logo

Тест: Деление на отсечка в дадено отношение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дадени са отсечките и b с дължини съответно a = 15 см. и b = 5 см.
 • Намерете отношението на отсечката a към отсечката b.
2
 • Дадени са отсечките a и b с дължини съответно a = 20 см. и b = 0,5 м.
 • Намерете отношението на отсечката a към отсечката b.
3
Дадена е отсечката АВ и т. М, която е средата на тази отсечка. Ако АВ = 50 см., намерете:
 • a) АМ = ?
 • b) Отношението на АМ : МВ = ?
4
Дадена е отсечката АВ и точките М и Р, така че АМ = 3 см., МР = 3 см. и РВ = 3 см.
 • Вярно ли е, че отношението на АМ : РВ = 1?
5
Дължината на отсечката АВ = 50 см. Точка М лежи на правата АВ, но е външна за отсечката АВ и МВ = 25 см.
 • Намерете отношението МА : МВ = ? 
6
Дадена е отсечката АВ = 40 см. и т. М (вътрешна за отсечката), която разделя отсечката АВ на две отсечки в отношение 3:2.
 • Намерете дължините на отсечките МА и МВ.
7
Точка М е външна за отсечката АВ. Дадено е, че АВ = 6 см., а МВ = 4 см.
 • Намерете отношението МА: МВ = ?
8
 • Дадени са отсечките a = 15 см.,  b = 5 см., c = 12 см. и d = 4 см.
 • Твърдението "Отношението на отсечките a:b е същото като отношенето на отсечките c:d" e:
9
Точка М е външна за отсечката АВ, както е показано на чертежа. Дадено е, че АВ = 12 см., а МА = 2 см.
 • Намерете отношението МА: АВ = ?
10
 • Дадена е отсечката АВ = 45 см. и вътрешна точка М, която дели АВ в отношение 2:1 считано от т. А.
 • Намерете дължината на МВ = ?
 
11
Точките М и N са вътрешни за отсечката AB = 25 см. Ако АМ : МN = 3:1, а МN : BN = 1:1,
 • намерете AM, MN, AN и МB и ги подредете по големина, като поставите най-малката отсечка най-отгоре.
12
Дадена е отсечката АВ. Точка М е вътрешна за отсечката, а точка N е външна, така че:
 • АМ = 3 см.
 • МВ = 2 см.
 • BN = 2 см.
 • Намерете отношенията на посочените отсечки и свържете всяко от тях с правилния отговор.
13
В триъгълника АВС, т.C1  е среда на АВ. Точка М е вътрешна за CC1 и я дели в отношение 2:1 считано от т. С.
 • Ако CC1 = 9 см., намерете на колко е равна дължината на отсечката СМ = ?
 • Напишете полученото число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
В четириъгълника ABCD, т. О е пресечната точка на диагоналите.
 • Ако AO : OC = BO : OD = 1, определете вида на този четириъгълник.
 • Напишете думата на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след нея.
15
От град А до град В трябва да се построи прав магистрален път. Първата отсечка от пътя е от град А до град С и е дълга 20 км.
 • Ако знаете, че АС : СВ = 1 : 4, намерете дължината на пътя от град А до град В (АВ = ?)
 • Напишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 8. клас "Деление на отсечка в дадено отношение" ще се научите бързо и лесно да намирате отношението между две и повече отсечки и да откривате кога една точка дели дадена отсечка външно или вътрешно и в какво отношение. Хайде, задачите ви очакват!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (34)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се