logo

Тест: Вписани и описани многоъгълници. Годишен преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Окръжност с център О е описана около триъгълник АВС и AD=BD, BE=CE. Отбележи вярното.
2
Окръжност с център О е вписана в триъгълник АВС. M,N,P са допирни точки. Отбележи вярното.
3
Окръжност с център О е описана около четириъгълник ABCDq OE e разстоянието от т. О до АВ. Отбележи вярното.
4
Четириъгълник ABCD е описан около окръжност с център О. Отбележи вярното.
5
Четириъгълникът ABCD е описан около окръжност с център О. Вярно ли е, че AB + CD = AD + BC?
6
Около триъгълник ABC е описана окръжност с център О. AB=10 cm, а разстоянието от центъра на окръжността до страната AB е 2 cm. Лицето на триъгълник ABO е:
7
Около триъгълник ABC със страни  AB=10 cm, BC=9 cm, AC=12 cm е описана окръжност с център О. Разстоянията от т. О до страните на триъгълника са OD=3,5 cm, OE=4 cm, и от т.О до страната AC е 1 cm.  Лицето на триъгълник ABC е:
8
Триъгълник АВС е описан около окръжност с център О и радиус 3 cm. M, P, N са допирни точки. Ако АМ = 4 cm, намери периметъра на четириъгълник AMOP.
9
Триъгълник ABC е описан около окръжност с център О и радиус 3 cm. M, P, N са допирни точки. Ако BM = 6 cm, CN=5 cm, AP=4 cm, намери периметъра на триъгълник ABC.
10
Триъгълник ABC е описан около окръжност с център О и радиус 3 cm. M, P, N са допирни точки. Ако AM = 4 cm, BP =6 cm, CN = 5 cm, намери лицето на триъгълник ABC.
11
Около четириъгълник ABCD е описана окръжност с център O. Мярката на дъгата \widehatBCD=146^\circ. Намери мярката на \angle BCD.
12
Четириъгълникът ABCD е описан около окръжност с център О. Намери дължината AB + CD, ако периметърът на четириъгълника е 16 сm.
13
Равнобедрен трапец ABCD е описан около окръжност. AB = 9 cm; CD = 3 cm. Намери дължината на бедрото AD на трапеца и големината на ∠А.
14
Около правоъгълен триъгълник ABC (AB - хипотенуза) е описана окръжност с център О. Правата DE е допирателна към окръжността в точка C. Отсечките AD = 10 cm и BE = 6 cm са перпендикулярни на допирателната в точка C. Намери радиуса r на окръжността.
15
Около правоъгълен триъгълник ABC (AB - хипотенуза) е описана окръжност с център О. Правата DE е допирателна към окръжността в точка C. Отсечките AD = 10 cm и BE = 6 cm са перпендикулярни на допирателната в точка C. Намери лицето на четириъгълника ABED, ако DE = 14 cm.

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 8. клас ще провериш знанията си за вписани и описани многоъгълници. Къде лежи центърът на описана около триъгълник окръжност? А къде лежи центърът на вписана в триъгълник окръжност? Каква зависимост съществува за срещуположните ъгли на вписан в окръжност четириъгълник? Въпросите от теста ще ти помогнат да систематизираш знанията си и се справиш отлично по математика. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се