Упражнение: Дефиниционно множество на израз


Описание на упражнението

Всички знаем, че на нула не може да се дели. Ето за това е толкова важно да се научите бързо и лесно да намирате дефиниционното множество на изрази. А как става това - вече видяхте във видео урока. Сега остава да се упражните като направите онлайн упражнението по математика за 9. клас "Дефиниционно множество на израз". С него ще станете по-добри в намирането на недопустимите стойности на неизвестното или с други думи стойностите, за които знаменателя в израза (ако има такъв) става равен на нула. Това пък ще ви помогне да намирате допустимите стойности за дадения израз. Желаем ви приятен тест!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Твърдението: "Съвкупността от всички стойности на неизвестното, за които знаменателят на един израз е различен от нула, се нарича дефиниционно множество на този израз." е:
5т. 2. Намерете стойностите на неизвестното \boldsymbolx, за които знаменателят на израза е различен от нула.
 • \boldsymbol\frac2xx-4
5т. 3. Намерете дефиниционното множество на израза и посочете всички правилни начини на записването му:
 • \boldsymbol3x^2-2x+5
5т. 4. Вярно ли е, че  \boldsymbolx=1 е недопустима стойност за израза:
 • \boldsymbol\frac3 x-1 ?
5т. 5. Намерете дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\frac2a(7-x)(x+2)
6т. 6. Намерете всички стойности на \boldsymbolx, които са от дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\frac9x^2-6x+9
6т. 7. Намерете дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\frac13x - 32(x-2)+3(x+1)
6т. 8. Даден е изразът:
 • \boldsymbol\fracx-1(x-1) +3x(x-1)
 • а) Намерете дефиниционното му множество
 • b) Пресметнете неговата стойност за \boldsymbolx = 0
6т. 9. Намерете израза, чиито дефиниционно множество е \boldsymbolx\neq -5.
6т. 10. Намерете кои стойности на \boldsymbolx НЕ са от дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\fraca(x-1)^2x(x+8)
6т. 11. Намерете дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\frac15(u-1)3u^2+21u
6т. 12. Свържете всеки от изразите с дефиниционното му множество.
11т. 13. Намерете най-голямото от трите числа, които са недопустими стойности за израза:
 • \boldsymbol\frac17x(x-2)(x-5)(x-9)
 • Напишете числото без интервали и допълнителни символи преди и след него.
11т. 14. Подредете във възходящ ред числата, за които знаменателят на израза е равен на нула, като поставите най-малкото най-отгоре.
 • \boldsymbol\frac1(x^2-4)(x+1)(x-12)
11т. 15. Дадени са изразите:
 • \boldsymbolA =\fracxx+3
 • \boldsymbolB =\frac1x^2-1
 • \boldsymbolC =\frac3x2x-8
 • \boldsymbolD =\frac2ax^2-18x+81
 • Свържете всяка карта със стойност на \boldsymbolx с картата с буквата на съответния израз, за който тази стойност НЕ е от дефиниционното множество на израза.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!