logo

Тест: Вектори. Ценна задача, препоръчана от вас

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отбележи противоположните вектори на вектор \vecAB.
2
Вярно ли е, че \vecAB=-\vecBA?
3
Отбележи вярното.
  • \vecAC=:
4
Отбележи вярното.
  • \vecBD=:
5
Векторът \vecDA=:
6
Даден е успоредник ABCD и точка O е пресечна точка на диагоналите му. Намери  \frac13(\vecBC+\vecBA)=:
7
Даден е успоредник ABCD и т. O е пресечна точка на диагоналите му.  \frac23\vecCD-\frac23\vecCB=:
8
Даден е  успоредник ABCD\vecAB=\veca,\vecBC=\vecb,M\in AC, \vecCM=\frac16\vecCA. Намери \vecCM.  
9
Даден е успоредникът ABCD.\vecAB=\veca,\vecBC=\vecb,M\in AC, \vecCM=\frac16\vecCA. Изрази вектора \vecBM.
10
Даден е успоредник ABCD.\vecAB=\veca,\vecBC=\vecb,M\in AC, \vecCM=\frac16\vecCA. Намери вектора \vecAM.
11
Даден е успоредникът ABCD.\vecAB=\veca,\vecBC=\vecb,M\in AC, \vecCM=\frac16\vecCA. Векторът \vecDM= ?
12
Даден е успоредник ABCD.\vecAB=\veca,\vecBC=\vecb,M\in AC, \vecCM=\frac16\vecCA. Намери вектора \vecOM.
13
Върху страните на \Delta ABC са взети две точки, така че M\in AB;\vecAM=\frac14\vecAB;K\in BC;\vecBK=\frac13\vecBC;\vecCA=\veca;\vecCB=\vecb. Намери и попълни \vecMB.
  • Наклонената черта да се счита за дробна черта.
14
Върху страните на \bigtriangleup ABC са взети две точки, така че M\in AB;\vecAM=\frac14\vecAB;K\in BC;\vecBK=\frac13\vecBC;\vecCA=\veca;\vecCB=\vecb. Намери и попълни \vecCM.
  • Наклонената черта да се счита за дробна черта.
15
Върху страните на  \bigtriangleup ABC са взети две точки така, че M\in AB;\vecAM=\frac14\vecAB;K\in BC;\vecBK=\frac13\vecBC;\vecCA=\veca;\vecCB=\vecb. Намери и попълни \vecAK.
  • Наклонената черта да се счита за дробна черта.

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 8. клас ще провериш знаеш ли как се намират сбор и разлика на вектори и как се умножава вектор с число. Задачите от теста ще ти помогнат да преговориш основните правила за построяване на вектор, равен на сбора и разликата на вектори. Ще упражниш уменията си за намиране на вектор, който е произведение на число с друг вектор. Въпросите ще ти помогнат да затвърдиш знанията си за вектори и ще станеш един от най-добрите по математика в 8. клас. Спорна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се