Видео урок: Неорганична химия. Задача 9. Неактуална

РАЗДЕЛ: Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия

Сподели и спечели XP!
Ключови думи:
Разтвори на електролити слаби електролити степен на електролитна дисоциация дисоциационна константа
Коментирай

За да коментираш това видео, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Студент

09:28 - 04.07.2014

Коментарите ме объркаха съвсем за А подточка-Н+ взаимодействат с OH-внесените от NaOH следователно концентрацията им намалява.Според принципа на Льо Шателие-Браун равновесието ще се измести по посока на противодействие т.е. по посока на правата реакция която е посоката на ЕД.Следователно конц. на Н+ ще се увеличи и рН ще намалее(към киселинни стойности).Правилен ли е хода на мисли?
+3
Профилна снимка

Учител на Уча.се

10:19 - 04.07.2014

Здравей Светлана, Тук първо трябва да се уточни, че в НАЧАЛОТО, след прибавяне на натриевата основа рН ще нарасне, защото протича неутрализация. В последствие, след приключването и, поради намалената концентрация на Н+ равновесието ще се измести по реакцията на дисоциация, ще се образуват нови Н+ и рН отново ще намалее.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

04:20 - 05.06.2016

Здравейте, имам следния въпрос: при б) подточка не се ли получава буферен разтвор от H2S и Na2S и можем ли да го включим в обясненията?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:40 - 05.06.2016

Здравей emdio, да, разбира се, може да се спомене, че се образува буферен разтвор, да се каже какво е буфер и това е напълно достатъчно, та даже и предостатъчно (да не стресираме проверяващите :)).
+1
Профилна снимка

Ученик

16:47 - 05.06.2016

Благодаря Ви много :)
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Друг

17:38 - 30.05.2016

Добър ден! Бих желала да попитам и се извинявам, ако въпроса е глупав, но кои определения се изискват за най-точно описване на задачата ?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

08:23 - 31.05.2016

Здравей Диляна, не знам на какво ниво на подготовката си... Ако ти предстоят изпити след месец би било по-добре, ако ти ми предложиш вариант какво би написала по задачата, а аз да кажа дали е достатъчно. Но ако започваш сега наистина ти трябва помощ. За Варна е добре да пишете повече теория по същество в задачите. Например тази задача е за електролитна дисоциация на слаби електролити като равновесен процес. Тук бих написала тази част от темата, която засяга слабите електролити с всички обяснения за влияние на факторите върху равновесието. И тогава бих преминала към конкретно разглеждане на задачата. В теоретичната част ще си дадеш и всички определения на основните понятия, които разглеждаш - електролити, електролитна дисоциация, степен на електролитна дисоциация, видове електролити, дисоциационна константа, принцип на Льо Шателие-Браун.
Профилна снимка

Друг

10:00 - 31.05.2016

Освен видимите определения спрямо условието и решението, които са за ЕД, степен на ЕД Кд, електролити, водороден показател и ПЛШБ не бях наясно кои са "допълнителните" определения, които трябва да посоча. Не решението на задачите, а самото изписване затруднява както мен, така и останалите кандидат-студенти. Благодаря Ви за отделенето време, и помощта!
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

11:04 - 31.05.2016

Знам, Диляна, напълно наясно съм откъде идва трудността ви. Аз също нямам пряка информация какво трябва да съдържа една задача, защото не проверявам изпити. Водя се от това какво споделят кандидат-студентите че са написали по дадена задача и от съответстващите на написаното оценки. От тук и извода ми, че във Варна обичат да пишете по задачите теория по същество от съответната теоретична тема, отколкото паднали от небето определения. Естествено без някои от тях не може. Дано да съм помогнала.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

16:59 - 28.05.2016

Госпожо, Вие казвате ,че крайният резултата от а) е ph<7 ,а моята госпожа е решила задачата и казва,че ph=7. Нещо не мога да разбера какво и защо се получават така резултатите... Бихте ли ми обяснили?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

19:39 - 28.05.2016

Здравей lasvegas, никъде в задачата не казвам, че рН < 7. Когато се прибави основа първо рН нараства поради неутрализацията и после отново намалява, поради засилената електролитна дисоциация. Това е най-коректния отговор. Никой не изисква от вас да казвате дали рН е по-голямо, по-малко или равно на 7, а как ще се промени - т.е. ще нарастне или ще намалее. За да стане рН= 7 е нужно да настъпи пълна неутрализация на киселината и получената сол да не хидролизира, което не е така, защото натриевият сулфид има рН>7.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Студент

20:26 - 23.05.2016

Здравейте. Бих искала да попитам за подточка г) и извинете ако въпроса е глупав. При дисоциацията на NaCl, хлорният йон няма ли да взаимодейства с водородният йон от дисоциацията на H2S, като образува HCl, и по този начин да намали концентрацията на водордни йони в системата, при което pH ще се увеличи? Благодаря!
+1
Профилна снимка

