Видео урок: Неорганична химия. Задача 16

03:46
1 264
27
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 16, Неорганична химия, от сборника за кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. Представена е хидролизата на AlCl3. Обсъдено е прибавянето на кои от следните съединения ще окаже влияние върху хидролизата: а) NaOH; б) H2O; в) H2SO4. Дадени са нужните обяснения.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
Хидролиза на сол, сол на силна киселина и слаба основа, хидролизна константа, фактори, влияящи на хидролизата, принцип на Льо Шателие-Браун

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (27)
Профилна снимка
08.06.2018

Ученик

+1
При прибавяне на натриева основа и вода трябва ли да се обеснява че хидролизата протича по втора и трета степен?
Профилна снимка
09.06.2018

Учител на Уча.се

0
Здравей eleonora, в никой МУ не се изисква степенна хидролиза.
Профилна снимка
25.07.2016

Ученик

+1
Госпожо, в тази задача и подобни задължително ли е да се дава обяснение и с ПЛШБ и с израза за Кc(Kh в случая) за дадената подточка? А когато има разреждане например - обясниние с К, ПЛШБ и закона на Оствалд? При предишните задачи да равновисие (EД) съм процедирала така и се чудя дали е правилно или излишно?
Профилна снимка
25.07.2016

Учител на Уча.се

+1
Здравей DreamCatcher, аз не бих се колебала в такива задачи да давам обяснение както с ПЛШБ, така и със съответната равновесна константа, а когато е нужно и със закона за разреждането, защото си момиче и ти е необходима максимална оценка, за да те приемат. Не си пести теорията по задачите и няма да съжаляваш :)
Профилна снимка
03.06.2016

Ученик

+1
И още един въпрос,госпожо... (Извинявам се,но просто след отговорите Ви ще бъда по-ориентирована в теоритическата част на задачите с хидролиза. ) Когато имаме задача ,свързана с хидролиза, например в тази задача не се търси pH, но ние въпреки всичко,само затова ,че е свързана с хидролиза задачата, трябва ли да запишем всичко за хидролизата - определение, за pH ( определение за него,х-р на разтворите), хидролиза като обратим рвновесен пр-с, хидролизна константа, от какво се влияе хидролизата? ИЛИ пишем за това, в/у което се ''върти,, задачата - определение за хидролиза, хидролиза като обратим равновесен пр-с и факторите,които влияят в/у него?
Профилна снимка
04.06.2016

Учител на Уча.се

+1
Мерлин, ако задачата е върху хидролиза ти обясних в предишен пост какво да пишеш. Ако задачата има само част върху хидролиза - там пишеш само за конкретната хидролиза и за факторите, които могат да я намалят.
Профилна снимка
03.06.2016

Ученик

+1
... И нужно ли е ,като пишем за хидролиза, да споменаваме за хидролиза на соли, получени от силна к-на и слаба о-ва, силна о-ва и слаба киселина и слаба основа и слаба киселина,равновесната константа? За реакцията на слаба к-на и сл. о-ва какво можем да кажем? В учебника пише,но не ми е достатъчно ясно...
Профилна снимка
04.06.2016

Учител на Уча.се

+1
Мерлин, ако задачата е върху хидролиза колкото повече теория по въпроса напишеш, толкова по-добре. Започваш с определение за соли, за хидролиза, обясняваш различните случаи на хидролиза, даваш примери за които обясняваш химичния характер на разтвора, рН и промяна на индикатор, както и факторите, влияещи върху хидролизното равновесие - казано простичко написваш си почти цялата тема за хидролиза. Хидролизата на сол на слаба киселина и слаба основа се различава само по това, че тук е необходимо да обясниш, че характера на водния разтвор зависи от относителната сила на получените два слаби електролита и в такъв случай рН може да е по-малко, по-голямо или около 7. Има примери, които трябва да се знаят - хидролиза на (NH4)2CO3 и CH3COONH4, защото се дават по учебниците - първият разтвор има основен характер, защото силата на амониевия хидроксид като електролит е по-голяма от тази на въглеродната киселина. А втората сол има неутрален характер, защото силата на двата слаби електролита е равна.
Профилна снимка
03.06.2016

Ученик

+1
Здравейте, госпожо! Имам въпроси... В дадената задача AlCl3 е сол, получена от слаба основа и силна киселина. Върху хидролизата влияе прибавянето на силен електролит, разреждането и температурата. А) Като прибавим NaOH към разтвора, който е силен електролит, тъй като основата,от която е получена солта е слаба, прибавянето на натриевата основа ще изтегли системата в посока към неутрализанията, тоест обратната реакция ще протича по - бързо? Б) H2O, прибавянето на вода към хидролизата благоприятства хидролизата,затова по-дързо ще протича правата реакция? В) HCl, силен електролит; тъй като солта алуминиев хлорид е продукт на реакция м/у силна к-на и слаба основа, прибавянето на солната киселина ще причини нарастване на концентрацията на H+ в разтвора . Следователно по-бързо ще протича правата реакция?
Профилна снимка
04.06.2016

