Упражнение: Деление на рационални дроби


Описание на упражнението

Хайде сега да упражниш делението на рационални дроби, за да станеш уверен и бърз в решаването на задачи. С онлайн упражнението по математика за 9. клас "Деление на рационални дроби" това ще стане докато си седиш пред компютъра. Как - лесно е! Правиш теста и си готов!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че когато делиш две рационални дроби, трябва да намериш допустимите стойности както за двата знаменателя, така и за числителя на втората дроб?
5т. 2. Намерете дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol{\frac{x^2}{x-3}:\frac{x-1}{x%2B3}}
5т. 3. \boldsymbol{\frac{x}{x-2}:\frac{x-2}{x} =?}
5т. 4. Ако \boldsymbol{x\neq \pm 3; x\neq 5}, пресметнете:
 • \boldsymbol{\frac{(x-5)^2}{2x-6}:\frac{10-2x}{x^2-9} = ?}
5т. 5. Намерете дефиниционното множество на израза и извършете делението на рационалните дроби:
 • \boldsymbol{\frac{(y%2B4)^2}{y-4}:\frac{y%2B4}{4y-y^2}}
6т. 6. Подредете в правилен ред стъпките, необходими да се направят при деление на рационални дроби.
6т. 7. Свържете всеки от изразите с дефиниционното му множество.
6т. 8. Даден е израза:
 • \boldsymbol{\frac{x^2-4x%2B4}{x-1}:\frac{x^2-2x}{x^2-1}}
 • а) Намерете дефиниционното множество
 • б) Пресметнете израза
6т. 9. Посочете кой е изразът, от който, след извършване на делението на рационалните дроби, се получава
 • \boldsymbol{\frac{y^2(y-1)}{7}}, ако знаете, че \boldsymbol{y\neq 0;1;3}
6т. 10. Вярно ли е, че стойността на израза
 • \boldsymbol{\frac{x^2-1}{x%2B9}:\frac{x^2%2B2x%2B1}{x^2-81}=81} за \boldsymbol{x=1}?
6т. 11. Пресметнете:
 • \boldsymbol{\frac{x}{y}:\frac{3x^2y}{2}:\frac{y}{2x}}
6т. 12. Намерете частното на рационалните дроби:
 • \boldsymbol{\frac{(x-y)^2}{2x-2y}:\frac{x^2-y^2}{2x}}
11т. 13. Пресметнете стойността на израза:
 • \boldsymbol{\frac{21x-7}{x^2-1}:\frac{x%2B1}{x-1}:\frac{3x-1}{(x%2B1)^{2}}=?}, ако  \boldsymbol{x\neq \pm 1; x\neq \frac{1}{3}}
 • Напишете отговора без интервали и допълнителни символи преди и след него.
11т. 14. Намерете стойността на израза
 • \boldsymbol{\frac{x^2-10x%2B25}{x^2-25}:\frac{5-x}{2x}}       за \boldsymbol{x=-1}
 • Напишете отговора без интервали и допълнителни символи преди и след него.
11т. 15. Подредете в правилен ред стъпките за намиране на частното на рационалните дроби:
 • \boldsymbol{\frac{13x^2}{169y}:\frac{x^2-xy}{13y^2}:\frac{y^3}{x-y}}

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!