logo

Тест: Периферен ъгъл

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отбележете верните твърдения.
2
Вярно ли е, че дъгата от окръжността, вътрешна за периферния ъгъл се нарича принадлежаща (съответна) дъга?
3
Мярката на периферния ъгъл е равна на
4
Правата g е допирателна към окръжност с център О в точка М. Точка В лежи на правата g. Точка А лежи на окръжността.
  • Според данните от чертежа е изпълнено:
5
Вярно ли е, че периферният ъгъл е равен на половината от съответния му централен ъгъл?
6
Правата g е допирателна в точка М към окръжност с център О. Точка В лежи на правата g. Точка А лежи на окръжността. Отбележете вярното.
7
Дадена е окръжност с център О и g е допирателна към окръжността в точка М. Точка В лежи на правата g. Точка А лежи на окръжността.
  • Ако мярката на \widehatAM=144^\circ ,  намерете мярката на \angle AMB.
8
Дадена е окръжност с център О и g е допирателна към окръжността в точка М. Точка В лежи на правата g. Точка А лежи на окръжността.
  • Ако ∠АОМ=120º  , намерете ∠ AMB.
9
Ако периферен ъгъл е 68º, то съответната му дъга и централен ъгъл са
10
Хордата АВ отсича от окръжност с център О малка дъга с мярка 76º. През точка А е построена допирателна към окръжността.
  • Намерете мярката на периферния ∠BAD.
 
11
Хордата АВ отсича от окръжност с център О малка дъга с мярка 76º. През точка А е построена допирателна към окръжността.
  • Намерете мярката на периферния ∠BAC.
12
Хордата АВ разделя окръжност с център О на две дъги, едната от които е два пъти по-малка от другата. През точка А е построена допирателна към окръжността.
  • Намерете периферните  ъгли ∠BAD и ∠BAC.
13
Даден е ΔАВС с ∠АВС=β=28º. Около триъгълника е описана окръжност и в точка С е построена допирателна към окръжността.
  • Намерете периферния ∠ACD.
14
Около ΔАВС  с ∠АСВ =50 º е описана окръжност. В точките А и В са построени допирателни към окръжността, които се пресичат в точка М.
  • Намерете мярката на дъгата \widehatAB.
15
Около ΔАВС с ∠АСВ =50 º е описана окръжност. В точките А и В са построени допирателни към окръжността, които се пресичат в точка М.
  • Намерете ъглите на триъгълника АМВ.

Описание на теста

В онлайн теста "Периферен ъгъл" ще проверите знаете ли кой ъгъл е периферен ъгъл. Къде лежи върхът на периферен ъгъл? Коя дъга и кой централен ъгъл са съответни на периферния ъгъл? Какво знаете за мярката на периферен ъгъл? Задачите от теста ще ви помогнат да проверите можете ли да отговорите на всички тези въпроси. Решете задачите от теста, за да упражните знанията си за периферен ъгъл и станете майстори в задачите по математика в 8 клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се