logo

Тест: Ъгли с връх вътрешна точка за окръжността. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дадена е окръжност с център О и точка М е вътрешна за окръжността. През точка М са построени хордите AB и CD.
 • Отбележете кои от изброените ъгли са ъгли с връх вътрешна точка за окръжността.
2
Дадена е окръжност с център О и точка М е вътрешна за окръжността. През точка М са построени хордите AB и CD.
 • \angle CMB e:
3
Дадена е окръжност с център О и точка М е вътрешна за окръжността. През точка М са построени хордите AB и CD.
 • Съответните дъги на \angle AMC са
4
Вярно ли е, че:
 • Ъгъл, чийто връх е вътрешна точка за окръжност, се измерва с полусбора на съответните му дъги.
5
Дадена е окръжност с център О и точка М е вътрешна за окръжността. През точка М са построени хордите AB и CD.
 • Вярно ли е, че \angle BMD=\frac12(\widehatBD+\widehatAC) ?
6
Дадена е окръжност с център О и точка М е вътрешна за окръжността. През точка М са построени хордите AB и CD.
 • Ако мярката на дъгата \widehatAC=110^\circ, а мярката на \widehatDB=40^\circ, намерете \angle AMC.
7
Дадена е окръжност с център О и точка М е вътрешна за окръжността. През точка М са построени хордите AB и CD.
 • Ако \angle ABC=54^\circ  и мярката на дъгата    \widehatBD=20^\circ, намерете големината на \angle AMC.
8
Дадена е окръжност с център О и точка М е вътрешна за окръжността. През точка М са построени хордите AB и CD.
 • Ако \angle AOC=110^\circ и \angle DOB=56^\circ , намерете \angle DMB.
9
Дадена е окръжност с център О и точка М е вътрешна за окръжността. През точка М са построени хордите AB и CD.
 • Ако мярката на дъгата \widehatCB=130^\circ и  \angle CMB=84^\circ , намерете мярката на дъгата \widehatAD .
10
   
 • Върховете на четириъгълник лежат на окръжност с център О, а диагоналите му се пресичат в точка М. Мярката на дъгата \widehatAD=68^\circ , мярката на дъгата \widehatCB=46^\circ.
 • Намерете ъглите между диагоналите на четириъгълника.
11
 
 • Върховете на четириъгълник лежат на окръжност с център О, а диагоналите му се пресичат в точка М. Мярката на дъгата \widehatDC=60º , \angle AMB=80^\circ .
 • Намерете мярката на дъгата \widehatAB .
12
Върховете на четириъгълник лежат на окръжност с център О, а диагоналите му се пресичат в точка М.
 • Ако \angle AMB=80^\circ , а  \widehatDC=60^\circ , намерете големината на \angle ACB .
13
Дадена е окръжност с център О. Хордите АС и СВ са равни и сключват ъгъл 50º. Диаметърът BD пресича АС в точка Р.
 • Намерете мерките на дъгите \widehatCB  и\widehatAC.
14
Дадена е окръжност с център О. Хордите АС и СВ са равни и сключват ъгъл 50º. Диаметърът BD пресича АС в точка Р.
 • Намерете мярката на дъгата \widehatDC  .
15
Дадена е окръжност с център О. Хордите АС и СВ са равни и сключват ъгъл 50º. Диаметърът BD пресича АС в точка Р.
 • Намерете \angle APB .

Описание на теста

В онлайн теста "Ъгли с връх вътрешна точка за окръжността. Задачи" по математика за 8. клас ще проверите как сте усвоили понятието ъгъл с връх вътрешна точка за окръжността. Как се намира мярката на такъв ъгъл? Кои са съответните дъги на ъгъл с връх вътрешна точка за окръжността и тези дъги на кои други ъгли са съответни дъги? На всички тези въпроси ще можете да отговорите щом решите задачите от теста. Решете теста, за да сте най-добрите по математика в 8. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (19)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се