new-logo

Тест: Равнобедрен трапец. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) ъгълът, който бедрото сключва с голямата основа е 75º. Свържете правилно.
2
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) DD1 е височина и ъгълът, който бедрото сключва с малката основа е 135º. Вярно ли е, че ΔAD1D е равнобедрен?
3
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) АС и ВD са диагонали. Ако ∠А=60º и ∠ADB=90º, ∠BAC e равен на:
4
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) АС и ВD са диагонали. Ако ∠А=60º и диагоналът АС е ъглополовяща на ∠A, ∠ADB e равен на:
5
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) АС и ВD са диагонали. Ако ∠А=60º и диагоналът АС е ъглополовяща на ∠BAD, вярно ли е, че AD=CD=BC?
6
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) височината, спусната от върха D към голямата основа я разделя на отсечки с дължини 6 см и 30 см. Малката основа на трапеца е с дължина:
7
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) височината, спусната от върха D към голямата основа я разделя на отсечки с дължини 6 см и 30 см. Ако височината на трапеца е 20 см, лицето на трапеца е:
8
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) ъгълът, който бедрото сключва с малката основа е 150º, АВ=а см, CD=b см, AD=c см. Лицето S на трапеца е:
9
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) ъгълът, който бедрото сключва с малката основа е 120º, АВ=а см, AD=c см. Периметърът Р на трапеца е:
10
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) AD=CD и диагоналът BD e перпендикулярен на бедрото AD. Ако ∠DAC=xº, ∠BAD е равен на:
11
В равнобедрения трапец ABCD (AB||CD, AB>CD) AD=CD и диагоналът BD e перпендикулярен на бедрото AD. Ъглите на трапеца са:
12
Намерете лицето S на равнобедрен трапец с основи 20 м и 14 м, ако единият ъгъл на трапеца е равен на 45º.
13
Даден е равнобедрен трапец, чиито бедра сключват с голямата основа ъгъл, равен на 60º. Диагоналите на трапеца са перпендикулярни на бедрата на трапеца. Ако голямата основа на трапеца има дължина a м, намерете периметъра Р на трапеца.
14
Даден е равнобедрен трапец, чиято голяма основа е с дължина 10 м, височината му е с дължина 8 м и диагоналите му са взаимно перпендикулярни. Намерете дължината на малката основа на трапеца.
  • Упътване: Ако диагоналите се пресичат в т.О, определете вида на ΔАОB и ΔСОD и постройте височините на триъгълниците  ΔАOВ и ΔСОD през върха О към основите АВ и CD.
15
В трапеца ABCD (AB||CD, AB>CD) АВ=а см, CD=b см и т. О е пресечна точка на диагоналите на трапеца. Ако ΔАВО е равностранен, намерете дължината на диагонала АС.

Описание на теста

Приложи изучените свойства на равнобедрен трапец от видео урока по математика за 8. клас, като решиш онлайн теста сега! Ще преговориш наученото за бедрата, диагоналите и ъглите при основата на равнобедрен трапец. Ще упражниш знанията си за равнобедрен трапец в задачите от теста и ще затвърдиш уменията си за решаване на задачи по математика. Спорна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се