new-logo

Тест: Окръжност, описана около триъгълник

Тест

Може ли около всеки триъгълник да се опише окръжност? Къде лежи центърът на описаната окръжност за различните видове триъгълници и как се намира нейният радиус? Направете онлайн тестто по математика за 8. клас "Окръжност, описана около триъгълник" и ще можете да намирате отговорите на тези въпроси без да се затруднявате, както и да решавате задачи за описана около триъгълник окръжност. А това със сигурност ще ви направи по-успешни на тестовете и контролните работи в училище.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даден е произволен триъгълник ABC. Изберете верните твърдения за ABC и описаната му окръжност.  
2
За кой от изброените видове триъгълници центърът на описаната му окръжност съвпада с медицентъра му?
3
Ако знаете, че центърът на описаната около триъгълник ABC е външна точка за триъгълника, посочете какъв е видът на триъгълника.
4
Даден е правоъгълният триъгълник ABC с прав ъгъл при върха C. Ако хипотенузата AB = 6 см, намерете радиуса на описаната около триъгълника окръжност.
 • Напишете полученото число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.
5
Остроъгълният триъгълник ABC е вписан в окръжност K(O,r).
 • Ако  \measuredangle BAC = 30^0, BC = 8 см, намерете r = ?
 • Изберете верния отговор.
6
Правоъгълният триъгълник ABC е вписан в окръжност K(O, r = 12 см), както е показано на чертежа. Ако MN е средна отсечка в триъгълника, вярно ли е, че MN = 12 см?
7
Окръжност с дължина 14π см е описана около правоъгълен триъгълник ABC (\measuredangle C = 90^0). Точка М е среда на AB.
 • Намерете CM = ?
8
Равностранният триъгълник ABC e вписан в окръжност с радиус R. CH е височина в ABC и CH = 15 см.
 • Намерете \boldsymbol\measuredangle OAH и R = ?
 
9
Равнобедреният триъгълник ABC е вписан в окръжност и единият му ъгъл е 120º  .
 • Ако бедрото му е 12 см, намерете радиуса на описаната окръжност.
10
В окръжност K(O, R = 9 см) е вписан триъгълник ABC.
 • Намерете \boldsymbol\measuredangle ABC, ако знаете, че AC = 9 см.
11
Триъгълникът ABC е вписан в окръжност K(O, R = 4 см).
 • Ако AB = 8 см, намерете на колко градуса е равен \boldsymbol\measuredangle ACB.
 • Напишете полученото число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.
12
В окръжност K(O, r = \frac83\sqrt3 см) е вписан равностранен триъгълник ABC с периметър 24 см.
 • Намерете лицето на триъгълника ABC.
13
Окръжност K(O,r) е описана около остроъгълен равнобедрен триъгълник ABC (AC = BC). Mедианата към основата e CH = 33 см, а разстоянието от т.О до медицентъра т.G на триъгълника е 2 см.
 • Намерете радиуса на описаната около ABC окръжност, ако знаете, че т.G  е между точките C и О, както е показано на чертежа.
14
В окръжност K(O,r)  е вписан остроъгълен равнобедрен триъгълник ABC (AC = BC). Mедианата към основата e CH = 66 см, а разстоянието от т.О до медицентъра т.G на триъгълника е 3 см.
 • Ако знаете, че т.O е между точките C и G, намерете радиуса на описаната около ABC окръжност. 
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
15
Около триъгълник ABC е описана окръжност K(O,r). Знае се, че \measuredangle ABC = 150^0, AC = а.
 • Намерете диаметъра на описаната окръжност, като го изразите чрез а.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се