new-logo

Тест: Важно свойство за диаметър и хорда в окръжност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На чертежа са дадени окръжност K(O,r) и няколко хорди в нея.
 • Посочете хордите, които са перпендикулярни на радиуса на окръжността К.
2
AB е хорда в окръжността K(O, r). AB пресича ON в т. М.
 • Твърдението: "Ако \boldsymbolAM = MB, то \boldsymbolAB\perp ON" e?
3
AB е хорда в окръжността K(O, r). AB пресича ON в т. М и е перпендикулярна на радиуса на окръжността.
 • Ако AB = 7 см, намерете дължината на отсечката АМ.
4
AB е хорда в окръжността K(O, r = 12 см). AB пресича OC в т. М и е перпендикулярна на радиуса на окръжността. През точка А е построена допирателна към окръжността, която сключва ъгъл 60^0 с AB.
 • Намерете разстоянието от центъра на окръжността до хордата AB. 
 • Напишете полученото число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.
5
AB е хорда в окръжността K(O, r), която е перпендикулярна на радиуса на окръжността. AB пресича OC в т. М и OМ = 4 см. През точка А е построена допирателна към окръжността, която сключва ъгъл 60^0 с AB.
 • Намерете радиуса на окръжността.
6
В окръжността K(O, r) е построен равностранен триъгълник AOB, на който две от страните му са радиусите на окръжността, а третата страна е хордата AB.
 • Ако AM = MB = 1,5 см, намерете дължината на радиуса на окръжността.
 • Напишете полученото число на празното място в текста, без интервали и допълнителни символи преди и след него.
7
AB и CD са хорди в окръжността K(O,r), които са перпендикулярни на един и същи диаметър на окръжността.
 • Вярно ли е, че AB\left | \right |CD?
8
AB и CD са хорди в окръжността K(O,r), които са перпендикулярни на диаметъра на окръжността.
 • Точките M и N  са пресечните точки съответно на AB и CD с диаметъра на K.
 • AB = 6 см; CD = 8 см; MN = 10 см.
 • Определете вида на фигурата ABDC и намерете лицето й.
9
Страните на квадрата ABCD са хорди в окръжността K(O,r). В окръжността са построени два от диаметрите й, които минават през средите на срещуположните страни на квадрата, както е показано на чертежа.
 • Разгледайте чертежа и посочете верните твърдения.
10
Страните на квадрата ABCD са хорди в окръжността K(O,r). В окръжността са построени два от диаметрите й, които са перпендикулярни на страните на квадрата, както е показано на чертежа.
 • Ако SABCD = 16 кв см, намерете лицето на AMOP.
 • Напишете полученото число в полето за отговор, без интервали и допълнителни символи преди и след него.
11
AB и CD са хорди в окръжността K(O,r = 10 см), които са перпендикулярни на диаметъра през точките M и N ; AB = CD и CN=8 см .
 • Разгледайте чертежа и свържете елементите така, че да се получат верни твърдения.
12
В окръжността K(O,R)  са построени две хорди AB и BC, така че:
 • AB е перпендикулярна на BC.
 • AB = BC.
 • AB е перпендикулярна на радиуса, който минава през т.М.
 • BC е перпендикулярна на радиуса, който минава през т.N.
 • AM = CN = 2 см.
 • Намерете лицето на правоъгълния триъгълник ABC.
13
AB е хорда в окръжността K(O, r), която е перпендикулярна на радиуса на окръжността. През точка А е построена допирателна към окръжността, която сключва ъгъл 60^0 с AB.
 • Точка М е пресечна точка на AB и ON.
 • Точка C е пресечна точка на продължението на радиуса на окръжността и допирателната, както е показано на чертежа.
 • Намерете големината на ъглите ACO и AOC.
14
AB е хорда в окръжността K(O, r), която е перпендикулярна на радиуса на окръжността. През точка А е построена допирателна към окръжността, която сключва ъгъл 60^0 с AB.
 • Точка М е пресечна точка на AB и ON.
 • Точка C е пресечна точка на продължението на радиуса на окръжността и допирателната, както е показано на чертежа.
 • Ако OC = 15 см, намерете радиуса на окръжността.
15
AB е хорда в окръжността K(O, r), която е перпендикулярна на радиуса на окръжността. През точка А е построена допирателна към окръжността, която сключва ъгъл 45^0 с AB.
 • През точка B е построена допирателна към окръжността, която сключва ъгъл 45^0 с AB.
 • Двете допирателни се пресичат в т. C, така че AC = r.
 • Определете вида на четириъгълника AOBC.

Описание на теста

Помните какво беше хорда в окръжност, нали? Видяхте и какво се случва с хорда, която е перпендикулярна на радиуса или диаметъра в окръжността. Сега е ред на задачите! С онлайн теста по математика за 8. клас "Свойство на хорда перпендикулярна на диаметър" ще затвърдите всичко научено досега за хорда в окръжност и ще бъдете спокойни за изпитванията и тестовете по математика в училище. Започнете теста, няма да съжалявате! Учете и се забавлявайте заедно с нас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (39)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се