Учител на Уча.се

+1
Здравей Мерлин, много по-лесно ще осмислиш хидролизата, ако я приемеш просто като равновесие. Първо си научи равновесието и най-вече влияние върху него и обяснение на промяна посоката на равновесие с приниципа на Льо Шателие Браун (ЛШБ) и равновесната константа. Когато си готова и сигурна в тези си знания няма нужда да учиш нищо специално за хидролиза, а само да прилагаш знанията си за равновесие. Хайде да направиш първо това и после ще обсъждаме хидролизата.
Профилна снимка
08.02.2016

Ученик

+1
Здравейте г-жо Николова искам да попитам дали е грешно при изразяване на хидролизната константа включването в числителя на al(oh)3? Ведна от задачите/не памня коя/ при изразяване на хидролиза на naco3 в числителя на израза бяхте включили концентрацията на h2co3.Другият ми въпрос е свързан с извеждането на хидролизната константа,като зависимост между йонното произведение на водата и дис.константата на слабия електролит и той е следният:В повечето задачи, за хидролиза примерите са със сол на слаба киселина и силна основа тоест имаме наличие на хидроксидни йони в числителя на дробта за хидр.константа и , за да изведем зависимостта умнажаваме и разделяме с c(h+).Ако обаче трябва да изведем зависимостта за конкретния в задачата пример трябва да умножим и разделим с c(oh-) така ли е?Дано да сте разбрали какво питам, защото май не оформих въпроса много правилно ;)
Профилна снимка
08.02.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей Християн, ще се опитам да се "ориентирам" и да отговоря. При извеждане на хидролизна константа утайките не участват в състава на константата. Хидролизната константа си е равновесна константа и за написването и важат всички правила като за равновесна константа - т.е. утайките не се пишат. Изразът за Kh чрез Kw и Kд не се извежда, а се ползва наготово. Но ако искаш да го извеждаш ....тогава гледаш концентрацията на кои йони ти участва в хидролизната константа и умножаваш и делиш на концентрацията на онези йони, които ти липсват, за да изразиш йонното произведение на водата, т.е. ако в числителя има с(Н+) то ще умножаваш и делиш с с(ОН-). Ако нещо не е ясно питай пак. Успешна подготовка.
Профилна снимка
12.12.2014

Ученик

+1
Здравейте, въпросът ми е, дали можем да запишем следствието от закона на Оствалд за разреждането или обяснението само с ПЛШБ е достатъчно?
Профилна снимка
12.12.2014

Учител на Уча.се

0
Здравей Сибел, Да, естествено, това обяснение, със закона на Оствалд е по-елегантно.
Профилна снимка
12.12.2014

Ученик

+1
Благодаря Ви!
Профилна снимка
14.11.2014

Друг

+1
При прибавяне на солна киселина хидролизата отново ли ще се възпрепятства?
Профилна снимка
15.11.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Нора, Изгледай още веднъж последната част от задачата - там където се прибавя киселина. От внимателното разглеждане става ясно, че винаги при прибавяне на водородни йони Н+ в разтвора на солта хидролизата намалява и е обяснено защо. Тогава при прибавяне на солна киселина какво ще се случи?
Профилна снимка
15.11.2014

Друг

+3
Ами солната киселина е силен електролит,който се дисоциира на водородни катиони и хлоридни аниони.Така се увеличава концентрацията на Н+ и според ПЛШБ системата ще реагира,като се стреми да я намали.Следователно равновесието се измества по посока на неутрализацията и хидролизата се потиска.
Профилна снимка
15.11.2014

Учител на Уча.се

+2
Браво, Нора!:)
Профилна снимка
04.07.2014

Друг

+1
Извинявам се за въпроса , но не ми стана ясно защо хидролизната константа се изписва по този начин?
Профилна снимка
04.07.2014

Учител на Уча.се

0
Здравей Светлана, В хидролизната константа, като във всяка равновесна константа за хетерогенна система, не се включват веществата в твърдо агрегатно състояние. Затова в константата липсва алуминиевия трихидроксид.
Профилна снимка
04.07.2014

Друг

+1
Благодаря Ви, имах подобни подозрения :)!А водата е в излишък и с постоянна концентрация и се пренебрегва в израза?
Профилна снимка
04.07.2014

Учител на Уча.се

+1
Да, Светлана.
Профилна снимка
08.03.2015

Друг

+1
При прибавяне на H2SO4 може ли като обяснение да се използва силното хигроскопично действие на киселината и от там намаляването на концентацията на изходното вещество вода?
Профилна снимка
08.03.2015

Учител на Уча.се

+1
Здравей Светлана, Свойството хигроскопичност притежава само конц. сярна киселина. Тук не е казано, че киселината е концентрирана, следователно не може да използваме това свойство.
Профилна снимка
08.03.2015

Друг

+1
Честит празник г-жо Николова! Бъдете здрава, щастлива и обичана! Благодаря ВИ за всичко което правите за нас!
Профилна снимка
08.03.2015

Учител на Уча.се

+1
Благодаря, Светлана! Най-голямата отплата за моя труд ще бъде всички да ви приемат където желаете:). Успешна подготовка!
feedback
feedback