Видео урок: Органична химия. Задача 51. Неактуална

03:17
744
30
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Органична химия. Задача 51. Неактуална
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
синтетична задача, етан, бензен, бензоена киселина, анилин, свойства на бензен, заместителни реакции, нитриране, халогениране, сулфониране

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (30)
Профилна снимка
03.07.2015

Друг

+2
А става ли от бензен да получим метилбензен (а не етилбензен) и после в бензоена киселина?
Профилна снимка
03.07.2015

Друг

+1
И може ли да ми обясните малко по-опростено електрофилния механизъм, че в учебника сякаш е обяснено сложно?
Профилна снимка
04.07.2015

Учител на Уча.се

0
Здравей, Естествено, че от бензен можеш да минеш през метилбензен за получаването на бензоена киселина. Но за целта трябва да получиш метан, да го халогенираш, да напишеш верижно-радикалов механизъм и тогава...става много дълго, но е вярно и е вариант. Нямам възможност да обясня механизма без да правя схемите, за да ме разбереш. Може нещо да се получи, ако зададеш конкретни въпроси...
Профилна снимка
30.12.2016

Ученик

+1
Здравейте госпожо, ние в гимназията учим, че етен директно може да се дехидрогенира до етин. Това грешно ли е ?
Профилна снимка
31.12.2016

Учител на Уча.се

+1
Здравей, да, знам. Дори в някои решения на КС задачи също съм го виждала... Аз не харесвам този метод, не смятам, че е възможен и никога не го препоръчвам на учениците си. Въпрос на личен избор за теб е ще го използваш или не.
Профилна снимка
01.12.2015

Ученик

+1
Здавейте, ще се одобри ли ако кажа така: За получаването на бензоена киселина може да се използват получените етин и бензен. Между тях ще протече реакция до стирен, който при своето окисление ще доведе до получаването на бензоена киселина?
Профилна снимка
01.12.2015

Учител на Уча.се

+1
Здравей Екатерина, От първото изречение излиза, че и от етин, и от бензен все ще получиш бензоена киселина. После поясняваш, но първо вече си казала грешно нещо... Прецизирайте си изреченията...
Профилна снимка
02.11.2015

Друг

+1
Само да попитам, както казва и elis по-долу да получим метилбензен. Метан бихме получили от воден газ, който получаваме от въглерод и водни пари. след това халогениране на метана и последващото му взаимодействие с бензена в присъствие на алуминиев трихлорид до получаване на толуен. От там при взаимодействие с кислород - до бензоена киселина. Така може ли или си усложнявам живота? :) А относно получаването на анилина, може ли чрез хлориране на бензена и взаимодействието му с амоняк? :) Благодаря, за труда, който полагате!
Профилна снимка
03.11.2015

Учител на Уча.се

+1
Здравей Явор, Да, бензоена киселина може да се получи и от толуен, дори може би на изпита точно това ще очакват от вас. След като ще получаваш метан от воден газ не е необходимо да получаваш самия воден газ чрез газификация на въглища... В задачите по органична химия се очаква всяко нужно органично съединение по синтеза да е получено от нещо неорганично. Така че водният газ си е достатъчно неорганичен... Анилин може да се получи от хлоробензен, няма проблем, ако спазваш условията. Реално в органичния синтез този метод не се прилага, използва се редукция на нитробензен, но за изпит спокойно може да се напише и другия начин.
Профилна снимка
18.06.2013

Друг

+1
Бихте ли ми обяснили метода на Зинин ? Стигам до нитробензен и после какво ?
Профилна снимка
18.06.2013

Друг

+1
намерих отговора :)
Профилна снимка
18.06.2013

Учител на Уча.се

+1
Редукция с насцентен (атомен) водород, получен от взаимодействието на метал (цинк, желязо) с киселина. Това е лабораторния метод. С6Н5NO2 +3 Zn + 6 HCl ---> C6H5NH2 + 3 ZnCl2 + 2H2O Редукцията може да се извърши и промишлено, с молекулен водород, при много висока температура, високо налягане и катализатор никел, платина, паладий С6Н5NO2 + 3 H2 ---> C6H5NH2 + 2H2O
Профилна снимка
04.07.2013

Друг

+1
Благодаря, за обяснението ! :)
Профилна снимка
07.06.2013

Друг

0
Кой е по-добрият преход в задачата етан-етин-бензен етан-хлороетан-бутан(Вюрц)-хлоробутан-хексан(Вюрц)-бензен Защото ако използвам втория трябва да описвам ВРМ. И се чудя дали първият е удачен ?
Профилна снимка
07.06.2013