Студент

20:54 - 23.05.2016

Пропуснах да добавя - Причината в това ли е, че HCl е разтворимо вещество и затова не действа на равновесната система?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:42 - 24.05.2016

Здравей Мария, няма глупави въпроси, хубаво е, че мислиш по задачата :). Това, което предлагаш не може да се случи, именно защото се получава разтворимо вещество HCl, което не е условие за протичане на реакция между йони.
+1
Профилна снимка

Студент

14:57 - 24.05.2016

Много ви благодаря Госпожо! Поздрави!
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

18:44 - 24.10.2015

Здравейте госпожо Николова! Страшно много мислих за подточка г) на задачата и не мога да се съглася, че pH на разтвора намалява. Да при разреждане алфа се увеличава ( увеличава се конц. на H+ в разтвора), но тъй като той става по-разреден и разстоянието на H+ в ратвора навалява (ако мога така да се изразя) според мен pH се увеличава и дори може да се твърди, че pH става приблизително равно на 7. Пък и от друга страна, абстрахирайки се от всичко друго, когато говорим за киселини, казваме, че колкото една киселина е по-концентрирана, толкова по-силна е тя. Въпреки че H2S е слаб електролит, а предполагам определението е за силните киселини. Това са моите два довода, с които си направих моя извод. Ще съм Ви много благодарна, ако си изкажете мнението по въпроса. Благодаря предварително! :)
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:56 - 25.10.2015

Здравей Елена, Въпросът ти е прекрасен, браво, че учиш всичко с разбиране :). Има верни неща в твърденията ти и някои заблуждения. Заблуждение: колкото по-концентрирана е киселината, толкова е по-силна. Силата на киселините се определя от способността им да отделят водородни катиони в разтвора. За ваше голямо удивление концентрираната сярна киселина е слаб електролит - защото в разтвора и няма достатъчно водни молекули, които да поляризират и разкъсат химичните връзки в киселината. Колкото е по-концентрирана една киселина, толкова по-нагъсто са йоните и, толкова по-слабо подвижни са (защото си пречат) и електропроводността на такъв разтвор е по-ниска от очакваната. А електропроводността отговаря за твърдението дали даден електролит е силен или слаб. Ако имаш някакви притеснения в тази материя, прочети си теория на силните електролити в урока Разтвори на електролити.
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

08:01 - 25.10.2015

Сега за вярното твърдение. Да, абсолютно правилно, при прибавяне на вода първоначално концентрацията на водородните йони ще намалее и рН ще нарасне. Това в първия момент. Разреждаш, мериш рН и то е по-високо. В последствие, обаче, ще се измести равновесието по посока на дисоциацията на киселината и рН отново ще намалее, но няма да достигне стойността на рН преди разреждането. От вас на изпита ще се очаква този отговор, който съм дала в задачата. Но ще направиш много добро впечатление на проверяващите, ако напишеш и твоите разсъждения, които са верни, но само за първоначалния момент.
+1
Профилна снимка

Ученик

09:52 - 25.10.2015

Благодаря Ви много!!!
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Студент

16:32 - 21.04.2015

Моля Ви за разяснение :Ако реакцията се разгледа без да се има в предвид израза за дисоциационната константа се получават други разсъждения и резултати-за а)ОН- ще взаимодействат с Н+ следователно ще се намали концентрацията им и в резултат РН ще нарастне .....Това означава ли , че винаги при равновесен процес трябва да разсъждаване чрез израза за Кд?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:04 - 21.04.2015

Здравей Светлана, При а) подточка рН намалява първоначално, но после отново се покачва. Ако не направиш обяснение с Кд, то задължително трябва да го направиш по принципа на ЛШБ - Прибавяме основа, в първия момент тя взаимодейства и намалява концентрацията на водородните йони. рН нараства. След време, обаче, след като водородните йони намалеят значително, тъй като те са продукт в реакцията на дисоциация, според принципа на ЛШБ при намаляване на продукта равновесието се измества по посока на правата реакция. Тогава отново водородните йони ще се увеличат и рН ще намалее.
+2
Профилна снимка

Студент

18:14 - 21.04.2015

Благодаря Ви за бързия отговор! :)
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

17:09 - 18.03.2014

Разбирав, че подточка Г е дадена, за да се изкаже законът на Оствалд за разреждането и да се направи извода, че при увеличаване концентрацията на растворителя, слабият електролит дисоциира повече до йони т.е. α нараства. Но в реални условия pH на разтвора на сероводородната киселина ще намалее ли наистина? Ако опитът се направи наистина? Например имам 1 mol H2S и я разреждам в два мола вода, а след това в десет. Реално pH ще промени ли стойността си?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:40 - 18.03.2014

