logo

Тест: Средна отсечка в триъгълник. Важни задачи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В триъгълника ABC, AB = 9 см, BC = 8 см, AC = 6 см.
 • Намерете периметъра на триъгълника, образуван от средните отсечки в него, ако знаете, че т. М е среда на AC, т. N е среда на BC, а т. P е среда на AB.
2
Точките P, Q и R са среди съответно на страните AB, BC и CA в триъгълника ABC.
 • Ако периметърът на триъгълника PQR е 17 см, намерете на колко е равен периметърът на триъгълника ABC.
 • Запишете полученото число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.
3
В триъгълника ABC т. P е среда на AB, т. Е е среда на BC, AC = 12 cm.
 • Ако периметърът на четириъгълника APEC e 26 cm, на колко е равен периметърът на триъгълник ABC?
4
В триъгълника ABC точките M и N са среди съответно на страните AC, BC. AN пресича BM в т. G.
 • Ако т.P е среда на AG, а т. Q е среда на BG,
 • определете вида на четириъгълника MPQN.
5
В триъгълника ABC точките P, R, Q са среди съответно на страните AB, BC и AC.
 • Намерете периметъра на триъгълник PRQ, ако знаете, че периметърът на триъгълник ABC е 10 cm.
 • Запишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
6
В триъгълника ABC точките P, Q и R са среди съответно на страните AB, BC и CA. Вярно ли е, че:
 • \boldsymbolPABC = 2PPQR
7
В произволен четириъгълник ABCD диагоналите AC и BD имат дължини съответно 12 cm и 16 cm. Точките M, N, P, Q са съответно среди на страните AB, BC, CD и AD.
 • Намерете периметъра на четириъгълника MNPQ.
8
В равнобедрения триъгълник CDF (CF=DF) MN е средна отсечка, успоредна на основата. Ако MN = 7 cm, а PMCDN = 46 cm, намерете бедрото на триъгълника.
9
В триъгълника ABC точките P, N и M са среди съответно на страните AB, BC и CA.
 • Посочете всички ВЕРНИ твърдения.
10
 • В триъгълника ABC точките P, M, N са среди съответно на страните AB, AC и BC.
 • Дадено е, че MN = 5 m, а периметърът на триъгълник MNC е 12 m.
 • Свържете задачите с техните отговори, така че да се получат правилни твърдения.
11
В триъгълника ABC точките P, N и M са среди съответно на страните AB, BC и CA.
 • Вярно ли е твърдението:
 • "Четириъгълникът MPBN е успоредник"?
12
 • Даден е квадрат ABCD, в който са построени диагоналите му AC и BD.
 • Точките M, N, E, F са среди съответно на страните AB, BC, CD и DA.
 • Като използвате свойствата на средната отсечка, отговорете вярно ли е, че:
 • \boldsymbolSFDE = SENC = SMNB = SAMF = \frac18SABCD 
13
В градинка с форма на квадрат има цветна леха, която е образувана от средите на страните на градинката, както е показано на чертежа.
 • Намерете площта на цветната леха, ако знаете, че площта на градинката е 12 квадратни метра. 
 • Напишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
 • В триъгълника \textitABC CH=8cm е височина, а точките M и N са среди съответно на AC и BC.
 • През т. M е построена права, успоредна на CH, която пресича AB в т. S. През т. N е построена права, успоредна на CH, която пресича AB в т. T.
 • Ако \boldsymbolSABC=32 cm^2, \boldsymbolMS = \frac12CH,
 • намерете на колко е равен периметърът на четириъгълника \boldsymbolNMST (\boldsymbolPNMST = ?)
15
През ваканцията Боян бил на школа по математика във вилно селище "Малина" в Боровец. При пристигането си получил задача, която трябвало да реши, за да получи ключ от къщата, в която щял да пребивава по време на школата.
 • Задачата била следната: На чертежа е дадена снимка на къща "Малина 10". Предната част на къщата е равнобедрен триъгълник \boldsymbolABC, в който \boldsymbolMN е средна отсечка.
 • Ако знаете, че \boldsymbolPQ е средна отсечка в триъгълник \boldsymbolMNC, \boldsymbolAB=8m и \boldsymbolPABQP=31mнамерете \boldsymbolPABC=?
 • Напишете полученото от Боян число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.
 

Описание на теста

Видяхте вече, че средната отсечка в триъгълник е една отсечка с много интересни свойства. От видео урока научихте как се решават задачи с помощта на тези свойства. Е, време е вече да проверите и затвърдите тези знания с онлайн теста по математика за 8. клас "Средна отсечка в триъгълник. Важни задачи. Част 1". Решете задачите от теста и си осигурете отлично представяне в часовете по математика в училище! Учете с усмивка и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (13)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се