Друг

+1
Аз не съм много сигурен за етан-етин; бих ползвал етан-хлороетан-етен-1,2-дихлороетан-етин-бензен; или етан-етен и по същия път; но не съм сигурен, че етан-етин не може; но при всички случаи аз въщо гледам да пропускам ВРМ защото е много дълъг; по принцип в указанията обикновено казват, че ''един вариант е достатъчен за максимум точки''
Профилна снимка
07.06.2013

Друг

0
Тогава ще е така етан-етен-етин-бензен и пропускаме ВРМ и имаме пак същия брой точки така ли ?
Профилна снимка
07.06.2013

Друг

+1
Ама то ние както и да го направим пак трябва да пишем ВРМ ..
Профилна снимка
07.06.2013

Друг

+1
етан до етен е дехидрогениране; после присъединяваш хлор или бром в тетрахлорометан; и после елиминиране с КОН в етанол и нагряване и имаш ЕТИН
Профилна снимка
07.06.2013

Друг

+1
Благодаря ! : )
Профилна снимка
07.06.2013

Учител на Уча.се

+2
Вариантът на Динко етан---етен---дихлороетан---етин е перфектен и няма дя пишеш ВРМ. :)))))
Профилна снимка
04.07.2013

Друг

0
Защо да не пиша ВРМ нали присъединяваме хлор или ? Когато трябва да ги изписвам механизмите в кои ситуации ?
Профилна снимка
04.07.2013

Друг

0
Не питам само за този, питам и за трите :)) Бихте ми помогнали доста ако ми отговорите :)
Профилна снимка
04.07.2013

Учител на Уча.се

+2
Райко, знам, че изпитът наближава и си нервен, но в бързането допускаш фатални грешки. Ако присъединиш халоген към алкен или алкин и кажеш, че това е ВРМ и го напишеш може и да ти пишат 2 на задачата...Спокойно, учи с разбиране. Та: 1. При заместителни реакции халогениране при АЛКАНИ механизмът на реакцията е ВРМ и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО го пишеш, независимо каква е задачата - преход, логическа...., имаш ли халогениране на алкан веднага ВМР се пише за съответния алкан. 2. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ на халогеноводороди или вода към несиметрични АЛКЕНИ и АЛКИНИ се извършва по ЕЛЕКТРОФИЛЕН механизъм и също винаги се пише - първо как се получават междинни карбокатиони и после главния и страничния продукт по правилото на Марковников. 3. ЗАМЕСТИТЕЛНИТЕ реакции в бензеновото ядро при БЕНЗЕН и АРЕНИ стават по ЕЛЕКТРОФИЛЕН механизъм, който се изписва в общ вид, а след това ако е халогениране или нитриране се показва само кой е електрофилът. Също се пише ВИНАГИ!
Профилна снимка
04.07.2013

Друг

+3
Знам, доста съм нервен, а оценката е много важна за мен. Благодаря ви за обяснението !
Профилна снимка
04.07.2013

Учител на Уча.се

+3
Пожелавам ти от все сърце късмет на изпита и да се справиш максимално добре. Стискам ти палци! Чакам да се похвалиш с прекрасна оценка! :)))))
Профилна снимка
15.07.2013

Друг

+4
Искам да благодаря на всички които работят по сайта и са отговорни за информацията в него, най-вече на г-жа Николова, която не малко пъти се е ядосвала на мен с глупавите ми въпроси и на Динко Щилянов, който не е в екипа но ми помогна доста. Тези пари който вложих в сайта ми се върнаха и от слаб 2.00 ( нямах си никаква представа на предварителния изпит какво правя дори ) сега мога да кажа, че изкарах 3.63 ( малко е но за толкова кратко време просто не можех да изкарам повече, можех но винаги има неща които бъркаме някога). Благодаря ви ! И мога да кажа само едно на тези които се чудят дали да платят за тези задачи, че с един учебник и с напътствията на г-жа Николова могат да стигнат далеч ! :))
Профилна снимка
15.07.2013

Учител на Уча.се

+2
Браво, Райко, можеше и по-добре, но не мога да отрека, че постигна доста за много кратко време! Бъди здрав и дано оценките ти стигнат, за да те приемат! Пожелавам ти в университета да не забравяш, че всичко се постига с много желание и с още повече труд. Учи с разбиране и постоянство и ще успееш! Благодаря за признанието за труда, който влагаме за всички вас с много любов!
Профилна снимка
17.07.2013

Друг

+3
Могли сме, помогнали сме ... да си жив и здрав и успех в следването.
Профилна снимка
20.11.2016

Друг

+1
Алкилирането на бензен в присъствие на катализатор ли протича?
Профилна снимка
20.11.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей Цветелина, да, задължително с Люисова киселина AlCl3.
feedback
feedback