Упражнение: Най-важните средно трудни задачи върху раздела за квадратно уравнение


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Най-важните средно трудни задачи върху раздела за квадратно уравнение" по математика за 8. клас ще проверите как сте усвоили метода за решаване на квадратно уравнение. Задачите от теста ще ви помогнат да  преговорите какви са начините едно уравнение да се сведе до общия вид на квадратно уравнение ax^2+bx+c=0,a\neq 0.  Решете задачите от теста, за да затвърдите знанията си за квадратно уравнение и се справите успешно с контролните по математика в 8. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че 5=(\sqrt5)^2 ?
5т. 2. Вярно ли е, че уравнението
 •  x^2-8=0 е еквивалентно на уравнението
 • x^2-(\sqrt8)^2=0 ?
5т. 3. Уравнението x^2-27=0 е еквивалентно на уравнението
5т. 4. Вярно ли е, че единият корен на уравнението
 • 2x^3-6x^2+12x=0
 •  е  x1=0?
5т. 5. Уравнението x^4-5x^3+3x^2=0 е еквивалентно на уравнението
6т. 6. Преобразувайте уравнението
 • (x-2)^2+(x-2)(x+2)=7
 •  до общ вид на квадратно уравнение.
 • Еквивалентното уравнение е
6т. 7. Преобразувайте уравнението
 •  2x(x+3)+(x-3)^2=10
 • до общ вид на квадратното уравнение.
 • Коефициентите са:
 
6т. 8. Преобразувайте уравнението
 • 4x(x-5)-(x-5)(x+5)=10 .
 • Коефициентите в общия вид на полученото квадратно уравнение са
6т. 9. Дадено е уравнението
 • \frac5x^2-123-12x=\fracx^2+204 .
 • Преобразувайте уравнението до общ вид. Може да се твърди, че:
6т. 10. Дадено е уравнението
 • \fracx^2-94-(4x-2)=\frac2x(x-3)5
 • Определете коефициентите на уравнението.
 • Вярно ли е, че a.c>b ?
6т. 11. Дадено е уравнението: 5x^4-48x^3+12x^2=0 .
 • Колко различни корена има уравнението?
6т. 12. Колко различни корена има уравнението
 • 3x^2-18x^2+27x=0 ?
11т. 13. Дадено е уравнението
 • 4(x-\sqrt5)(x+\sqrt5)+(x-2)^2=0 .
 • Намерете произведението от корените на уравнението x1.x2 .
11т. 14. Дадено е уравнението  
 • \frac5x^2-112-6x=\fracx^2-703 .
 • Васил твърди, че уравнението има един двоен корен, а Петър твърди, че уравнението няма корени. Кой е прав?
 • Попълнете името му в празното поле: Васил или Петър .
11т. 15. Мишо изчислил, че неговата стая има дължина с 2 м повече от ширината й, а височината е 3 м. Обемът на стаята е 72 куб. м.
 • Каква е ширината и дължината на стаята?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!