logo

Тест: Моделиране с линейни уравнения. Начален преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Връзката между скоростта, времето на движение и изминатия път дава зависимостта S=v.t, където:
2
Извършената работа намираме, като използваме зависимостта A = N . t, където:
3
В задачите от капитал новата сума намираме по формулата K1 = K+p%.K, където:
4
Вярно ли е, че количеството чисто вещество в дадена смес е равно на произведението от концентрацията му в сместа и масата на сместа?
5
Вярно ли е, че след като намерим стойността на неизвестното, трябва да проверим дали тази стойност принадлежи на допустимите стойности?
6
От два града, разстоянието между които е 220 km, тръгнали едновременно един срещу друг бус и камион. Скоростта на буса е с 20 km/h по-малка от скоростта на камиона. Срещнали се два часа след тръгването. Нека означим скоростта на камиона с х. Свържи правилно.
7
От два града, разстоянието между които е 220 km, тръгнали едновременно един срещу друг бус и камион. Скоростта на буса е с 20 km/h по-малка от скоростта на камиона. Срещнали се два часа след тръгването. Скоростта на камиона е:
8
Асен може да свърши една работа за 8 часа, а Боби може да свърши същата работа за 12 часа. Започнали заедно да работят, но Боби си тръгнал половин час преди свършване на цялата работа. Ако означим с x времето, през което е работил Асен, свържи правилно:
9
Асен може да свърши една работа за 8 часа, а Боби може да свърши същата работа за 12 часа. Започнали заедно да работят, но Боби си тръгнал половин час преди свършване на цялата работа. Колко време е работил Асен?
10
Фирма внася в банка 35 000 лева на сметка при годишен лихвен процент 4,2%. Каква сума ще има фирмата в сметката си след изтичане на 1 година?
11
След смесване на два разтвора на сол - първият с концентрация 15%, а вторият с концентрация 35% получили 3 kg нов разтвор с концентрация 30%. Ако означим теглото на първия разтвор с х, свържи правилно:
12
След смесване на два разтвора на сол - първият с концентрация 15%, а вторият с концентрация 35% получили 3 kg нов разтвор с концентрация 30%. Какво е теглото на първи разтвор?
13
Два автомобила, първият със скорост 60 km/h, а вторият със скорост 40 km/h, тръгват едновременно от град А за град В. Когато първият автомобил пристигнал в град В, на втория му оставали 50 km до град В. Намери разстоянието между двата града.
14
Една строителна бригада може да построи етаж от къща за 12 дни, а втора строителна бригада - за 15 дни. За колко дни двете бригади заедно ще построят 60% от етажа?
15
Колко литра 9%-ен оцет трябва да се смеси с 8 литра 6%-ен оцет, за да се получи 7%-ен оцет?

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 8. клас ще преговориш основните неща за това как да направиш математически модел на текстови задачи. Как да решиш задачи от движение? Как да решаваш задачи от работа и задачи от капитал? А тези така сериозни задачи от смеси и сплави? Задачите от теста ще ти помогнат да преговориш и систематизираш знанията си и се справиш отлично по математика. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се