new-logo

Тест: Окръжност, вписана в четириъгълник. Задачи

Тест

Решавахме много задачи за окръжности, ъгли в тях, вписани и описани геометрични фигури, но по тази тема има още много интересни математически казуси. Хайде сега да направим онлайн упражнението по математика за 8. клас "Окръжност, вписана в четириъгълник". То ще ви помогне да станете бързи и точни в прилагането на свойствата на вписана в четириъгълник окръжност, които видяхте във видео уроците по същата тема. Започнете теста, за да видите какво сме приготвили специално за вас!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В четириъгълник ABCD със страна CD = 7 см и периметър 32 см е вписана окръжност.
 • Намерете страната AB = ?
2
Сборът от страните AD и BC на описан около окръжност четириъгълник ABCD е 12 см.
 • Ако знаете, че AB = 2CD, намерете страните AB и CD = ?
3
В трапеца ABCD с бедра AD = 12 см и BC = 8 см е вписана окръжност.
 • Намерете дължината на средната отсечка на трапеца.
 • Напишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
4
Четириъгълникът ABCD е описан около окръжност K(O,r).
 • Ако \measuredangle COD = 60^0, намерете \boldsymbol\measuredangle AOB = ?
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
5
Окръжността K(O,r)  е вписана в четириъгълник ABCD. Знаем, че SAOB = 42 кв см, а S DOC = 24 кв см.
 • Намерете лицето на ABCD.
6
Четириъгълникът ABCD е описан около окръжност.
 • Ако AB:BC:CD = 5:2:3, а периметърът му е 64 см, намерете страните на четириъгълника.
 • Свържете всяка страна с полученото число за дължината й, така че да се получат верни твърдения.
7
В четириъгълника ABCD е вписана окръжност.
 • Ако AB:BC:CD = 5:2:3, AD = 12 см, намерете периметъра на четириъгълника.
8
В равнобедрен трапец ABCD с остър ъгъл при основата = 30^0 е вписана окръжност. Средната отсечка в трапеца е 12 см.
 • Намерете лицето на трапеца.
9
В четириъгълника ABCD е вписана окръжност с радиус 6 см.
 • Ако AB:CD = 7:2, BC:AD = 5:4, AD = 8 см, намерете лицето на четириъгълника.
10
Окръжността K(O,r) е вписана в четириъгълник ABCD.
 • Дадено е, че SAOB = 45 кв см, S BOC = 33 кв см, а S DOC = 22 кв см.
 • Намерете лицето на триъгълник  AOD.
 • Напишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
11
Четириъгълникът  ABCD е описан около окръжността K(O,r).
 • Ако SAOB = 32 кв см, а S DOC = 21 кв см, а полупериметърът на четириъгълника е 13,25 см, намерете радиуса на вписаната окръжност r=?
12
В правоъгълен трапец ABCD с основи AB и CD е вписана окръжност с радиус 5 см.
 • Ако ъгъл DCB e 150 градуса, намерете периметъра и лицето на трапеца.
13
Около басейн с форма на окръжност има бордюр от мозайка с форма на квадрат със страна 14 м.
 • Намерете площта на басейна.
14
Иван има хвърчило с форма на четириъгълник, в който може да се впише окръжност. Той иска да залепи блестяща лента по края на страните на хвърчилото. От тази лента той си купил ролка с дължина 17м.
 • Знае се, че AB = 2CD, AD = 2BC и AB = 6м.
 • Ще има ли достатъчно блестяща лента Иван, за да залепи лентата по края на страните на хвърчилото си?
15
В четириъгълникът ABCD е вписана окръжност с център т. О.
 • Ако \measuredangle AOB : \measuredangle COD = 5:3намерете мерките на тези ъгли.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се