new-logo

Тест: Най-важните трудни задачи върху раздела за квадратно уравнение

Тест

В онлайн теста "Най-важните трудни задачи върху раздела за квадратно уравнение" по математика за 8. клас ще обобщиш наученото за квадратно уравнение. Задачите от теста ще ти помогнат да упражниш модулни уравнения, биквадратни уравнения и квадратни уравнения, които се решават с полагане. Реши задачите от теста, за да систематизирате знанията си и придобиете увереност в уменията за решаване на квадратни уравнения. Станете най-добрите по математика в 8. клас. Успех!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от уравненията е биквадратно?
2
В уравнението
 • 7x^4-15x^2+3=0 e удобно да се положи
3
Отбележете верните равенства.
4
За да се реши модулното уравнение
 • |x^2+x+1|=5
 • трябва да се разгледат случаите:
5
За да се реши уравнението
 • (x^2-2x+15)^2+2(x^2-2x+15)+1=0
 • е удобно да се положи:
6
Дадено е уравнението
 • x^4+2x^2+1=0 .
 • Удобно е да се положи
7
Корените на уравнението
 • u^2+2u+1=0 са:
8
Решение на уравнението
 • x^4+2x^2+1=0 e:
9
За да се реши модулното уравнение
 • |x^2-2x+1|=16 , трябва да се решат уравненията:
10
Модулното уравнение
 • |x^2-2x+1|=16 има решение
11
Дадено е уравнението (x^2-4x+1)^2+2(x^2-4x+1)-3=0 .
 • След полагане x^2-4x+1=y , стойностите на y са:
12
Решението на уравнението
 • (x^2-4x+1)^2+2(x^2-4x+1)-3=0 e:
13
Митко намислил едно число. Удвоил го и прибавил квадрата на числото. Получил 24.
 • Кое число е възможно да е намислил Митко? Попълнете с цифри.
14
Съученици си разменили картички с пожелания, като всеки подарил на всеки (без себе си).
 • Ако общо картичките са 42, колко съученици участвали в размяната?
15
Правоъгълна снимка с размери 12 см на 18 см е поставена в правоъгълна розова рамка.
 • Рамката е еднакво широка от всички страни - х см.
 • Ако лицето на рамката е равно на лицето на снимката, каква е ширината на рамката?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се