Упражнение: Четириъгълник, описан около окръжност. Окръжност, вписана в четириъгълник


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Четириъгълник, описан около окръжност. Окръжност, вписана в четириъгълник" по математика за 8 клас ще проверите знаете ли кой четириъгълник е описан около окръжност.  Кое е условието един четириъгълник да е описан около окръжност?  Къде лежи центърът на вписаната в четириъгълник окръжност? Решете  задачите от теста, за да упражните наученото и затвърдите знанията си за описан четириъгълник. Спорна работа!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че
 • един четириъгълник е описан около дадена окръжност, ако страните му са допирателни към тази окръжност?
5т. 2. Вярно ли е, че
 • ако сборът на две срещуположни страни на четириъгълник е равен на сбора на другите две срещуположни страни, то четириъгълникът е описан около окръжност?
5т. 3. Ако РА и РВ са допирателни към окръжност с център О, то е изпълнено
5т. 4. Четириъгълникът ABCD e описан около окръжност с център О.
 • Вярно е, че
5т. 5. Четириъгълникът ABCD е описан около окръжност с център О.
 • Варно ли е , че AB+CD=AD+BC?
6т. 6. Даден е четириъгълник ABCD.
 • Ако AB=6 cm; BC=4 cm; CD=5 cm; DA=7 cm, може ли да се впише окръжност в четириъгълника?
6т. 7. Даден е четириъгълник ABCD.
 • Ако AB=3 cm; BC=5 cm; CD=9 cm; DA=8 cm, може ли да се впише окръжност в четириъгълника?
6т. 8. Даден е четириъгълник ABCD, който е описан около окръжност.
 • Сборът на страните AD и BC е 17 см. Намерете периметъра на четириъгълника.
6т. 9. Даден е четириъгълник ABCD, който е описан около окръжност.
 • Периметърът на четириъгълника е 44 см. Намерете сбора на две срещуположни страни.
6т. 10. Четириъгълникът ABCD е описан около окръжност с център О.
 • Ако е известно, че AB:BC:CD=7:4:3 и периметърът на четириъгълника е 40 см, намерете страната BC.
6т. 11. Четириъгълникът ABCD е описан около окръжност с център О. Ако е известно, че AB:BC:CD=7:4:3 и периметърът на четириъгълника е 40 см, намерете страната AD.
6т. 12. Успоредник ABCD е описан около окръжност и периметърът му е 80 см.
 • Намерете дължините на страните AB и BC на успоредника.
11т. 13. Четириъгълникът ABCD е описан около окръжност с център О и радиус r и периметърът му е P см.
 • Намерете лицето на четириъгълника ABCD.
11т. 14. Равнобедрен трапец ABCD (AB||CD) с периметър 48 см е описан около окръжност. ∠BAD=30º.
 • Намерете бедрото на трапеца.
11т. 15. Равнобедрен трапец ABCD (AB||CD) с периметър 48 см е описан около окръжност. ∠BAD=30º.
 • Намерете диаметъра на окръжността.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!