Видео урок: Органична химия. Задача 26

06:05
158
8
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 26, Органична химия, от сборника за Кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. От органично съединение А с молекулна формула С7Н6О е получен ароматен алкохол Б и ароматна киселина В. Определено е кои са съединенията А, Б и В. Представени са три химични взаимодействия на съединението А и е получено от метан.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Органична химия
Ключови думи:
органично съединение А, молекулна формула, С6Н7О, ароматен алкохол Б, ароматна киселина В, получаване, от етан, три химични взаимодействия

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Профилна снимка
04.06.2018

Друг

+1
Здравейте, при строежа на бензалдехида когато заместителят дезактивирастрелките при бензеновото ядро са наляво, а когато активира са надясно, нали така?
Профилна снимка
05.06.2018

Учител на уча.се

+1
Здравей Иван, посоката на извитите стрелки на мезомерният ефект е следната: 1. При активиране на бензеновото ядро (б.я.) - от групата-заместител първата стрелка сочи към б.я., а следващите са от двойната към единичната връзка; 2. При дезактивиране - първата стрелка е от б.я. към групата-заместите и отново от двойна към единична връзка... За целта б.я. се означава по Кекуле - с три спрегнати двойни връзки ( редуване на двойни и прости връзки).
Профилна снимка
09.06.2017

Ученик

+1
от етан до етен може и с ПД дезактивиран с CH3COO PT, нали?благодаря
Профилна снимка
09.06.2017

Учител на уча.се

+2
Здравей, паладий, дезактивиран с оловен ацетат е специфичен катализатор за хидриране на етин, за да спреш до етен.
Профилна снимка
10.06.2017

Ученик

+1
а от етан до етен в такъв случай? какво използваме? благодаря
Профилна снимка
10.06.2017

Учител на уча.се

+1
Здравей, може диалуминиев триоксид, дихромен триоксид или скромно - никел.
Профилна снимка
24.04.2018

Ученик

+1
Ароматния алкохол Б Фенол ли е?
Профилна снимка
25.04.2018

Учител на уча.се

+1
Здравей Георги, моля да обърнеш внимание на класификацията на хидроксилните производни и по-специално на разликата между фенол и ароматен алкохол. И ще имаш отговора за алкохола Б - бензилов алкохол.
feedback
feedback