Упражнение: Вътрешни и външни допирателни за две окръжности. Задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението по математика за 8. клас "Вътрешни и външни допирателни за две окръжности. Задачи" ще преговорите наученото за допирателна към окръжност. Може ли една права да се допира до две окръжности? Кои допирателни са външни към две окръжности и кои допирателни са вътрешни към две окръжности? Какви свойства имат допирателните, които можете да използвате в задачите? Решете задачите от теста, за да затвърдите знанията за допирателни към окръжност и станете майстори в задачите по математика в 8. клас. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че права, която има точно една обща точка с окръжността, се нарича допирателна към окръжността?
5т. 2. Ако правата аaа е допирателна към окръжност с център О и точка Т е допирна точка, а правата  b е секуща, то е изпълнено
5т. 3. На чертежа правите t1,t2 са допирателни  от външна точка М към окръжност с център О.
  • Вярно е, че
5т. 4. На чертежа са дадени две окръжности и общите допирателни за двете окръжности t1,t2,t3,t4.
  • Външните допирателни за двете окръжности са
   
5т. 5. На чертежа са дадени две окръжности и общите допирателни за двете окръжности. Вътрешни допирателни за двете окръжности са  
6т. 6. На чертежа са дадени две окръжности и общите допирателни за двете окръжности t1,t2,t3,t4 .
  • Вярно е, че
6т. 7. На чертежа са дадени две окръжности и общите допирателни за двете окръжности. Вярно ли е, че XP=XM?
6т. 8. На чертежа са дадени две окръжности и общите допирателни за двете окръжности.
  • Вярно ли е, че \angle O1CF=\angle O1GM=90^\circ?
6т. 9. На чертежа са дадени две окръжности и общите допирателни за двете окръжности.
  • \angle O2FC е равен на
6т. 10. На чертежа са дадени две окръжности и общите допирателни за двете окръжности.
  • Вярно ли е, че четириъгълникът O1HXG има поне два прави ъгъла?
6т. 11. На чертежа са дадени две окръжности и общите допирателни за двете окръжности.
  • Вярно е, че:
6т. 12. Отсечките МА и МВ са допирателни към окръжност с център О и радиус r.
  •  Ако ∠АМВ=60º, то отсечката МО има дължина
11т. 13. Отсечките РА и РВ са допирателни към окръжност с център О.
  • Ако ∠АРВ=α, то намерете ∠АОВ.
11т. 14. Дадени са две окръжности, които се допират в точка F. Общата им външна допирателна DB пресича общата им вътрешна допирателна в точка C. Ако FC=6 см, намерете дължината на отсечката DB.  
11т. 15. Дадени са две окръжности, които се допират в точка F. Общата им външна допирателна DB пресича общата им вътрешна допирателна в точка C.
  • Намерете големината на ∠DFB.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!