Упражнение: Цели изрази. Всичко най-важно


Описание на упражнението

Подготвили сме ви онлайн упражнение Цели изрази. Всичко най-важно за 9 клас. То ще ви помогне да се запознаете с понятието „рационални изрази”, да различавате цели от дробни изрази и да извършвате действия с тях. Внимавайте, докато попълвате теста, заложили сме ви капани и горещо се надяваме да ни победите! Желаем ви да се забавлявате и да се справите успешно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Знаменателят на целите рационални изрази не съдържа неизвестно.
5т. 2. Вярно ли е, че рационалният израз \dpi{100} \frac{ax^{2}%2Bby}{5} е едночлен.
5т. 3. Степента на рационалния израз  \dpi{100} \frac{3a^{2}xy^{2}z^{3}}{7b} , в който \dpi{100} a е параметър, а \dpi{100} x, \dpi{100} y и \dpi{100} z са неизвестни, е:
5т. 4. Изразите  \dpi{100} \frac{2xy^{3}x}{7a} и \dpi{100} \frac{5y^{2}x^{2}y}{2b}, в които a и b са параметри, а x и y са неизвестни, са:
5т. 5. Даден многочлен е в нормален вид, когато не съдържа подобни едночлени.
6т. 6. Знаменателят на целите рационални изрази може да съдържа
6т. 7. Кои от посочените изрази, в които a и m са параметри, а x и y са неизвестни, са многочлени?
6т. 8. Определете вида на посочените рационалните изрази, в които a и b са параматри, а x и y са неизвестни. Попълнете липсващия текст като използвате само думите цял или дробен, без други символи и препинателни знаци.
  • Например: Изразът 2x+3 е цял
6т. 9. Произведението на изразите \dpi{100} \frac{2bxy^{2}z}{5} и \dpi{100} \frac{15b^{2}xy}{4} e:
6т. 10. Ако \dpi{100} x\neq 0 и \dpi{100} y\neq 0, частното на изразите \dpi{100} 8axy^{2} и \dpi{100} \frac{4xy^{2}}{5} e:
6т. 11. Разложете многочлена \dpi{100} ax^{2}%2Bby^{2}-ay^{2}-bx^{2} на прости множители. Полученият отговор е:
6т. 12. Преобразувайте произведението \dpi{100} 3\left ( x-1 \right )\left ( x-2 \right ) до многочлен в нормален вид. Полученият отговор е:
11т. 13. Рационалните изрази A=  \dpi{100} \frac{x^{2}y}{2} и B= \dpi{100} \frac{ax^{^{2}}y}{6} са подобни. Ако x\neq 0 и y\neq 0 извършете означените действия и свържете с правилния отговор.
11т. 14. В дадените рационални изрази \dpi{100} m, n и \dpi{100} a са параметри, а \dpi{100} x, y и \dpi{100} z са неизвестни. Подредете изразите според степента им, като започнете от най-ниската.  
11т. 15. Свържете всеки от многочлените, в които \dpi{100} a е параметър, а \dpi{100} x и \dpi{100} y са неизвестни, със съответната степен:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!