Видео урок: Неорганична химия. Задача 54. Неактуална

06:56
2 245
20
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Неорганична химия. Задача 54. Неактуална
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
Натрий, фосфор, меден оксид, получаване на соли, получаване на оксокиселини

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Профилна снимка
10.10.2014

Друг

+1
Здравейте! Каква теория трябва да включа във втората част на задачата?
Профилна снимка
10.10.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Нора, Нека първо уточним какво разбираш под втора част на задачата... Имаш предвид частта, в която трябва да се изрази електролитната дисоциация? Ако правилно съм разбрала тук централно място ще заема определението за електролитна дисоциация. Тук може да има определение за електролити и вече при киселини, основи и соли да има определение за тези класове съединения според теорията на Арениус, при киселините също определение за основност на киселините, а при основите - за валентност на основите.
Профилна снимка
10.10.2014

Друг

+1
Да,точно това имах на предвид :) Благодаря Ви!
Профилна снимка
05.07.2014

Друг

+1
Дадената дисоциация на H3PO4 е по представите на Арениусдисоциация до водороден катион и киселинен анион-как ще се изпише по Брьонстед-Лоури както ни съветвате по-долу?
Профилна снимка
05.07.2014

Учител на Уча.се

0
Здравей Светлана, Както се пише всяка дисоциация по Брьонстед-Лоури - като взаимодействие с вода: І етап H3PO4 + H2O <--> H2PO4- + H3O+ ІІ етап H2PO4- + H2O<--> HPO4 2- + H3O+ ІІІ етап HPO4 2- + H2O<--> PO4 3- + H3O+ сумарно: H3PO4 + 3H2O <--> PO4 3- + 3H3O+
Профилна снимка
05.07.2014

Учител на Уча.се

0
Съжалявам, знакът <--&gt е символ за обратима реакция.
Профилна снимка
05.07.2014

Друг

+1
Благодаря Ви за отговора!
Профилна снимка
13.04.2014

Ученик

+1
Имам проблеми с разписването на задачата. В увода споменавам кои са простите вещества, химични съединения, правя характеристика на неметали, метали споменавам физичните им свойства и дали са редуктори или окислители.Каква характеристика да направя за химичните съединения?
Профилна снимка
13.04.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Милена, Тук е най-добре да се съсредоточиш какво имаш да получаваш и от какво имаш да го получаваш. Характеризираш тези вещества. Например за фосфорна киселина - определение за кислородсъдържащи киселини, основност на киселината, методи за получаване, най-важни свойства. И така за всяко едно от четирите съединения.
Профилна снимка
29.08.2013

Ученик

+1
В началото на задачата какво ще е добре да се напише като въведение?
Профилна снимка
07.07.2013

Ученик

+1
Дисоциацията я пишем по Арениус или другият начин?
Профилна снимка
07.07.2013

Учител на Уча.се

0
Най-добре по Брьонстед Лоури.
Профилна снимка
24.02.2013

Ученик

+1
здравеите.може ли помощ с една задача.какви връзки се осъществяват в съединенията.посочете между кои атоми и посочете вида хибридизация в съединенията.това са формулите CH3COOH,NaHCO3,(nh4)2HPO4,C6H6 PCl5
Профилна снимка
24.02.2013

Учител на Уча.се

+3
Оцетна киселина - ковалентни полярни в карбоксилната група, двойна (сигма +пи) в карбонилната група, останалите прости;в метиловата група - ковалентни слабо полярни. Хибридизация на въглерода в метилова група sp3, в карбоксилната група - sp2. Натриев хидрогенкарбонат - йонна между натриевия и хидрогенкарбонатния йон. В хидрогенкарбонатния йон - ковалентни полярни връзки,там въглеродът е в sp2 хибридизация, химичните връзки в карбонатния йон са прости сигма и делокализирана пи. В диамониевия хидрогенфосфат отново йонна връзка между амониевия йон и хидрогенфосфатния. В двата йона връзките са ковалентни полярни. Хибридизация на азота и фосфора в съответните йони sp3. Връзките в амониевия йон - прости, едната образувана по донорно-акцепторен механизъм, във фосфатния йон - прости сигма + делокализирана пи. Бензен - ковалентни полярни връзки; хибридизация sp2, прости сигма връзки + делокализирана шестцентрова, шестелектронно кръгова пи връзка.
Профилна снимка
24.02.2013

Учител на Уча.се

+2
Фосфорен пентахлорид - прости ковалентни полярни връзки, фосфорът е в sp3d хибридизация. Дано съм била полезна :)
Профилна снимка
26.02.2013

Ученик

+1
благодаря ви много. посочете типа на хибридизацията в молекулата или ѝона.това са CH3Cl,NH3,C2H4,N2,CO32-. каква е хибридизацията на сярата в сулфатен ѝон и пространствен строеж.предварително ви благодаря
Профилна снимка
26.02.2013

Ученик

+3
Хлорометан CH3Cl ,въглерода е в sp3-хибридно състояние, при амоняка NH3 атома на азота е също е в sp3 и участва с три от хибридните орбитали в химични връзки (сигма) с атомите на водорода. Етен C2H4, въглерода е в sp2. Карбонатен йон CO3(2-) в sp2. Сярата в SO4(2-) e в sp3 , пространствения строеж на йона е в форма на правилен тетраедър,четири сигма-връзки с атомите на О и две делокализирани пи-връзки.
Профилна снимка
26.02.2013

Учител на Уча.се

+3
Браво Лили! Кога ти е кандидат-студентския изпит????
Профилна снимка
26.02.2013

Учител на Уча.се

+1
Вальо, може би е редно да се върнеш и да си прочетеш хибридизацията отново. Въпросите, които задаваш са за много елементарни съединения, които обикновено се разглеждат като примери в теорията на хибридизацията и трябва да се знаят за изпит.
Профилна снимка
26.02.2013

Ученик

+3
Ами госпожо след 3-4 години все още съм 9ти клас:d но със сигурност няма да бъде медицина
feedback
feedback