Видео урок: Неорганична химия. Задача 49

03:51
816
17
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 49, Неорганична химия, от сборника за кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. Дадени са водни разтвори на солите K2S, Cu(NO3)2, NH4Cl. А) Обяснено е дали солите могат да се разпознаят с индикатор и б) Разпозната е с помощта на един реактив катионната част, а с друг – анионната част на съединенията. Дадени са обяснения.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
Йонообменни реакции, хидролиза, характер на водния разтвор, рН, индикатор, лакмус, качествени реакции, доказване на йони

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (17)
Профилна снимка
05.06.2014

Ученик

+2
Извинявам се, че зададох въпроса си по вашата тема!
Профилна снимка
05.10.2016

Ученик

+1
За б) подточка на задачата за реактив за разпознаване на трите соли по катионна част използвам NaOH. Като обосновка пиша, че при внасянето й в епруветките, които съдържат проби от трите разтвора в първата не протича реакция, във втората се наблюдава светлосиня утайка, а в третата се отделя газ със специфична миризма. ... Като обяснение за това защо в епруветката с K2S не протича реакция пиша това: "При внасяне на натриева основа към първата епруветка, която съдържа проба от разтвора не протича взаимодействие. Реакции между водни разтвори на електролити са възможни тогава, когато в резултат от реакцията се получава утайка, газ или слаб електролит /условие за протичане на ЙОП/..." Достатъчно ли е това?
Профилна снимка
06.10.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей DreamCatcher, да , обосновката е добра. В тези задачи по аналитична химия много важно е да разкажете достатъчно ясно и подробно как се извършва разпознаването, все едно сте в лаборатория и го правите реално. Вместо твоето "в първата не протича реакция" аз бих написала " в едната епруветка не се наблюдава видима промяна". А после в обяснението - в епруветката, в която няма видима промяна се намира K2S, защото между водния му разтвор и този на натриева основа не протича ЙОР, тъй като не се получава газ, утайка или слаб електролит. :)
Профилна снимка
06.10.2016

Ученик

+1
Ясно... Да, наистина звучи по логично първо да се направи "зрителен" извод и после да се обясни. Благодаря :)))
Профилна снимка
26.04.2016

Ученик

+1
В а) се пита дали е възможно да се разпознаят солите с индикатор, два от разтворите оцветяват как му са в червено, а третият - в синьо. Тогава не е възможно да се различат първите два ?
Профилна снимка
26.04.2016

Ученик

+1
Оцветяват лакмуса *
Профилна снимка
26.04.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей, atito98, действително с индикатор първите два разтвора не могат да се различат, но третият може и това трябва да бъде обяснено.
Профилна снимка
26.04.2016

Ученик

+1
Благодаря
Профилна снимка
27.05.2014

Ученик

+1
Доказвам катионната част със сребърен ацетат и искам да попитам правилно ли съм написала ЙОР между сребърен ацетат с меден нитрат?
Профилна снимка
27.05.2014

Учител на уча.се

+2
Здравей Милена, Не мога да схвана логиката на доказването. Катионите на трите соли трябва да се докажат с един реактив, който е логично да е анион. Как точно ще го направиш със сребърни йони да докажеш калиеви, амониеви и медни катиони??? Изписаното уравнение е на невъзможна за протичане реакция, защото се получават две разтворими съединения - сребърен нитрат и меден ацетат.
Профилна снимка
27.05.2014

Ученик

+1
Объркала съм се.. имах предвид анионната част във видеото видях, че я доказвате със сребърни катиони, но се чудех кой реактив да използвам. На мен също ми изглеждаше непрадилна ЙОР, която написах и затова реших да Ви питам. Като реактив може ли да използвам сребърен флуорид? Ще се образува бяла утайка от CuF. AgCl е бяла, но на светлина потъмнява, а AgS е черна и ще могат да се разпознаят солите.
Профилна снимка
27.05.2014

Учител на уча.се

+2
:Милена,може да използваш една от трите разтворими сребърни соли - нитрат, ацетат или флуорид, все едно е. Внимавай във формулите на продуктите - CuF2 и.Ag2S. Успех!
Профилна снимка
05.06.2014

Ученик

+1
Макар че искат един индикатор, разтворът на Cu(NO3)2 има различен цвят и очевидно се различава. В разрез с условието ли е да напишем, че може да се различи от NH4Cl по цвета?
Профилна снимка
05.06.2014

Учител на уча.се

+3
Здравей Росица, В първата част на задачата се иска солите да бъдат разпознати с индикатор - там развиваш худролизата. После иска да се разпознаят по катионната част с един реактив и по анионната - с друг . Развиваш задачата с качествени реакции И най-накрая показваш богатата си обща култура по химия и това, че си влизала в лаборатория, като опишеш, че трите разтвора могат да се разпознаят само по външен вид - медният нитрат е син, а амониевият хлорид мирише на амоняк. В третата епруветка остава да е третата сол :)
Профилна снимка
11.05.2018

Друг

0
Здравейте, искам да попитам за K2S при неговата хидролиза реалnо отделя ли се газ H2S?
Профилна снимка
11.05.2018

Учител на уча.се

+1
Здравей Иван, при идролизата на никоя сол реално не се отделя газ. Да, получава се, но е в толкова малко количество, че се разтваря във водата и не се отделя като мехурчета, ако това имаш предвид.... Затова в уравненията за хидролиза не се означават утайки и газове...
Профилна снимка
12.05.2018

Друг

0
Благодаря ви :)
feedback
feedback