new-logo

Тест: Допирателни към окръжност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разгледайте чертежа и посочете правите, които са допирателни към окръжността K(O,r).
2
Ако правата a е допирателна към окръжността K(O,r), намерете големината на ъгъла между ОА и правата a.
3
Дадена е окръжността K(O, r). От т. А към окръжността са построени две допирателни, както е показано на чертежа.
 • Ако AM = 7 см, намерете дължината на AN = ?
4
Към окръжностите K1(O1,r1) и K2(O2,r2) са построени общи допирателни.
 • Разгледайте чертежа и посочете кои са външните общи допирателни за двете окръжности.
5
Към окръжностите K1(O1,r1) и K2(O2,r2) са построени общи допирателни.
 • Разгледайте чертежа и посочете кои са вътрешните общи допирателни за двете окръжности.
6
Правите \mathbfa и \mathbfb са общи допирателни за окръжностите K1(O1,r1) и K2(O2,r2).
 • Разгледайте чертежа и свържете елементите така, че да се получат верни твърдения.
7
Дадени са две окръжности \mathbfK1(O1,r1) и \mathbfK2(O2,r2) и правите \mathbfa,b,c и \mathbfd.
 • Разгледайте чертежа и посочете ГРЕШНИТЕ твърдения.
8
Дадени са окръжностите \mathbfK1(O1,r1) и \mathbfK2(O2,r2), които се допират външно. Правата \mathbfa е външна допирателна към двете окръжности и ги допира в т. A1 и т. A2.
 • Твърдението "Четириъгълникът \mathbfA1O1O2A2 е правоъгълен трапец" е:
9
Дадени са окръжностите K1(O1,r1) и K2(O2,r2), които се допират външно. От т. A са спуснати външни общи допирателни към двете окръжности, както е показано на чертежа.
 • Дадено е, че AM=2cm, а PM=2AM.
 • Намерете на колко е равна дължината на отсечката \mathbfAQ.
 • Напишете полученото число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.
10
Дадена е окръжността K(O,r). От т. A към окръжността са построени две допирателни, както е показано на чертежа.
 • Дадено е, че AM=7cm, а радиусът на окръжността е 4cm.
 • Намерете лицето на четириъгълника AMON.
11
Дадени са окръжностите \mathbfK1(O1,R1) и \mathbfK2(O2,R2), които се допират външно. От т. A са спуснати външни общи допирателни към двете окръжности, както е показано на чертежа.
 • Дадено е, че \mathbfO1O2=4cm, R1=3cm и \mathbfAM=AN=2cm.
 • Намерете:
 • Дължината на радиуса \mathbfR2.
 • Лицето на правоъгълния триъгълник \mathbfANO2.
12
Дадени са окръжностите \mathbfK1(O1,R1) и \mathbfK2(O2,R2), които се допират външно. Правата \mathbfa е външна допирателна към двете окръжности и ги допира в т. A1 и т. A2.
 • Ако R1=4cm;R2=2cm;A1A2=5cm, намерете лицето на правоъгълния трапец \mathbfA1O1O2A2.
13
Дадена е окръжността \mathbfK(O,R). Правите \mathbfa и \mathbfb са допирателни към окръжността \mathbfK и я допират съответно в т. \mathbfA и в т. \mathbfB. Правата \mathbfa пресича правата \mathbfb в т. \mathbfC.
 • Ако знаете, че триъгълникът \mathbfAOB е равностранен, вярно ли е, че \boldsymbol\measuredangle BAC = \measuredangle ABC?
14
Дадени са окръжностите \mathbfK1(O1,R1=3cm) и \mathbfK2(O2,R2=3cm). Правата \mathbfa е вътрешно допирателна към двете окръжности и ги допира съответно в т. A1 и A2.
 • Дадено е, че:
 •  \mathbfA1A2=4cm
 • O1O2 пресича A1A2 в т. A, така че т. \mathbfA е среда на \mathbfA1A2  (т.е. \mathbfA1A=AA2=\frac12A1A2)
 • Намерете лицето на фигурата \mathbfO1A1A2O2=SO1A1A+SAA2O2.
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
15
Страните на квадрата ABCD се допират до окръжността K(O,R) в точките M,N,P и Q.
 • Ако страната на квадрата е равна на 10cm, намерете радиуса \mathbfR на окръжността и посочете всички верни твърдения.

Описание на теста

Равни ли са допирателните отсечки към окръжност? Кога две окръжности имат обща допирателна и кога тя е външна или вътрешна? За да отговаряте бързо на такива въпроси и да сте успешни в решаването на подобни задачи трябва да се упражнявате. Забавният начин да направите това е онлайн тестто по математика за 8. клас "Допирателни към окръжност". Решете теста и се подгответе за часовете по математика в училище! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (51)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се