Видео урок: Неорганична химия. Задача 31

07:23
941
18
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 31, Неорганична химия, от сборника за кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. Задача по аналитична химия. В три епруветки без етикети има водни разтвори на NH4Cl, AlCl3, CuCl2. Като е използван само един реактив е разпознато кой разтвор в коя епруветка се намира. Обяснено е коя от посочените соли ще се хидролизира в най-голяма степен, ако се знае, че константите на дисоциация на получаващите се хидроксиди намалява в реда: Cu(OH)2, Al(OH)3, NH4OH.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
аналитична задача, доказване на аминеви, алуминиеви и медни йони, хидролиза на соли, хидролизна константа, дисоциационна константа

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (18)
Профилна снимка
18.08.2016

Ученик

+1
Първата реакция между NH4Cl и основата протича при нагряване нали? Ще бъде ли грешно това да го отбележим, тъй като в условието се казва да се работи само с реактива? :/
Профилна снимка
19.08.2016

Учител на уча.се

+1
Здравей DreamCatcher, реакцията между нишадър и основа си протича при обикновени условия, а не при нагряване. Още като сложиш основата съм разтвора на амониев хлорид и леко разтръскаш епруветката се усеща острата миризма на амоняк.
Профилна снимка
31.08.2015

Ученик

+1
Искам да попитам, защото не знам дали се бъркам, как може утайки да имат дисоциационна константа ?
Профилна снимка
31.08.2015

Ученик

+1
тъй като знам,че утайките се характеризират с друга константа (произведение на разтворимост - Ks/Ksp)
Профилна снимка
01.09.2015

Учител на уча.се

+1
Здравей Пламен, Чудесен въпрос! Абсолютно си прав, че утайките се характеризират с величина, наречена произведение на разтворимост. Това е една от многото недоизпипани като условие задачи за Варна. Тъй като по своята същност дисоциационната константа за разтворимите във вода електролити и произведението за разтворимост на утайките са все равновесни константи, то авторите са сметнали, че могат да ги подведат под общото име дисоциационни константи. Друга причина - за КСК не се въвежда понятието произведение на разтворимост, та уж да не се обърквате.... . Винаги в такива случаи страдат знаещите...
Профилна снимка
03.09.2015

Ученик

+1
тоест в дадената задача да го пиша Кд като Кд=c(Al3+)c(OH-)^3 ,тъй като Al(OH)3 е вещество в твърдо агрегатно състояние
Профилна снимка
03.09.2015

Учител на уча.се

0
Здравей Пламен, По мое мнение в задачата не е необходимо да се изписва Кд за тези вещества, защото не е коректно. Но ако държиш да имаш математичен израз - да, така трябва да се запише.
Профилна снимка
16.11.2014

Друг

+1
Здравейте! Каква теория трябва да включа във втората част на задачата,освен определението за хидролиза?
Профилна снимка
16.11.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Нора, Вече е време да се научиш сама да преценяваш каква теория ти е необходима в задачата. Прави се анализ на зададения въпрос и всички термини и понятия, споменати в този въпрос ще ти покажат каква теория ще пишеш. Въпросът в случая е: коя от посочените соли ще хидролизира в по-голяма степен, ако константите на дисоциация на получаващите се хидроксиди намалява в реда..... Понятията са: хидролиза на соли, константа на дисоциация, степен на хидролиза. Започваш с определение за хидролиза на соли. после обясняваш, че това е обратим равновесен процес, който се характеризира с хидролизна константа. Записваш изразите за хидролизните константи за трите соли, като обясняваш на какво са равни и обясняваш от какво зависи и от какаво не зависи хидролизната константа. После обясняваш, че друга величина, освен хидролизната константа, характеризираща количествено хидролизата е степен на хидролиза, даваш определение за нея и казваш как се изчислява
Профилна снимка
16.11.2014

Учител на уча.се

+2
Изрично обясняваш, че степента на хидролиза и хидролизната константа са правопропорционални. След това въвеждаш връзката между хидролизна константа, йонно произведение на водата и Кд на слабия електролит, който се получава при хидролизата. Даваш определения за всички величини, които до този момент не си въвела. Обясняваш, че според тази зависимост колкото по-силен е слабият електролит, получаван при хидролизата (Кд е по-голямо), толкова хидролизната константа е по-малка, от там степента на хидролиза също . Та се правят нещата. Очаквам следващия път да си направиш ти плана на теорията и да ме питаш дали е правилен :) Успех:)
Профилна снимка
16.11.2014

Друг

+1
Добре.Следващият път ще го направя.Благодаря :)
Профилна снимка
15.06.2014

Ученик

+1
Здравейте.. Как мога да докажа Алуминиевите йони ?
Профилна снимка
15.06.2014

Учител на уча.се

0
Здравей Гергана, В решението пределно ясно е показано как се доказват алуминиеви йони. Ти гледа ли видеото? Ако отговорът е да, тогава ти препоръчвам да го изгледаш отново и допълнително да преговориш качествените реакции за доказване на йони.
Профилна снимка
13.04.2013

Друг

0
Необходимо ли е да доказваме хлоридните аниони чрез реактива му за откриване ?
Профилна снимка
13.04.2013

Учител на уча.се

+1
Според мен не, защото условието е да разпознаем солите, а това става чрез разпознаване на катионите.
Профилна снимка
30.04.2013

Учител на уча.се

0
Хлоридни йони НЕ СЕ доказват с нитратни!
Профилна снимка
12.01.2014

Друг

0
Когато изразяваме хидролизата,необходимо ли е да пишем уравнение по Брьонстед?
Профилна снимка
12.01.2014

Учител на уча.се

+1
Здравей Мария, Според мен записването на хидролизата с молекулно, пълно йонно и полусъкратено йонно уравнение е достатъчно. Ако искаш да "смаеш" комисията и ако имаш време, може на едно от уравненията да изпишеш и уравнение по Брьонстед-Лоури, за да им покажеш, че владееш и този начин на изразяване на процеса... За всеки химик хидролиза е достатъчно да се запише с полусъкратено йонно уравнение, останалото е просто повторение на едно и също нещо.
feedback
feedback