logo

Тест: Централна симетрия. Всичко най-важно

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разгледай чертежа и избери всички верни твърдения.
2
Разгледай чертежа и избери точката, която е образ на т. А при централна симетрия с център т. О.
3
Разгледай чертежа и избери отсечката, която е образ на отсечката AB при централна симетрия с център т.О.
4
 • Ако отсечка A'B' е образ на отсечката AB при централна симетрия с център т.О,
 • то вярно ли е че А'О = ОА и B'O = OB?
5
Даден е триъгълник ABC. Разгледай чертежа и избери триъгълника, който е образ на ABC при централна симетрия с център т.О.
6
Триъгълник A'B'C'  е образ на триъгълник ABC при централна симетрия с център т.О.
 • Твърдението "Двата триъгълника НЕ са еднакви" е?
 
7
Даден е триъгълник ABC с периметър 24 сантиметра. Триъгълникът A'B'C' е негов образ при централна симетрия. Намери на колко сантиметра е равен периметърът на триъгълник A'B'C'.
 • Напиши само полученото число с цифри в полето за отговор, без да добавяш мерната единица.
8
 • Дадена е отсечката АВ с дължина 10 cm.
 • Отсечката A'B' е образ на отсечката АВ при централна симетрия с център т. О.
 • Намери дължината на отсечката A'B' и избери верните твърдения.
9
 • Даден е триъгълник ABC със страна 12 cm и височина към нея 8 cm.
 • Триъгълникът A'B'C' е негов образ при централна симетрия.
 • Намери на колко квадратни сантиметра е равно лицето на триъгълник A'B'C'.
10
 • Намери дължините на страните на триъгълник ABC и неговия периметър,
 • ако знаеш, че триъгълник A'B'C' е негов образ при централна симетрия и
 • A'B' = c, A'C' = b и B'C' = a.
 • Свържи елементите така, че да се получат верни твърдения.
11
 • Т. О е център на централна симетрия.
 • Разгледай чертежа и посочи кои са образите на точките А1 и А' при тази симетрия.
 • Избери верните отговори.
12
 • Разгледай чертежа и посочи номера на окръжността, която е образ на окръжността к(А, r) при централна симетрия с център т. О.
 • Напиши отговора на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
13
 • Даден е квадратът ABCD.
 • Посочи чертежа, който показва неговия образ при централна симетрия с център точка О.
14
 • Даден е успоредник ABCD, диагоналите на който се пресичат в т.О.
 • Ако знаеш, че точка C е образ на точка А при централна симетрия, а точка В е образ на точка D при същата централна симетрия,
 • посочи коя е точката, която е център на тази симетрия.
 • Запиши буквата на точката, която е отговор на задачата, без интервали и допълнителни символи преди и след нея.
15
 • Даден е триъгълникът ABC, чиито върхове имат координати в правоъгълна координатна система съответно А(-2,0), B(0,4) и C(0,0).
 • Намери координатите на точките, които са върхове на триъгълника A'B'C', който е образ на ABC при централна симетрия с център началото на координатната система.
 • Свържи елементите така, че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

От видео урока за централна симетрия видяхте, че  построяването на образи на точка, отсечка и друга геометрична фигура е лесно и забавно. Време е за упражнение! Подготвили сме ви интересни задачи, с които ще затвърдите знанията си за този вид еднаквост, ще намирате образи и първообрази и ще откривате какво става с фигурите при тази симетрия. Направете онлайн тестто по математика за 8. клас "Централна симетрия. Всичко най-важно." и се подгответе за отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се