Упражнение: Модулни квадратни уравнения


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Модулни квадратни уравнения" по математика за 8. клас ще проверите как сте усвоили метода за решаване на модулни квадратни уравнения. Положително или отрицателно число е модулът на едно число? Какви случаи се разглеждат за уравнението |f(x)|=c ? Задачите от теста ще ви помогнат да преговорите изученото за модул и да приложите знанията си при решаване на модулни квадратни уравнения. Решете задачите от теста, за да сте уверени в знанията си и станете най-добрите по математика в 8. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че:
 • | 8 | = 8 и | - 8 | = 8
5т. 2. Вярно ли е, че
 • ако | x | = 4, то
 • x = 4  и - x = 4 ?
5т. 3. Дадено е уравнението |x|=10 . Решение на уравнението е:
5т. 4. Вярно ли е, че ако
 • | x + 2 | = 8, за да се реши уравнението, трябва да се разгледат случаите:
 • x + 2 = 8
 • - ( x + 2 ) = 8 ?
5т. 5. Дадено е уравнението | x | = - 6 .
 • Отбележете решението на уравнението
6т. 6. Отбележете верните отговори. За да се реши уравнението
 •  |x^2+5x+7|=11 ,
 • трябва да се разгледат случаите:
 
6т. 7. Дадено е уравнението |x^2-x-3|=9 .
 • За де се реши модулното уравнение, трябва да се решат квадратните уравнения:
6т. 8.   Корените на модулното уравнение
 •  |x^2-x-3|=9 са:
6т. 9. Дадено е уравнението
 • |5x^2-25x+9|=-7
 • Решение на уравнението е
6т. 10. Дадено е уравнението
 • |x^2-15x+30|=4 .
 • За да се реши модулното уравнение, трябва да се разгледат случаите:
6т. 11.
 • Корените на уравнението
 • x^2-15x+26=0  са:
6т. 12. Корените на уравнението
 • x^2-15x+34=0  са:
11т. 13. Дадено е уравнението
 • |x^2+14x+50|=5 .
 • Намерете корените на уравнението.
 • Попълнете първо по-малкото число.
11т. 14. Дадено е уравнението |x^2+3x-50|=20 .
 • Ангел твърди, че най-малкият корен на уравнението е -10.
 • Гергана твърди, че най-малкият корен на уравнението е \frac-3+\sqrt1292 .
 • Кой е прав? Попълнете името в празното поле: Ангел или Гергана .
11т. 15. Дадено е уравнението
 • |x^2-x-6|=3+x
 • Намерете сбора на корените на уравнението.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!