Упражнение: Вписан ъгъл


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Вписан ъгъл" по математика за 8. клас ще проверите как сте усвоили понятието вписан ъгъл. Къде лежи върхът на вписан ъгъл? А какво знаете за раменете му? Коя дъга е съответна дъга на вписания ъгъл? А кой ъгъл е съответен централен ъгъл на даден вписан ъгъл? С какво се измерва вписания ъгъл? Отговори на всички тези въпроси ще получите, когато решите задачите от теста. Направете теста, за да изясните понятието вписан ъгъл и приложите успешно знанията си в задачи от окръжност. Успех!  

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. За вписания ъгъл е вярно:
5т. 2.
  • Според данните от чертежа отбележете тези ъгли, които са вписани ъгли .
5т. 3.
  • Според данните от чертежа централен ъгъл е
5т. 4. Вярно ли е, че централният ∠ СОВ е съответен ъгъл на вписания ∠ САВ и вписания ∠ CDB?
5т. 5. Вярно ли е, че:
  • Вписаният ъгъл е равен на половината от съответния му централен ъгъл?
6т. 6.
  • Според чертежа ∠COB=72 º. Намерете мярката на вписания ∠ САВ?
6т. 7. Ако вписаният ъгъл има големина 52º, то съответният му централен ъгъл е равен на
6т. 8. Вярно ли е, че щом раменете на вписаните ъгли ∠САВ и ∠CDB отсичат една и съща дъга, те са равни?
6т. 9. Раменете на вписаните ъгли ∠САВ и ∠CDB минават през краищата на диаметъра СВ на окръжност с център О .
  • Намерете мярката им.
6т. 10. Точките А, В, С лежат върху окръжност с център О така, че ΔАВС е равностранен. Намерете градусната мярка на  ∠АОВ.
6т. 11. Точките А, В, С, D принадлежат на окръжност с център О и разделят окръжността на дъги, за които е изпълнено  \widehatAB:\widehatBC:\widehatCD:\widehatDA=1:4:2:3.
  • Намерете мярката на централния ∠ АОВ.
6т. 12. Точките А, В, С, D принадлежат на окръжност с център О и разделят окръжността на дъги, за които е изпълнено   \widehatAB:\widehatBC:\widehatCD:\widehatDA=1:4:2:3.
  • Намерете мярката на вписания ∠ ADC.
11т. 13. Точките А, В, С лежат на окръжност с център О и са върхове на триъгълник АВС.
  • Ако е известно, че страната АС е равна на радиуса на окръжността, намерете мярката на вписания ∠ АВС.
11т. 14.   Дадена е окръжност с център О и отсечката АВ е диаметър на окръжността. Хордата АМ е успоредна на хордата ВР и ∠МАВ=30º.
  • Намерете големината на ∠АМВ и ∠АРВ.
   
11т. 15. Дадена е окръжност с център О и отсечката АВ е диаметър на окръжността. Хордата АМ е успоредна на хордата ВР и ∠МАВ=30º.
  • Намерете големината на ∠РВА.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!