new-logo

Тест: Коренуване на частно

Тест

В онлайн теста "Коренуване на частно" по математика за 8. клас ще проверите как сте усвоили правилото за коренуване на частно. При кои условия правилото \sqrt{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} e в сила? Можете ли да прилагате правилото за коренуване на частно в задачите? Решете задачите от теста, за да упражните правилото за коренуване на частно и затвърдите наученото. Направете теста, за да сте най-добрите по математика в 8. клас.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че \left ( \fracab \right )^n=\fraca^nb^n  при b\neq 0 ?
2
Отбележете изразите, равни на дадения:
  • \left ( \frac57 \right )^2 =
3
Отбележете условията, при които правилото за коренуване на частно \sqrt\fracab=\frac\sqrta\sqrtb  е в сила.
4
Отбележете изразите, равни на дадения:
  • \sqrt\frac1649=
5
Отбележете изразите, равни на дадения:
  • \frac\sqrt3\sqrt75
6
Пресметнете \sqrt\frac49 = ?
7
Пресметнете  \sqrt\frac6425 = ?
8
Извършете коренуването:
  • \sqrt\frac28343
9
Извършете действие коренуване:
  • \sqrt1\frac4081
10
Извършете коренуването:
  • \sqrt2,25
11
Пресметнете \sqrt1,69.
12
Извършете действието \frac\sqrt150\sqrt384.
13
Извършете действията рационално и запишете крайния отговор.
  • \frac\sqrt5.\sqrt6\sqrt30 =
14
Намерете стойността на израза, като извършите действията рационално. Запишете крайния отговор.
  • \sqrt\frac78.\sqrt\frac327
15
Намерете стойността на израза и запишете крайния отговор.
  • \sqrt\frac32.\sqrt6

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се