Упражнение: Биквадратни уравнения


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Биквадратни уравнения" по математика за 8. клас ще проверите как сте усвоили метода за решаване на биквадратни уравнения. Кои уравнения са биквадратни? Как да използвате знанията си от предходните уроци, за да се справите с биквадратни уравнения? Задачите от теста ще ви помогнат да упражните наученото и затвърдите уменията си. Решете задачите от теста, за да сте най-добрите по математика в 8. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че уравнение от вида
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0 е квадратно уравнение,
 • а уравнение от вида
 • ax^4+bx^2+c,a\neq 0 е биквадратно уравнение?
5т. 2. Вярно ли е, че уравнението
 • 5x^4-3x^2+12=0 е биквадратно уравнение?
5т. 3. Вярно ли е, че уравнението
 • x^4+2x^2-5x-9=0 е биквадратно уравнение?
5т. 4. Отбележете тези уравнения, които са биквадратни:
5т. 5. За да се реши уравнението
 • x^4+12x^2-24=0 , е удобно да се направи следното полагане
6т. 6. Дадено е уравнението
 • x^4-13x^2+36=0 .
 • За да се сведе уравнението до квадратно, е удачно да се направи следното полагане:
6т. 7. Дадено е уравнението
 • x^4-13x^2+36=0 .
 • След направено полагане x^2=u се получава квадратното уравнение:
6т. 8. Корените на уравнението
 • u^2-13u+36=0 са
6т. 9. Отбележете: Корените на биквадратното уравнение
 •  x^4-13x^2+36=0
 • се получават, след решаване на случаите:
6т. 10. Дадено е уравнението
 • x^4-50x^2+49=0 .
 • След полагане x^2=u , се получава квадратното уравнение:
6т. 11. Корени на уравнението
 • u^2-50u+49=0 са:
6т. 12. Корените на уравнението
 • x^4-50x^2+49=0 са:
11т. 13. Дадено е уравнението x^4+5x^2+6=0 .
 • Росица получила x1=-2;x2=0.
 • Петя получила, че уравнението няма корени.
 • Кое от момичетата е решило вярно задачата? Попълнете името в празното поле: Петя или Росица .
11т. 14. Дадено е уравнението x^4-2x^2-3=0 . Намерете сбора на корените на уравнението.
11т. 15. Дадено е уравнението
 •  x^4+5x^2+8=0 .
 • Колко реални коренa има уравнението?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!