logo

Тест: По-трудни задачи с биквадратни уравнения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че
 • z^4=(z^2)^2 ?
2
Вярно ли е, че уравнението
 • z^4+3z^2+1=0
е еквивалентно на уравнението
 •  (z^2)^2+3z^2+1=0 ?
3
Дадено е уравнението
 • 2z^4-27z^2+6=0 .
 • След полагане z^2=t се получава квадратното уравнение:
4
Намерете корените на уравнението x^2=49 .
5
Решете уравнението x^2=-9 .
6
Дадено е уравнението x^4-7x^2+10=0 .
 • След полагане x^2=t  даденото уравнение се свежда до квадратното уравнение
7
Корените на уравнението
 • t^2-7t+10=0  са:
8
Корените на уравнението
 • x^4-7x^2+10=0 са:
9
Дадено е уравнението
 • x^4+10x^2+21=0 .
 • Вярно ли е, че след полагане x^2=t ,
 • даденото уравнение се свежда до квадратното уравнение
 • t^2+10t+21=0 ?
10
Корените на уравнението
 • t^2+10t+21=0 са:
11
Корените на уравнението
 • x^4+10x^2+21=0 са:
12
Дадено е уравнението
 • x^4-3x^2-4=0.
 • Колко корена има уравнението?
13
Андрей, Васил и Милена решават уравнението
 •  (4+2x^2)^2-(1+x^2)^2=10-2x^2 .
 • Андрей твърди, че след преобразуване уравнението е еквивалентно на 3x^4+16x^2+5=0 .
 • Васил след преобразуване получил уравнението x^4-16x^2=0 .
 • Милена смята, че след преобразуване се получава уравнението  3x^4-3x^2-x-5=0 .
 • Кой от тях е решавал вярно? Запишете в празното поле името му: Андрей, Васил или Милена .
14
След полагане x^2=t в уравнението
 • 3x^4+16x^2+5=0, корени на уравнението
 • 3t^2+16t+5=0 са
15
Според Андрей  уравнението
 • (4+2x^2)^2-(1+x^2)^2=10-2x^2
 •  няма корени.
 • Според Васил уравнението има два корена:x1=-\frac13;x2=+\frac13 .
 • Според Милена уравнението има един двоен корен x1,2=5
 • Кой е решил вярно уравнението? Запишете в празното поле името му: Андрей, Васил или Милена.

Описание на теста

В онлайн теста "По-трудни задачи с биквадратни уравнения" по математика за 8. клас ще проверите как сте усвоили метода за решаване на биквадратни уравнения. Какво полагане трябва да се извърши, за да се сведе биквадратното уравнение до квадратно уравнение? Колко корена може да има едно биквадратно уравнение? Решете задачите от теста, за да затвърдите знанията си за биквадратно и квадратно уравнение и станете най-добрите по математика в 8. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се