> стойността на израза:
 • \boldsymbol\undersetAB-->+\undersetBC-->+\undersetCD-->=?
13
Разгледайте чертежа и
 • изразете вектора \boldsymbol\underseta-->-\undersetf--> като произведение на вектор \boldsymbol\undersetb--> с число.
 • Изберете верния отговор.
14
Ако \boldsymbol\undersetAB-->= \underseta-->, а  \boldsymbol\undersetBC--> =5k\underseta-->-10\underseta-->,
 • намерете за кои стойности на \boldsymbolk, вектор \boldsymbol\undersetBC--> е еднопосочен с вектор \boldsymbol\undersetAB-->.
15
В триъгълника ABC, точка М е среда на AC, а точка N е среда на AB.
 • Изразете вектор \boldsymbol\undersetMN--> чрез вектор \boldsymbol\undersetBC--> .

Описание на теста

Как се умножава вектор с положително, отрицателно число или нула? Как се разбира кои вектори са колинеарни? Станете експерти в тези операции като решите задачите от онлайн упражнението по математика за 8. клас "Произведение на вектор с число". С този тест ще станете по-добри в изразяването на един вектор чрез друг и ще се научите да разпознавате дали можете да правите това с всеки два вектора или не. Желаем ви приятна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (39)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се