Видео урок: Неорганична химия. Задача 2. Неактуална

04:39
1 023
32
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Неорганична химия. Задача 2. Неактуална
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
прахообразна, смес, съдържа, металите, Zn, Cu, получете, разтворими соли, разделете солите, качествени реакции, докажете, катионна, анионна

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (32)
Профилна снимка
26.06.2017

Ученик

+1
Здравейте , бихте ли ми обяснили при какви условия се получава комплексната сол {Zn(OH)4}Cl2 и ZnCl2 ,при взаимодействието на Zn със солната киселина .
Профилна снимка
26.06.2017

Учител на Уча.се

0
Георги, отговорих в другия ти пост.
Профилна снимка
26.06.2017

Ученик

+1
Здравейте , бихте ли ми обяснили при какви условия се получава комплексната сол { Zn(OH)4}Cl2 и ZnCl2 , при взаимодействието на Zn със солната киселина .
Профилна снимка
26.06.2017

Учител на Уча.се

0
Здравей Георги, когато цинк взаимодейства със солна киселина, която е в по-концентриран разтвор се получава нормална сол ZnCl2. Ако киселината е разредена се образува аква комплекс [Zn(H2O)4]Cl2. Изписаният от теб комплекс не е верен.
Профилна снимка
27.06.2017

Ученик

+1
Благодаря ви много ,ако в задачата е дадено концентрирана киселина пиша само [Zn(H2O)4]Cl2 , а когато е разредена само ZnCl2 ,обаче ако не е уточнено дали е разредена или концентрирана пиша и двете ,нали? Последен въпрос , само със силната киселина ли се получават аква комплекси ?
Профилна снимка
27.06.2017

Учител на Уча.се

0
Здравей Георги, разбрал си точно обратното на действителността - с разредени киселини се образуват аква комплекси. С всички киселини се получават аква комплекси. Реално и с всеки вид разтвор на киселина, но не знам дали това го знаят проверяващите. Затова с разредена киселина пишеш до аквакомплекс, с концентрирана - до проста сол.
Профилна снимка
27.06.2017

Ученик

+1
Благодаря ви много !!!!!!!
Профилна снимка
25.01.2017

Ученик

+1
Относно доказването на катиони и анионите, можем ли да кажем така: във воден р-р ZnCl2 се дисоциира на цинкови катиони и хлоридни аниони. За доказване на цинковите катиони са ни необходими хидроксидни аниони. При взаимодействие на ZnCl2 с основа се получава Zn(OH)2 - утайка, и сол. Реакцията е йонно-обменна - процес, който протича между водни разтвори на електролити, без променя в степента на окисление. И след това вече да си изпиша уравненията, съответно дисоциацията на ZnCl2 , молекулно уравн. за получаване на Zn(OH)2, пълно йонно и съкратено йонно уравн. По същият начин и за медния сулфат?
Профилна снимка
25.01.2017

Учител на Уча.се

+1
Здравей Виолина, да, доста добре описано. Може да се добави, че цинковият дихидроксид е бяла пихтиеста утайка, разтворима в излишък от основата.
Профилна снимка
25.01.2017

Ученик

+1
Благодаря Ви за бързия отговор! Още нещо, в сборник-2017г., към тази задача е добавено още едно условие: "Представете 3 химични взаимодействия на медната сол.". Ето как си я дореших аз: Солите са хим. съединения, които се получават или могат да бъдат получени в резултат на процеса неутрализация. Те са йонно-кристални в-ва, с малки изключения. Разтворимите соли се дисоциират напълно на йони и се нар. силни електролити. Медната сол CuSO4 е силен елетролит. Представих дисоциацията й на йони. Описах физичните й свойства, че има киселинен характер, че се нарича син камък, и че се употребява в селското стопанство. Трите взаимодействия, които представих, са с основа (NaOH) - ЙОР, изписала съм молекулно, пълно и съкратено йонно уравн. 2.Цементация - ОРП, направих и електронен баланс, както и добавих, че този процес има голямо приложение и се използва за извличане на мед от съединенията й. 3.Взаимод. с конц. кис.(HCl), но не и с разредена, т.к. медта се намира след водорода в РОАМ. Не е ЙОР
Профилна снимка
26.01.2017

Учител на Уча.се

+1
Здравей Виолина, всичко е прекрасно до свойство 3... Тук имаш да изразяваш свойство на солта меден сулфат, а не на медта, чиито свойства си съобразявала при избора си. За трето свойство може да прехвърлих хидролизата на солта или да направиш ЙОР с бариев хлорид/ нитрат. В най-скоро време ще направя допълненията и новите задачи и ще ги публикувам на сайта.
Профилна снимка
22.04.2016

