Упражнение: Разлагане на квадратен тричлен


Описание на упражнението

Искаш бързо да откриваш дали един квадратен тричлен може да се разлага на множители и ако може, да го правиш без затруднения? С онлайн упражнението по математика за 9. клас "Разлагане на квадратен тричлен" това е възможно. Само започни и ще се убедиш, че до края на теста вече ще се почувстваш уверен, че можеш да се справяш сам с подобни задачи.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че ако представим квадратен тричлен като уравнение от вида \boldsymbolax^2+bx+c = 0 ; a\neq 0, на което дискриминантата \boldsymbolD\geq 0, то този квадратен тричлен може да се разложи на множители по следния начин:
 • \boldsymbola(x-x1)(x-x2) ?
5т. 2. Разложете на множители квадратния тричлен:
 • \boldsymbol-x^2-4x+5
5т. 3. Разложете квадратния тричлен на множители:
 • \boldsymbol2x^2-3x-2
5т. 4. Кои от квадратните тричлени не могат да се разложат на множители?
5т. 5. Разложете на множители квадратния тричлен:
 • \boldsymbolx^2-14x+49
6т. 6. Подредете в правилен ред стъпките за разлагане на квадратен тричлен.
6т. 7. Вярно ли е че:
 • \boldsymbolx^2-0,2x+0,01 = (x-0,1)^2
6т. 8. Намерете кой квадратен тричлен се разлага на множители по следния начин:
 • \boldsymbol-(4x+3)(x-1)
6т. 9. Разложете квадратния тричлен и посочете възможните начини за записване на отговора.
 • \boldsymbol3x^2-x-4
6т. 10. Ако \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на уравнението \boldsymbol5x^2-9x-2 =0, заместете техните стойности в  \boldsymbol5(x- x1)(x-x2) и посочете израза, който се получава.
6т. 11. Даден е изразът \boldsymbol6px^2-px-p
 • а) Намерете за кои стойности на \boldsymbolp изразът е квадратен тричлен
 • б) Разложете на множители квадратния тричлен, ако \boldsymbolp=-2
6т. 12. Разложете на множители квадратните тричлени и свържете елементите така, че да се получат верни твърдения.
11т. 13. Ако знаете, че \boldsymbolax^2+bx+c = (2x-3)(x+4),
 • намерете \boldsymbola, b, c = ?
 • Напишете получените числа на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
11т. 14. Разложете квадратния тричлен на множители и попълнете липсващите числа в текста, така че да се получи верен отговор.
 • \boldsymbolx^2 - \frac32x
11т. 15. За каква стойност на \boldsymbolm квадратният тричлен
 • \boldsymbol9x^2-2mx+1
 •  е точен квадрат и се разлага на два еднакви множителя, т.е.  \boldsymbol(x-x1)^2 ?
 • Напишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!