logo

Тест: Взаимно положение на точка и окръжност, права и окръжност

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разгледайте чертежа и намерете точките, които са вътрешни за окръжността k(O, r).
2
Разгледайте чертежа и намерете точките, които лежат на окръжността k(O, r).
3
Разгледайте чертежа и намерете точките, които са външни за окръжността k(O, r).
 • Напишете имената на точките на празните места в текста с главни букви от латинската азбука без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
4
Разгледайте чертежа и намерете правите, които са секущи за окръжността k(O, r).
5
Вярно ли е, че N1N2 и B1B2 са хорди в окръжността k(O,r), дадена на чертежа?
6
На чертежа са изобразени окръжността k(O,r) и няколко прави. Изберете вярното твърдение.
7
Дадена е окръжността k с център т. О и радиус 5 cm.
 • Ако знаете, че правата m е допирателна към окръжността k, намерете дължината на отсечката ОМ.
 • Напишете полученото число с цифри в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.
8
В правоъгълна координатна система са дадени точките О(3,3) и А(3,2). Построена е окръжност k с център т.О и радиус 2 см.
 • Намерете дължината на отсечката ОА.
 • Определете дали т. А е вътрешна, външна или лежи на окръжността.
9
В правоъгълна координатна система са дадени точките О(3,3), А(3,1), B(6,3), C(-1,3) и D(3,4). Построена е окръжност k с център т. О и радиус 2 см.
 • Ако знаете че т. А лежи на окръжността, т. D е вътрешна, а точките B и C са външни за окръжността, свържете отсечките с техните дължини.
10
Дадена е окръжност k(О, r = 3) и права а. Т. А лежи на правата а, така че  OA\perp a и OA = 3\sqrt2.
 • Твърдението "Точка А е вътрешна за окръжността k" e?
 
11
Ако AB е хорда в окръжността k(O,R), определете вида на триъгълника AOB.
 
12
Дадена е окръжност k(O, r). Точка А е вътрешна за окръжността и лежи на правата, която минава през т.О и пресича окръжността в т.B.
 • Ако OA=\sqrt2, изразете дължината на отсечката AB чрез радиуса на окръжността.
13
В правоъгълна координатна система е начертана окръжност с център началото на координатната система т. О и радиус 3 см.
 • Дадено е, че правата, която минава през точка А(0,3), е допирателна към окръжността, а точка B(3,3) е външна точка за окръжността.
 • Намерете лицето на правоъгълния триъгълник AOB.
 • Изберете верния отговор.
14
Басейн има формата на окръжност K (О, r = 120 cm). Около него има бордюр с плочки, образуван от K и окръжност C (О, R = 150 cm), както е показано на чертежа.
 • Дадено е, че:
 • Точка А лежи на окръжността K и е вътрешна за окръжността C.
 • Точка B лежи на окръжността C и е външна за окръжността K.
 • Намерете дължината на отсечката AB (ширината на бордюра).
 • Напишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след израза.
15
В правоъгълна координатна система са начертани окръжност \mathbfk(O,r=3cm) и две секущи прави \mathbfy1=2 и \boldsymbol\mathbfy2=-2, които пресичат окръжността съответно в т. \mathbfA и \mathbfB, както е показано на чертежа.
 • Намерете периметъра на триъгълника \mathbfAOB, ако знаете, че разстоянието между двете прави \mathbfy1 и \mathbfy2 e \mathbf4cm
 • Запишете полученото число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.

Описание на теста

Искате ли лесно и бързо да разпознавате кога една точка е вътрешна, външна или лежи на дадена окръжност и какви са взаимните положения на права и окръжност? Подгответе се за тестовете и изпитванията в училище като направите онлайн тестто по математика за 8. клас "Взаимни положения на точка, права и окръжност". Осигурете си отлични оценки в училище и се забавлявайте, докато учите.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се