logo

Тест: Средна отсечка в трапец

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Разгледайте чертежа и посочете номера на всяка от фигурите, която е трапец.
2
 • В трапеца ABCD МN е средна отсечка.
 • Ако знаете, че AB =10 cm, а CD = 6 cm,
 • намерете на колко е равна MN.
3
Даден е трапецът ABCD с основи AB и CD. MN е средна отсечка.
 • Ако знаете, че MN = 12 cm, CD = 8 cm, намерете на колко е равна AB.
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
4
 • В трапеца ABCD MN е средна отсечка.
 • Т. P е пресечна точка на MN и диагонала AC, т. Q е пресечна точка на MN и диагонала BD.
 • Посочете верните твърдения за тази отсечка PQ.
5
 • В трапеца ABCD MN е средна отсечка.
 • Т. P е пресечна точка на MN и диагонала AC, т. Q е пресечна точка на MN и диагонала BD.
 • Ако AB = 7 cm, CD = 3 cm, намерете дължината на отсечката PQ.
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
6
 • В трапеца ABCD т. M е среда на AD, а т. N е среда на BC. Ако знаете, че \boldsymbolAB=a, а \boldsymbolCD=b,
 • изразете чрез \boldsymbola и \boldsymbolb дължината на отсечката \boldsymbolMN и изберете верния отговор.
7
 • В трапеца ABCD т. М е среда на AD, а т. N е среда на BC.
 • Ако знаете, че AB=15 cm, а CD е три пъти по-малка от AB, намерете на колко е равна MN.
 • Напишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
8
 • В трапеца ABCD с основи AB и CD. T. M е среда на AD. През т. M е прекарана права, успоредна на основите на трапеца, която пресича BC в т. N.
 • Ако \boldsymbolAB=a и \boldsymbolCD=AB+5
 • намерете на колко е равна \boldsymbolMN.
9
В трапеца ABCD MN е средна отсечка. Т. F е пресечна точка на AC и MN, а т. E е пресечна точка на BD и MN.
 • Ако знаете, че AB < CD, AB = m, а CD = nизразете чрез m и n дължината на отсечката FE.
10
В трапеца ABDC MN е средна отсечка. Т. P е пресечна точка на AD и MN, а т. Q е пресечна точка на BC и MN.
 • Ако AB = 18x, CD = 9x и PQ = 9намерете на колко е равнo x.
 • Напишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
11
В трапеца ABCD MN е средна отсечка. Т. P е пресечна точка на AC и MN, а т. Q е пресечна точка на BD и MN.
 • Ако знаете, че AB = 3.CD = 33 см, намерете:
 • а) на колко е равна дължината на отсечката PQ и
 • б) каква част от средната отсечка на трапеца e PQ.
12
 • В трапеца ABCD MN е средна отсечка.
 • Ако AB = 8p cm, CD = 2p cm (p > 0),
 • намерете стойностите за p, за които:
 • a) MN = 5 cm
 • b) MN = 15 cm
13
В триъгълника ABC точките D и F са среди съответно на AC и BC, а PQ е средна отсечка в трапеца ABFD.
 • Ако знаете, че AB = 32 cm, свържете задачите с техните отговори.
14
Бедрото на равнобедрен трапец е 9 cm, а неговия периметър е 42 cm.
 • Намерете дължината на средната отсечка в трапеца.
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
15
В трапеца ABCD точките M и N са среди съответно на AD и BC. Точка P е пресечна точка на AC и MN.
 • Ако k е параметър (k > 0) и
 • DC = k+15,
 • MP = 2k,
 • AB = 5k+3,
 • Намерете на колко е равно k и свържете правилно елементите.

Описание на теста

Вече знаете какво е трапец, какви са свойствата на неговата средна отсечка и сигурно вече сте нетърпеливи да тренирате със задачи тези нови знания. Онлайн упражнението по математика за 8. клас "Средна отсечка в трапец" е един чудесен начин да направите това. Докато се забавлявате, ще добиете опит да намирате дължината на средната отсечка на трапец и на отсечката свързваща средите на диагоналите му, а това несъмнено ще подобри постиженията ви по математика в училище. Пожелаваме ви приятен тест!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (30)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се