logo

Тест: Средна отсечка в триъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В триъгълника ABC, точките P, Q, R са среди съответно на страните AC, AB, BC. Посочете средните отсечки в триъгълника.
2
В триъгълника ABC точките М и P лежат на страната AC, като т. М е среда на AC, а т. P е среда на MC. Точка K е среда на страната BC, а т. L лежи на BC и я разделя на части в съотношение 1:3.
  • Посочете коя отсечка е средна отсечка в триъгълника ABC.
3
В триъгълника ABC точките M, N и P са среди съответно на AC, BC и AB. Ако знаете, че AC = 12 cm, BC = 10 cm, а AB = 16 cm, свържете задачите с техните отговори.
4
Даден е триъгълник KFC. Правата е успоредна на KC  и минава през т. О, която е среда на страната KF и пресича страната FC в т. P.
  • Изберете всички верни твърдения.
5
В триъгълник CDE точките M, N и L са среди съответно на страните CD, DE, EC.
  • Вярно ли е, че \boldsymbolPMNL = \frac12PCDE ?
6
В триъгълника ABC, MN, MP и NP са средни отсечки, както е показано на чертежа. Ако AB = 18 cm, AC = 20 cm, а BC = 16 cm, подредете по големина отсечките като поставите най-малката най-отгоре.
7
Точките M, N и P са средите съответно на страните AC, BC и AB в триъгълника ABC. Ако AB = 9 cm, BC = 6 cm и AC = 8 cm, намерете страните на триъгълника MNP и попълнете получените числа в празните полета в текста.
8
В триъгълника ABC, MN, MP и NP са средни отсечки.
  • Вярно ли е, че AB + BC + CA = 2(MN + MP + NP) ?
9
Точките M, N и P са средите съответно на страните AC, BC и AB в триъгълника ABC. Ако MN = 9 cm, NP = 6 cm и MP = 8 cm, намерете страните на триъгълника ABC и изберете верните отговори.
10
В равнобедрения триъгълник ABC (AC = BC), NQ е успоредна на AC и точките N и Q са среди съответно на страните BC и AB. Намерете на колко е равна BC, ако знаете, че NQ = 5 cm.
11
В триъгълника ABC т. P е среда на BC и PQ е успоредна на AC. Ако знаете, че триъгълникът BPQ е равностранен, а AC = 12 cm, намерете на колко е равна AB.
12
В триъгълника ABC, точките M и N са среди на страните AC и BC. Ако знаете, че MN = 4p, AB = p + 14, намерете на колко са равни AB и MN.
13
В триъгълника ABC, точките P и L лежат съответно на AC и BC, така че AP:PC = BL:LC = 3:1. Ако AB = 32 cm, намерете на колко е равна PL.
14
В произволен четириъгълник ABCD, диагоналите AC и BD имат дължини съответно 6 cm и 8 cm. Точките M, N, P, Q са съответно среди на страните AB, BC, CD и AD.
  • Намерете дължините на страните на четириъгълника MNPQ и определете вида му.
  • Изберете верните отговори.
15
Представете си, че около кулата за бънджи скокове в кулата Макао, Китай е построен триъгълник ABC, като т. C е точка от площадката за скок.
  • MN е средна отсечка в този триъгълник. CH е височина в триъгълника и е равна на дължината на въжето за скокове в крайно опънато състояние.
  • Ако знаете, че т. P е пресечната точка на CH и MN, CP = 114 метра, а разстоянието от т. H до улицата под кулата е 5 метранамерете разстоянието от площадката за скок до нивото на улицата.
  • Използвайте, че разстоянието от площадката за скок до нивото на улицата е CH + 5.
  • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.

Описание на теста

След забавния видео урок по математика за средна отсечка в триъгълник, вече е време за задачи. С онлайн теста по математика за 8. клас "Средна отсечка в триъгълник" ще се тренирате да откривате кои отсечки в произволен триъгълник са средни отсечки и да използвате свойстватата на средната отсечка в задачите. Ако искате да ставате все по-добри по математика и да се чувствате подготвени за изпитвания и контролни работи в училище - решавайте задачи с нас! Приятен тест!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се