Упражнение: Внасяне на множител под корен. Математика 8. клас


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Внасяне на множител под корен. Математика 8. клас" ще проверите знаете ли правилото за внасяне на множител под квадратен корен. На кое действие е обратно действието внасяне на множител под корен? Задачите от теста ще ви помогнат да упражните правилото и затвърдите знанията си. Знаете ли как се сравняват квадратни корени? Решете задачите от теста, за да сте уверени в себе си по математика в 8. клас.  

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. След изнасяне на множител пред корена \sqrt3^2.2 резултатът е:
5т. 2. Вярно ли е, че при изнасяне на множител пред корен множителят се коренува \sqrta^2b=a\sqrtb при a\geq 0, b\geq 0 ?
5т. 3. Вярно ли е, че при внасяне на множител под корен множителят се записва като степен a\sqrtb=\sqrta^2b при a\geq 0, b\geq 0?
5т. 4. Отбележете изразите, равни на дадения.
  • 4\sqrt2 =
5т. 5. Вярно ли е, че ако a<b , то  \sqrta< \sqrtb  при a\geq 0, b\geq 0?
6т. 6. Отбележете изразите, равни на дадения.
  • 3\sqrt6 =
6т. 7. Внесете множителя под квадратния корен.
  • 8\sqrt2 =
6т. 8. Внесете множителя под корена.
  • 2\sqrt10 =
 
6т. 9. Внесете множителя под корена.
  • 10\sqrt11 =
6т. 10. Сравнете числата 5\sqrt7...6\sqrt5 , като на мястото на многоточието изберете подходящия знак за сравнение.
6т. 11. Сравнете числата 8\sqrt3 ... 10\sqrt2 , като на мястото на многоточието изберете подходящ знак за сравнение.
6т. 12. Сравнете числата \sqrt\frac32...\sqrt\frac87 , като на мястото на многоточието изберете подходящия знак за сравнение.
11т. 13. За отговор на задача Михаил получил \sqrt\frac32 , а Георги получил  \frac12\sqrt5 . Чий отговор е по-голямо число?
  • Попълнете: Михаил или Георги.
11т. 14. Кое от числата се изобразява по-наляво върху числовата ос?
  • c = \sqrt\frac65
  • p = \frac13\sqrt11
  • Попълнете: c или p.
11т. 15. Диагоналът d1 на един квадрат има дължина \frac12\sqrt8  см, а диагоналът d2 на втори квадрат има дължина \frac23\sqrt18 см.
  • Сравнете двата диагонала, като използвате знаците за сравнение < , > , = .

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Учител

17:56 - 19.02.2017

Защо не ми е отчетен верния отговор на въпрос 14?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

08:50 - 21.02.2017

Здравей, опитай сега. По-важно е
Профилна снимка

Учител на Уча.се

08:51 - 21.02.2017

че е работено вярно.
Профилна снимка

Учител

22:45 - 21.02.2017

Благодаря!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.