Здравей Милена, Да, решението на подточка Г) не е умозрително и трудно се възприема. Действително в началото като сипеш водата в киселината рН ще се увеличи, защото концентрацията на водородните йони остава същата, но в много по-голям обем вода. Но след известно време, когато се извърши новата дисоциация на нови молекули киселина рН наистина ще намалее, спрямо началното.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

16:46 - 08.02.2014

Здравейте,г-жо Николова искам да ви попитам в подточка А натриевата основа не взаимодейства ли с сероводорода и за подточка В отделените при дисоциация хлоридни аниони взаимодействат ли с водородните от разтвора на сероводорода? благодаря ви !!
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

22:39 - 08.02.2014

Здравей Валентина, В задачата е подробно обяснено и изразено със съкратено йонно уравнение взаимодействието на натриевата основа със сероводорода.. В подточка В не може да взаимодействат водородни и хлоридни йони, защото солната киселина е разтворима :) Препоръчвам ти да изгледаш видеото отново !
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Студент

18:26 - 05.04.2013

Здравейте, искам да попитам дали в подточка Б не е допусната грешка, защото ако се намалява концентрацията на водорода не би ли следвало да се намалява и ph на разтвора? Благодаря ви и простете ако съм в грешка!
+1
Профилна снимка

Ученик

09:04 - 06.04.2013

Не, не е допусната никаква грешка, тъй като колкото по-висока е концентрацията на водородните йони толкова pH има по-ниски стойности, според мен :))
+3
Профилна снимка

Ученик

20:13 - 16.04.2013

Здравейте, щом грешката не е в подточка Б, значи е в А, така ли ? Защото се казва, че концентрацията на водородните йони намалява и pH също намалява. Наистина нещо се обърках.. и се извинявам ако въпроса ми е малко тъп.
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

09:01 - 17.04.2013

Да, наистина в подточка А съм допуснала грешка. Когато концентрацията на водородните йони намалява, рН нараства. Моля да ме извините. :)
Профилна снимка

Студент

13:22 - 25.06.2013

Сега задачата последно коригирана ли е или не ?
+2
Профилна снимка

Учител на Уча.се

15:41 - 25.06.2013

Видеото не е коригирано, съобрази се с горния коментар.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Студент

16:26 - 15.02.2014

В тази задача в подточка Г се казва,че РH ще намалее, защото се повищава конц на H йони при разреждането на разтвора с вода!!! В подобна задача 6 ,подточка б ,където важи отново закона на Освалт се казва, че PH ще се увеличи ? не мога да схвана, не трябва ли PH да се променя еднакво за двата разтвора при разреждане??? много се обърках
Профилна снимка

Учител на Уча.се

19:38 - 15.02.2014

Здравей Нежи, Разбирам те напълно, материята никак не е лека, иска се много добро познаване на теорията на химичното равновесие и разтвори на електролити. Естествено е да има разлика в промяната на рН на разтворите в зад. 6 и тук, защото в зад.6 веществото е основа, а тук е киселина :) Общото в двете задачи е, че питат какво се случва като се разреди разтвора с вода. Прилагайки закона на Оствалд следва, че при разреждане степента на електролитна дисоциация ще се повиши, т.е след разреждане на разтвора се ускорява реакцията електролитна дисоциация. Това дава по-голям брой йони в разтворите. До тук всичко е еднакво за всички слаби електролити. От тук нататък идва разликата в зависимост от това дали електролитът е киселина или основа. В тази задача, където електролитът е сероводородна киселина, засилената електролитна дисоциация ще даде повече водородни йони в разтвора, защото киселините се дисоциират с образуване на водородни йони.
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

19:46 - 15.02.2014

Когато в един разтвор се увеличи концентрацията на Н+ рН намалява, защото разтворът става по-силно киселинен. В зад.6 веществото е амониев хидроксид. когато се увеличи неговата дисоциация в разтвора нараства концентрацията на ОН-, защото хидроксидите се дисоциират с образуване на ОН-. Когато в един разтвор се увеличи концентрацията на хидроксидните йони, съответно рН нараства, защото разтворът става по-силно алкален (основен). Ако имаш затруднения с теорията по този или други въпроси може да се възползваш от възможността за Скайп връзка с мен, за която можеш да се обърнеш към Маркетинг отдела на Уча.се. Как може да стане това ще прочетеш на адрес: https://ucha.se/motiviramse/kandidat-studentski-temi-po-himia/
+2
Профилна снимка

Студент

22:39 - 15.02.2014

Благодаря ви г-жо Николова!!! Помагате ми и то много !!!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.