Упражнение: Уравнения от по-висока степен, които се решават с разлагане


Описание на упражнението

В онлайн упражнението по математика за 9. клас "Решаване на уравнения от по-висока степен чрез разлагане" ви очакват интересни и приятни задачи, с които ще приложите знанията си за разлагане на по-сложни изрази на множители, за да намерите решенията на уравненията от по-висока от втора степен. Как можете да направите това? Като използвате формулите за съкратено умножение и откривате общи множители в изразите, които да изнесете пред скоби. Не забравяйте доброто си настроение и усмивки! Така ще съчетаете полезното с приятното.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Посочете уравненията от по-вискока от втора степен, които можем да решим чрез разлагане.
5т. 2. Може ли да се реши чрез разлагане на множители уравнението:
 • \boldsymbol2x^3+x^2 = 3x
5т. 3. Разложете на множители уравнението:
 • \boldsymbolx^3+5x^2+4x +20 = 0
5т. 4. Намерете решенията на уравнението:
 • \boldsymbol(x-1)(x^3+5x^2+4x) = 0
5т. 5. Разложете на множители уравнението:
 • \boldsymbol81x^4-1 = 0
6т. 6. Намерете корените на уравнението:
 • \boldsymbol81x^4-1 = 0
6т. 7. Решете уравнението:
 • \boldsymbol(2x^3-2x)(x^4+2x^2) = 0
 • Изберете отговора, който съдържа числата, които са корени на уравнението.
6т. 8. Изберете числата, които са решения на уравнението:
 • \boldsymbol(x^5- 16x)(x^3+2x^2+x)= 0
6т. 9. Решете уравнението:
 • \boldsymbol2x^6-162x^4-2x^2+162 = 0
6т. 10. Решете уравнението и посочете числата, които са негови решения:
 • \boldsymbol(x^2-\frac19)(x^3-10x^2+25x) = 0
6т. 11. Намерете решенията на уравнението:
 • \boldsymbolx^4-3x^3+3x^2-x = 0
6т. 12. Посочете уравнението, което има корени -2, 2 и 4.
11т. 13. Ивайло намислил число. От него извадил 2. Полученият израз повдигнал веднъж на трета и веднъж на втора степен. Събрал получените изрази и ги приравнил на 0.
 • Намерете корените на полученото уравнение.
 • Напишете получените числа на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
11т. 14. Дадени са две числа \boldsymbolx и \boldsymbolx+1. Когато умножим третата степен на второто число с 3 и от него извадим първото число, умножено с втората степен на второто, получаваме 0.
 • Намерете корените на полученото уравнение
 • \boldsymbol3(x+1)^3-x(x+1)^2 = 0
11т. 15. Намерете това число, което повдигнато на четвърта степен, събрано с квадрата на същото число, умножен по 49 е равно на 14, умножено по числото на трета степен.
 • За да намерите верните отговори трябва да решите уравнението \boldsymbolx^4+49x^2=14x^3.
 • Напишете получените възможни отговори (първо по-малкото число) на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!