logo

Тест: Формулите на Виет. Годишен преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че ако x1,x2  са корени на уравнението ax^2+bx+c=0,a\neq 0, то са в сила формулите на Виет x1+x2=-\fracba;x1.x2=\fracca?
2
Дадено е уравнението x^2+3x-28=0.
  • x1+x2=
3
Дадено е уравнението x^2+3x-28=0.
  • Намери x1.x2.
4
Дадено е уравнението x^2-6x+5=0. Отбележи вярното.
5
Дадено е уравнението x^2-px+5=0.
  • x1+x2=
6
Дадено е уравнението x^2-6x+8=0. Ако x1=4, без да решаваш уравнението, намери втория корен.
7
Дадено е уравнението 3x^2-7x+2=0. Без да решаваш уравнението, ако x1=2, намери втория корен.
8
Квадратно уравнение има корени x1=2;x2=3. Състави и отбележи уравнението.
9
Квадратно уравнение има корени x1=6;x2=-2. Състави и отбележи квадратното уравнение.
10
Състави квадратно уравнение с корени x1=\frac4-\sqrt53;x2=\frac4+\sqrt53.
11
Ако x1,x2 са корени на уравнението 3x^2-16x+7=0, отбележи вярното.
12
Ако x1,x2 са корени на уравнението 3x^2-16x+7=0, отбележи вярното.
13
Дадено е уравнението x^2+2x-48=0. Попълни, като използваш знаците: >; <; и думите: еднакви; различни; положителни; отрицателни.
14
Дадено е уравнението x^2-15x+26=0. Попълни, като използваш знаците: >; <; и думите: еднакви; различни.
15
Дадено е уравнението x^2+11x+25=0. Попълни, като използваш знаците: >; < и думите: еднакви; различни; положителни; отрицателни.

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 8. клас ще провериш умееш ли да използваш формулите на Виет при решаване на задачи за квадратно уравнение. Знаеш ли как да намериш втори корен, ако е даден първият корен и квадратното уравнение? Можеш ли да съставиш квадратно уравнение, ако са дадени корените му? Можеш ли да определиш броя на корените и знаците им за дадено квадратно уравнение? Направи теста, за да преговориш всичко за формулите на Виет и се справиш отлично по математика.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се