new-logo

Тест: Най-важните лесни задачи върху раздела за квадратно уравнение

Тест

В онлайн теста по математика за 8. клас ще обобщите знанията за квадратно уравнение. Задачите от теста ще ви помогнат да преговорите как се решават квадратни уравнения. Кои квадратни уравнения са непълни квадратни уравнения? Кой е начинът за тяхното решаване? Решете теста, за да сте уверени в знанията си за квадратно уравнение. Успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дискриминантата на квадратното уравнение
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0
 • се намира по формулата:
2
Вярно ли е, че:
 • Ако D>0,  корените на квадратното уравнение
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0  са
 • x1,2=\frac-b\pm \sqrtD2a
3
Ако D<0, квадратното уравнение
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0
4
Ако D=0, квадратното уравнение
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0
5
Вярно ли е, че:
 • Ако b=0 или c=0 в уравнението
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0,
 • то е непълно квадратно уравнение.
6
Вярно ли е, че уравнението
 •  x^2+2x=0 е еквивалентно на уравнението
 • x(x+2)=0 ?
7
Уравнението x^2-9=0 е еквивалентно на уравнението
8
Корените на уравнението
 •  9x^2-4=0 са:
 
9
Корените на уравнението
 • 5x^2-\frac14x=0 са:
10
Дадено е уравнението
 • 5x^2-3=0 .
 • Сборът от корените на уравнението x1+x2  е
11
Колко корена има уравнението
 • x^2-10x+21=0 ?
12
За уравнението
 • x^2+21x+111=0 може да се твърди, че:
 
13
Решете уравнението
 • 2x^2+x-10=0 .
 • Намерете произведението от корените x1.x2 .
14
Решете уравнението
 • x^2+12x+36=0 .
15
Решете уравнението
 • x^2+2x+2=0 .

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се