logo

Тест: Модулни квадратни уравнения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че:
 • | 8 | = 8 и | - 8 | = 8
2
Вярно ли е, че
 • ако | x | = 4, то
 • x = 4  или - x = 4 ?
3
Дадено е уравнението |x|=10 . Решение на уравнението е:
4
Вярно ли е, че ако
 • | x + 2 | = 8, за да се реши уравнението, трябва да се разгледат случаите:
 • x + 2 = 8
 • - ( x + 2 ) = 8 ?
5
Дадено е уравнението | x | = - 6 .
 • Отбележете решението на уравнението
6
Отбележете верните отговори. За да се реши уравнението
 •  |x^2+5x+7|=11 ,
 • трябва да се разгледат случаите:
 
7
Дадено е уравнението |x^2-x-3|=9 .
 • За де се реши модулното уравнение, трябва да се решат квадратните уравнения:
8
  Корените на модулното уравнение
 •  |x^2-x-3|=9 са:
9
Дадено е уравнението
 • |5x^2-25x+9|=-7
 • Решение на уравнението е
10
Дадено е уравнението
 • |x^2-15x+30|=4 .
 • За да се реши модулното уравнение, трябва да се разгледат случаите:
11
 • Корените на уравнението
 • x^2-15x+26=0  са:
12
Корените на уравнението
 • x^2-15x+34=0  са:
13
Дадено е уравнението
 • |x^2+14x+50|=5 .
 • Намерете корените на уравнението.
 • Попълнете първо по-малкото число.
14
Дадено е уравнението |x^2+3x-50|=20 .
 • Ангел твърди, че най-малкият корен на уравнението е -10.
 • Гергана твърди, че най-малкият корен на уравнението е \frac-3+\sqrt1292 .
 • Кой е прав? Попълнете името в празното поле: Ангел или Гергана .
15
Дадено е уравнението
 • |x^2-x-6|=3+x
 • Намерете сбора на корените на уравнението.

Описание на теста

В онлайн теста "Модулни квадратни уравнения" по математика за 8. клас ще проверите как сте усвоили метода за решаване на модулни квадратни уравнения. Положително или отрицателно число е модулът на едно число? Какви случаи се разглеждат за уравнението |f(x)|=c ? Задачите от теста ще ви помогнат да преговорите изученото за модул и да приложите знанията си при решаване на модулни квадратни уравнения. Решете задачите от теста, за да сте уверени в знанията си и станете най-добрите по математика в 8. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се