logo

Тест: Равнобедрен трапец. Бедра. Ъгли при основа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че трапец, чиито бедра са равни, е равнобедрен трапец?
2
Даден е трапец ABCD (AB||CD). Ако ∠BAD=∠ABC, то вярно ли е, че ABCD е равнобедрен трапец?
3
ABCD е равнобедрен трапец (АВ||CD). Свържи правилно.
4
ABCD е равнобедрен трапец (АВ||CD). Ако АВ=12 cm, CD=6 cm, BC=8 cm, периметърът на трапеца е:
5
Периметърът на равнобедрен трапец с основи 8 m и 4 m е 50 m. Дължината на бедрото на трапеца е:
6
ABCD е равнобедрен трапец (AB\parallel CD). Ако голямата основа a=8 m, малката основа b=4 m, DE=7 m, (височина на трапеца), то отбележи вярното.
7
ABCD(AB\parallel CD) е равнобедрен трапец. AB=a=8m,CD=b=4m височината CF=7m. Отбележи вярното.
8
ABCD (AB||CD) е равнобедрен трапец. АВ=8 m, CD=4 m, височините DE и СF имат дължина 7 m. Намери лицето на ΔAFC.
9
ABCD (AB||CD) е равнобедрен трапец. Ab=8 m, CD=4 m, височините DE и CF имат дължина 7 m. Намери лицето на ΔBFC.
10
Голямата основа на равнобедрен трапец е 20 m, височината му е 6 m, а единият от ъглите му е 135°. Намери дължината на малката основа на трапеца.
11
Голямата основа на равнобедрен трапец е 20 m, височината му е 6 m, а единият от ъглите му е 135°. Намери лицето на трапеца.
12
Трапецът ABCD (AB||CD) е равнобедрен. DE и CF са височини. Кое твърдение НЕ е вярно?
13
  • Даден е равнобедрен трапец ABCD (AB||CD). Ъглите на трапеца се отнасят както 5:7. Точка Е е среда на диагонала АС, точка F е среда на бедрото ВС. Намери ъглите на трапеца ∠BAD, ∠ADC.
14
  • Даден е равнобедрен трапец ABCD (AB||CD). Ъглите на трапеца се отнасят както 5:7. Точка Е е среда на диагонала АС, точка F е среда на бедрото ВС  и EF=CF. Ако ∠BAС=х, изрази чрез х ъглите ∠FEC, ∠ECF, ∠DCA.
15
  • Даден е равнобедрен трапец ABCD (AB||CD). Ъглите на трапеца се отнасят както 5:7. Точка Е е среда на диагонала АС, точка F е среда на бедрото ВС EF=CF. Намери градусната мярка на ∠ACD, ∠EFC.

Описание на теста

Този онлайн тест по математика за 8. клас ще ти помогне да провериш как си усвоил свойствата на равнобедрен трапец. Какво знаеш за бедрата и ъглите на равнобедрен трапец? Въпросите от теста ще систематизират знанията ти за равнобедрен трапец, за да можеш да ги прилагаш успешно в решаването на задачите по математика. Направи теста, за да си уверен в знанията си и се справиш отлично по математика.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се