logo

Тест: Опростяване на ирационални изрази

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че: Алгебричен израз, който съдържа корен (радикал) се нарича ирационален израз.
2
Отбележете верните условия:
  • Един радикал е в нормален вид, ако подкоренната му величина...
3
Вярно ли е, че:
  • Множителят пред знака на радикала, приведен в нормален вид, се нарича коефициент на корена (радикала).
4
В радикала  5m^2\sqrt5  коефициент е:
5
В нормален вид ли е радикалът 4b\sqrtb ?
6
Отбележете радикалите, които са в нормален вид.
7
Приведете радикала в нормален вид:
  • \sqrt25b^3
8
Приведете в нормален вид:
  • \sqrt9m^5
9
Рационализирайте знаменателя на дробта:
  • \frac2\sqrt3
10
Освободете подкоренната величина от знаменател \sqrt\frac1127. Отбележете равните изрази на дадения израз.
11
Отбележете равните изрази на дадения:
  • \frac6\sqrt12
12
Извършете действията.
  • (x-\sqrt5)(x+\sqrt5) =
13
Рационализирайте знаменателя.
  • \frac2\sqrt3-\sqrt5  =
14
Рационализирайте знаменателя.
  • \frac8\sqrt7-\sqrt5 =
15
Ако m е коефициентът на  радикала  \frac52\sqrt7  , а n е коефициентът на  \frac37\sqrt12 ,
  • сравнете коефициентите на двата радикала, като използвате знаците за сравнение <, >, =

Описание на теста

В онлайн теста "Опростяване на ирационални изрази" по математика за 8. клас ще затвърдите уменията за опростяване на ирационален израз. Кой алгебричен израз е ирационален израз? Кога един радикал е в нормален вид? Решете задачите от теста, за да упражните действията за привеждане на радикал в нормален вид. Задачите ще ви помогнат да усвоите и затвърдите знанията за работа с ирационални изрази. Работете, за да сте най-добрите по математика в 8. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се