logo

Тест: Централен ъгъл. Дъги от окръжност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разгледайте чертежа и посочете кои ъгли са централни.
2
Разгледайте ъглите на чертежа и определете какъв е вида на \boldsymbol\sphericalangle AOB.
 • Вярно ли е твърдението: „Ъгъл AOB е централен ъгъл“?
3
В окръжността K(O,r) е построена хордата AD. Разгледайте чертежа и посочете:
 • Централният ъгъл съответен на дъгата AD.
 • Дъгата от окръжността, съответнa на AD.
4
Дадена e окръжността K(O, r), в която са построени хордите AB и BC.
 • Ако \measuredangle AOB = \measuredangle BOC = 90^0 и AB = 4 cm, намерете BC = ?
5
Дадени са окръжностите K1(O1,r1=3cm) и K2(O2,r2=3cm).
 • В окръжността K1 е построена хордата AB, а в окръжността K2 е построена хордата MN.
 • Ако \measuredangle AO1B=\measuredangle MO2N=90^\circизберете верните твърдения в отговорите.
6
Дадена е окръжността K(O,r).
 • Ако дъгата \stackrel\frownACB   е с големина 30^0намерете големината на съответния ѝ централен ъгъл.
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
7
\measuredangle AOB е централен ъгъл в окръжността K(O,r).
 • Ако \measuredangle AOB = 60^0намерете на колко са равни дъгите \boldsymbol\stackrel\frownANB и \boldsymbol\stackrel\frownAMB.
8
В окръжността K(O,r) са построени хордите AB и EF.
 • Ако знаете, че AB=EF, посочете верните твърдения за съответните централни ъгли и дъги.
9
Дадени са окръжностите K1(O1,r) и K2(O2,r), които са еднакви. AB е хорда в окръжността K1, CD е хорда в окръжността K2, както е показано на чертежа.
 • Знаем, че \measuredangle AO1B=\measuredangle CO2D=\measuredangle \beta
 • Ако AB=aнамерете \mathbfCD=?
 • Напишете отговора без интервали и допълнителни символи преди и след него.
10
На чертежа са изобразени окръжностите K1(O1,R), K2(O2,R), K3(O3,r) и K4(O4,r).
 • Ако \measuredangle AO1B=\measuredangle CO2D и \measuredangle PO3Q=\measuredangle MO4N, намерете равните хорди в окръжностите.
11
На чертежа са изобразени окръжностите K1(O1,R),K2(O2,R),K3(O3,r) и K4(O4,r). В окръжностите са построени съответно хордите AB,CD,PQ и MN.
 • Ако \measuredangle AO1B=\measuredangle CO2D=30^\circ\measuredangle PO3Q=\measuredangle MO4N=45^\circ, намерете равните дъги.
 • Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения.
12
В окръжността K(O,r)  \measuredangle AOB = 180^0. Точките M и N са точки от окръжността, такива че \stackrel\frownAM=\stackrel\frownMN=\stackrel\frownNB.
 • Намерете големините на ъглите 
 • \boldsymbol\measuredangle AOM, \boldsymbol\measuredangle MON, \boldsymbol\measuredangle NOB =?
13
Намерете големината на ъглите, които сключват помежду си двете стрелки на часовника, когато показват 3 часа, 1 часа, 2 часа и 4 часа.
 • Свържете елементите така, че да се получат верни отговори.
14
Намерете мярката на дъгата, която изминава минутната стрелка на часовник от 12:00 часа до 12:20 часа.
 • Изберете верния отговор.
15
Вярно ли е, че:
 • Дъгата, която изминава минутната стрелка на часовника от 6:30 до 6:45 е по-голяма от дъгата, която изминава минутната стрелка на часовника от 6:45 до 7:30?

Описание на теста

Централни ъгли, дъги и хорди в окръжности - всичко това в интересни и лесни задачи, специално за вас сме подготвили в онлайн теста по математика за 8. клас "Централен ъгъл". С негова помощ ще се научите бързо да намирате големината на дъга, кога две дъги са равни и кога съответните им хорди и централни ъгли са равни. Учете и се упражнявайте докато се забавлявате!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се