logo

Тест: Средна отсечка в трапец. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В трапеца ABCD, точките M и N са среди на бедрата AD и BC. CD = 1 cm, AB = 5 cm, а височината на трапеца е 4 cm.
 • Намерете лицето на ABNM.
2
ABCD е трапец, в който AB е по-голямата основа, а MN е средна отсечка. CH е височина в трапеца. Точка О е пресечна точка на CH и MN. Вярно ли е, че СО=ОН?
3
В трапеца ABCD точките M, N, P и Q са такива, че MN\parallel PQ\parallel AB\parallel CD и AM=MP=PD и BN=NQ=QC.
 • Ако AB = 6 cm, DC = 3 cm, намерете дължините на отсечките MN и PQ.
4
В трапеца ABCD точките M, N, P и Q са такива, че MN и PQ са успоредни на основите на трапеца и AM = MP = PD и BN = NQ = QC.
 • Ако MN = 4 см, DC = 2 см, намерете дължината на голямата основа на трапеца AB.
5
В трапеца ABCD точките M и N са среди на бедрата AD и BC.
 • AB = 5.CD = 15 cm.
 • Лицето на ABMN е 12 квадратни сантиметра.
 • Намерете дължината на височината на ABMN и лицето на MNCD.
6
В трапеца ABCD точките M и N са среди на бедрата AD и BC. Ако AB е по-малката основа в трапеца и CD = 5.AB = 15 cm, вярно ли е, че SABNM = \frac12SMNCD?
7
В трапеца ABCD точките M и N са среди на бедрата AD и BC. DC = 2 cm, MN = 6 cm, а височината на трапеца е 5 cm.
 • Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения.
8
Отсечката MN е средна отсечка в трапеца ABCD.
 • AB = 7,5 cm, AB = 3.CD.
 • Височината в трапеца ABNM е равна на h.
 • Намерете лицето на трапеца ABCD, като го изразите чрез h.
9
В трапеца ABCD MN е средна отсечка.
 • AB = 5 cm, CD = 3 cm, а височината CH = 4 cm.
 • Свържете въпросите с верните отговори за всеки от тях.
10
В трапеца ABCD точките M, N, P и Q са такива, че:
 • MN и PQ са успоредни на основите на трапеца и
 • AM = MP = PD и BN = NQ = QC.
 • Височината в трапеца CH пресича отсечките MN и PQ съответно в т. O и т.F.
 • Твърдението CF = FO = OH e ?
11
В трапеца ABCD точките M, N, P и Q са такива, че MN и PQ са успоредни на основите на трапеца и AM = MP = PD и BN = NQ = QC.
 • AB = 7 cm, CD = 4 cm, а височината в трапеца е 6 cm.
 • Подредете по големина лицата на ABCD, CDPQ, ABNM и MNQP, като поставите най-отгоре най-голямото.
12
 • В трапеца ABCD MN е средна отсечка.
 • Ако CD = 7 cm, а AB = 5.CD и \boldsymbolSABNM = k.SMNCD,
 • намерете на колко е равно k.
 • Попълнете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
 
13
 • В триъгълника ABC MN е средна отсечка, т. P е среда на AB, a CH e височина към AB.
 • Намерете лицето на трапеца MNHP, 
 • ако знаете, че AB = 10 cm, PH е 5 пъти по-малка от AB, а CH = 8 cm.
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
Басейн с формата на трапец с основи 6 m и 4 m има 3 коридора, които имат различни дълбочини и дължини.
 • Разделителите между коридорите са разположени на равни разстояния от основите на трапеца и по между си, както е показано на чертежа.
 • Намерете дължините на тези разделители между коридорите на басейна.
15
На детска площадка има дървена катерушка с форма на трапец с основи 90 cm и 30 cm и 3 напречни дъски за катерене, които са успоредни на основите на трапеца.
 • Напречните дъски разделят всяко от бедрата на трапеца на 4 равни части, както е показано на чертежа.
 • Намерете дължините на напречните дъски на катерушката.
 • Напишете получените числа на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 8. клас "Средна отсечка в трапец. Важни задачи" ще затвърдите наученото досега за средната отсечка в трапец и нейните свойства. Ще имате възможност да комбинирате знанията си за средна отсечка в триъгълник и трапец в решаването на задачи. Това ще помогне да повишите успеха си по математика в училище, а това радва всеки, нали? Приятен тест!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се