Упражнение: Ъгли с връх вътрешна точка за окръжността. Задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Ъгли с връх вътрешна точка за окръжността. Задачи" по математика за 8. клас ще проверите как сте усвоили понятието ъгъл с връх вътрешна точка за окръжността. Как се намира мярката на такъв ъгъл? Кои са съответните дъги на ъгъл с връх вътрешна точка за окръжността и тези дъги на кои други ъгли са съответни дъги? На всички тези въпроси ще можете да отговорите щом решите задачите от теста. Решете теста, за да сте най-добрите по математика в 8. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Дадена е окръжност с център О и точка М е вътрешна за окръжността. През точка М са построени хордите AB и CD.
 • Отбележете кои от изброените ъгли са ъгли с връх вътрешна точка за окръжността.
5т. 2. Дадена е окръжност с център О и точка М е вътрешна за окръжността. През точка М са построени хордите AB и CD.
 • \angle CMB e:
5т. 3. Дадена е окръжност с център О и точка М е вътрешна за окръжността. През точка М са построени хордите AB и CD.
 • Съответните дъги на \angle AMC са
5т. 4. Вярно ли е, че:
 • Ъгъл, чийто връх е вътрешна точка за окръжност, се измерва с полусбора на съответните му дъги.
5т. 5. Дадена е окръжност с център О и точка М е вътрешна за окръжността. През точка М са построени хордите AB и CD.
 • Вярно ли е, че \angle BMD=\frac{1}{2}(\widehat{BD}%2B\widehat{AC}) ?
6т. 6. Дадена е окръжност с център О и точка М е вътрешна за окръжността. През точка М са построени хордите AB и CD.
 • Ако мярката на дъгата \widehat{AC}=110^{\circ}, а мярката на \widehat{DB}=40^{\circ}, намерете \angle AMC.
6т. 7. Дадена е окръжност с център О и точка М е вътрешна за окръжността. През точка М са построени хордите AB и CD.
 • Ако \angle ABC=54^{\circ}  и мярката на дъгата    \widehat{BD}=20^{\circ}, намерете големината на \angle AMC.
6т. 8. Дадена е окръжност с център О и точка М е вътрешна за окръжността. През точка М са построени хордите AB и CD.
 • Ако \angle AOC=110^{\circ} и \angle DOB=56^{\circ} , намерете \angle DMB.
6т. 9. Дадена е окръжност с център О и точка М е вътрешна за окръжността. През точка М са построени хордите AB и CD.
 • Ако мярката на дъгата \widehat{CB}=130^{\circ} и  \angle CMB=84^{\circ} , намерете мярката на дъгата \widehat{AD} .
6т. 10.    
 • Върховете на четириъгълник лежат на окръжност с център О, а диагоналите му се пресичат в точка М. Мярката на дъгата \widehat{AD}=68^{\circ} , мярката на дъгата \widehat{CB}=46^{\circ}.
 • Намерете ъглите между диагоналите на четириъгълника.
6т. 11.  
 • Върховете на четириъгълник лежат на окръжност с център О, а диагоналите му се пресичат в точка М. Мярката на дъгата \widehat{DC}=60º , \angle AMB=80^{\circ} .
 • Намерете мярката на дъгата \widehat{AB} .
6т. 12. Върховете на четириъгълник лежат на окръжност с център О, а диагоналите му се пресичат в точка М.
 • Ако \angle AMB=80^{\circ} , а  \widehat{DC}=60^{\circ} , намерете големината на \angle ACB .
11т. 13. Дадена е окръжност с център О. Хордите АС и СВ са равни и сключват ъгъл 50º. Диаметърът BD пресича АС в точка Р.
 • Намерете мерките на дъгите \widehat{CB}  и\widehat{AC}.
11т. 14. Дадена е окръжност с център О. Хордите АС и СВ са равни и сключват ъгъл 50º. Диаметърът BD пресича АС в точка Р.
 • Намерете мярката на дъгата \widehat{DC}  .
11т. 15. Дадена е окръжност с център О. Хордите АС и СВ са равни и сключват ъгъл 50º. Диаметърът BD пресича АС в точка Р.
 • Намерете \angle APB .

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!