logo

Тест: Правоъгълен трапец. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете липсващата дума.
2
Даден е трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB) с височина DD1=6 см. Дължината на отсечката СВ е:
3
Даден е трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB) с височина DD1. Фигурата D1BCD e:
4
Даден е трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB) с височина DD1. Ако CD=4 см,  AB=9 см, то отсечката AD1 има дължина:
5
Даден е трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB) с височина DD1. Ако AD=10 м и ∠ADD1=30º, дължината на отсечката AD1 е:
6
Даден е трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB) с височина DD1=6 см. Ако АВ=16 см и лицето на ΔAD1D e 36 кв см, то малката основа на трапеца е с дължина:
7
Даден е трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB) с височина DD1. Ако лицето на правоъгълника D1BCD е 24 кв см, CD=4 см, AB=15 см, намерете лицето S на трапеца.
8
Малкото бедро на правоъгълен трапец с остър ъгъл, равен на 60º  е 10 см, а голямото бедро е 12 см. Малката основа на трапеца е 5 см.
  • Намерете лицето на трапеца.
9
Малкото бедро на правоъгълен трапец с остър ъгъл, равен на 45º, е с дължина d см, а малката основа на трапеца е с дължина b см.
  • Намерете лицето S на трапеца.
10
В правоъгълен трапец ABCD (AB||CD) ∠АВС=60º и AD=16 см. Ако диагоналът AC=18 см и AC е ъглополовяща на ∠BCD, намерете пириметъра на трапеца.
11
В правоъгълен трапец ABCD (AB||CD, AB>CD, AD⊥AB) ъглополовящите на ∠АВС и ∠BCD се пресичат в т. М от бедрото AD. Ако АМ=4 см, намерете височината MN на ΔМВС.
12
В правоъгълен трапец ABCD (AB||CD, AB>CD, AD⊥AB) ъглополовящите на ∠АВС и ∠BCD се пресичат в т. М от бедрото AD. Ако MN e височината на триъгълника BMC (т. N е от бедрото BC), то ∠AND е:
13
Даден е правоъгълен трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB). Ако малката основа СD=b см и лицето на ΔBCD e \frac13 от лицето на трапеца, намерете дължината на голямата основа АВ.
14
Даден е правоъгълен трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB). Ако малката основа СD=b см и лицето на ΔBCD e \frac13 от лицето на трапеца, то какво може да се твърди за отсечката BС?
15
Даден е правоъгълен трапец ABCD (AB||CD, CB⊥AB, AB>CD). Ако лицето на ΔBCD e \frac13 от лицето на трапеца и AB=BC=a см, намерете лицето S на трапеца.

Описание на теста

Затвърди наученото от видео урока за правоъгълен трапец, като решиш онлайн теста сега! Ще провериш знаеш ли кой трапец е правоъгълен трапец. Какво може да се твърди за бедрото, което е перпендикулярно на основите на трапеца и височината на трапеца? Тестът ще ти помогне да си изясниш как да използваш свойствата на трапеца при решаване на задачи за правоъгълен трапец. Реши задачите от теста, за да затвърдиш знанията си за трапец и стани майстор в решаването на задачи по математика в 8. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се