logo

Тест: Медицентър в триъгълник. Важни задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даден е триъгълник ABC, медианите AN,BP,CMсе пресичат в точка G. Отбележи вярното.
2
Даден е правоъгълен триъгълник ABC,CM е медиана. Отбележи вярното.
3
Даден е правоъгълен триъгълник ABC, CM е медиана, \measuredangle CAB=30^\circ. Отбележи вярното.
4
Даден е ромб ABCD. Отбележи вярното.
5
Даден е равнобедрен триъгълник АВС. Точка Н е такава, че ∠АСН=∠ВСН. Отбележи вярното.
6
Даден е триъгълник ABC, медианите AN, BP, CM се пресичат в точка G. Вярно ли е, че височината през върха С на триъгълник АМС съвпада с височината през върха С на триъгълник МВС?
7
Даден е триъгълник АВС, медианите AN, BP, CM се пресичат в точка G. Свържи правилно двойките триъгълници с равни лица и общи височини.
8
В успоредника ABCD точка М е среда на ВС. АМ пресича BD в точка G. Отбележи вярното.
9
В успоредника ABCD точка М е среда на ВС. АМ пресича BD в точка G. Лицето на триъгълник BMG е 5 cm². Отбележи вярното.
10
В успоредника ABCD точка М е среда на ВС. АМ пресича BD в точка G. Лицето на триъгълник BMG е 5 cm². Отбележи вярното.
11
Даден е успоредник ABCD, О е пресечна точка на диагоналите. M е среда на ВС; H е среда на DC. HM пресича АС в точка К. Отбележи вярното.
12
Даден е успоредник ABCD, О е пресечна точка на диагоналите. M е среда на ВС; H е среда на DC. HM пресича АС в точка К. Отбележи вярното.
13
ABCD e успоредник. Точките E, F, G, H са медицентрове съответно на триъгълниците ABD, ABC, BCD, CDA. Свържи правилно.
14
ABCD е успоредник. Точките E,F,G,H са медицентрове съответно на триъгълниците ABD, ABC, BCD, CDA. Свържи правилно.
15
ABCD е успоредник. Точките E,F,G,H са медицентрове съответно на триъгълниците ABD, ABC, BCD, CDA. Ако АС=24 cm, BD=18 cm, намери дължините на диагоналите на фигурата EFGH.

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 8. клас ще провериш знанията си за медицентър на триъгълник. Какви свойства на медицентъра на триъгълник знаеш? Можеш ли да ги използваш в решаването на задачи? Въпросите от теста ще ти помогнат да систематизираш знанията си за медицентър на триъгълник, за да можеш успешно да ги прилагаш в задачите по математика. Реши теста, за да станеш един от най-добрите по математика в 8 клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се