Упражнение: Деление на рационални дроби


Описание на упражнението

Хайде сега да упражниш делението на рационални дроби, за да станеш уверен и бърз в решаването на задачи. С онлайн упражнението по математика за 8. клас "Деление на рационални дроби" това ще стане, докато си седиш пред компютъра. Как - лесно е! Правиш теста и си готов!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че когато делиш две рационални дроби, трябва да намериш допустимите стойности както за двата знаменателя, така и за числителя на втората дроб?
5т. 2. Намерете дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\fracx^2x-3:\fracx-1x+3
5т. 3. \boldsymbol\fracxx-2:\fracx-2x =?
5т. 4. Ако \boldsymbolx\neq \pm 3; x\neq 5, пресметнете:
 • \boldsymbol\frac(x-5)^22x-6:\frac10-2xx^2-9 = ?
5т. 5. Намерете дефиниционното множество на израза и извършете делението на рационалните дроби:
 • \boldsymbol\frac(y+4)^2y-4:\fracy+44y-y^2
6т. 6. Подредете в правилен ред стъпките, необходими да се направят при деление на рационални дроби.
6т. 7. Свържете всеки от изразите с дефиниционното му множество.
6т. 8. Даден е израза:
 • \boldsymbol\fracx^2-4x+4x-1:\fracx^2-2xx^2-1
 • а) Намерете дефиниционното множество
 • б) Пресметнете израза
6т. 9. Посочете кой е изразът, от който, след извършване на делението на рационалните дроби, се получава
 • \boldsymbol\fracy^2(y-1)7, ако знаете, че \boldsymboly\neq 0;1;3
6т. 10. Вярно ли е, че стойността на израза
 • \boldsymbol\fracx^2-1x+9:\fracx^2+2x+1x^2-81=81 за \boldsymbolx=1?
6т. 11. Пресметнете:
 • \boldsymbol\fracxy:\frac3x^2y2:\fracy2x
6т. 12. Намерете частното на рационалните дроби:
 • \boldsymbol\frac(x-y)^22x-2y:\fracx^2-y^22x
11т. 13. Пресметнете стойността на израза:
 • \boldsymbol\frac21x-7x^2-1:\fracx+1x-1:\frac3x-1(x+1)^2=?, ако  \boldsymbolx\neq \pm 1; x\neq \frac13
 • Напишете отговора без интервали и допълнителни символи преди и след него.
11т. 14. Намерете стойността на израза
 • \boldsymbol\fracx^2-10x+25x^2-25:\frac5-x2x       за \boldsymbolx=-1
 • Напишете отговора без интервали и допълнителни символи преди и след него.
11т. 15. Подредете в правилен ред стъпките за намиране на частното на рационалните дроби:
 • \boldsymbol\frac13x^2169y:\fracx^2-xy13y^2:\fracy^3x-y

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!