Ученик

+1
Здравейте госпожо,бихте ли ми казали кои две киселини използвахте за получаването на разтворимите соли?
Профилна снимка
23.04.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей Екатерина, страхувам се, че не разбирам съвсем добре въпроса. Ако питаш кой от двата подхода бих използвала като аналитик - това е втория начин, с разтваряне на двата метала в конц. азотна киселина.
Профилна снимка
19.04.2016

Ученик

+1
А какво можем да напишем като теоритична част към задачата?
Профилна снимка
19.04.2016

Учител на Уча.се

0
Характеристика на двата метала, какво е аналитична химия, качествени реакции...
Профилна снимка
19.04.2016

Ученик

+1
Благодаря зя бързия отговор, госпожо! :)
Профилна снимка
17.02.2016

Ученик

+1
Реших да пробвам след получаването на ZnSo4 да действам на медта не с кH2SO4, а с HNO3 за да получа различни аниони така че при доказването. За доказване на ацетатния анион се използва k.H2SO4 и медни стружни. Притесняват ме медните стружки понеже съвпатат с канионната част на солта. Дали е възможно това доказване и ако да как да го изразя?
Профилна снимка
18.02.2016

Учител на Уча.се

+1
Здравей megisito, мисля, че имаш предвид доказване на нитратен йон....Прибявянето на медни стружки и к. сярна киселина провежда един допълнителен окислително-редукционен процес с отделяне на азотен диоксид. Катионът на медта тук не пречи, имаш съвсем отделна реакция. Тя се изразява със съкратено уравнение така: Cu +2NO3 - +4H+ = Cu2+ + 2NO2 + 2H2O
Профилна снимка
13.03.2016

Друг

+1
Здравейте! Ако купя от абонаментния план за 6 месеца за 29.70 лв, тогава ще имам ли достъп до задачите по Химия за МУ Варна или ще трябва допълнително да си купувам и ключове? Благодаря ви предварително. Приятна вечер!
Профилна снимка
13.03.2016

Учител на Уча.се

+1
Здравей Галина, достъп до кандидат-студентските задачи ще имаш само след закупуване на ключове за тях. Абонаментът от 29.70 ще ти позволи достъп до всички уроци и упражнения в Уча.се, изключая кандидат-студентските материали.
Профилна снимка
15.03.2016

Друг

+1
Благодаря Ви за подробния отговор! :)
Профилна снимка
29.03.2016

Ученик

+1
Здравейте! Мога ли да използвам разредена и конц. HCl и как би станало разделянето на солите ?
Профилна снимка
29.03.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей Ивелина, аз съм дала решение, използвайки солна киселина. Щом имаш друга идея - моля, предложи я, ще я обсъдим...
Профилна снимка
29.03.2016

Ученик

+1
Да, аз съм сбъркала въпроса си, разбрах къде ми е грешката :)
Профилна снимка
04.07.2016

Ученик

+1
Радвам се, че има такива учители като Вас, госпожо! Поклон! :)
Профилна снимка
04.07.2016

Учител на Уча.се

+1
Благодаря, Мерлин, желая успех на изпитите!
Профилна снимка
01.08.2016

Ученик

+1
как става разделянето на солите?
Профилна снимка
01.08.2016

Учител на Уча.се

+1
Здравей Жасмина, добре дошла в кандидат-студентската секция на Уча.се. Тук обичайната практика за работа е да си закупиш кредити, с които да отвориш и изгледаш предложеното решение. След това задаваш всякакви въпроси по задачата за неща, които не са ти станали ясни или просто искаш да попиташ какво още да напишеш по задачата, за да е тя пълно решена. Хубаво е да следиш и другите въпроси и коментари по задачата - така ще имаш възможност най-пълно и правилно да я решиш. Желая ти успешна работа със задачите на Уча.се!
Профилна снимка
01.08.2016

Ученик

+1
аз я реших но само ми остана да разбера как се разделят солите, това не ми е ясно, чрез електролиза ли ?
Профилна снимка
02.08.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей Жасмина, солите се разделят в хода на получаването им като се разтварят в различни киселини.
Профилна снимка
02.08.2016

Ученик

+1
в смисъл такъв получените соли трябва да направя взаимодействието им с киселини ?
Профилна снимка
03.08.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей Жасмина, идеята на задачата е да се провери знаете ли разликата в разтварянето на цинк и мед в киселини. Действайки на металите с различни киселини ще разделиш и солите. Има ли проблем, поради който не можеш да гледаш задачата? Там всичко е обяснено и съм дала два метода за решението и....
feedback
feedback