Видео урок: Неорганична химия. Задача 12

02:58
1 482
26
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Яко! Схематично решение на задача 12, Неорганична химия, от сборника за кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. Показано е кои могет да бъдат веществата А, Б, В и Г. Веществото А у оксид на s-елемент и при взаимодействието му с вода се получава веществото Б. Ако през разтвора на Б се пропуска СО2 се получава бяла утайка В. Тази утайка се разтваря, ако продължава да се пропуска СО2 – получава се веществото Г. Обяснено е възможно ли е веществото В да се разтвори по друг начин. Всички процеси са обяснени и изразени с химични уравнения.
Раздел:
Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия
Ключови думи:
Логическа задача, оксид на s-елемент, основен оксид, калциев оксид, негасена вар, калциева основа, гасена вар, калциев карбонат, бяла утайка

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (26)
Профилна снимка
02.04.2013

Ученик

+4
Последният процес: CaCO3 + 2HCl ---> CaCl2 + H2CO3 Не е ли само химичен обмен без преход на електрони и промяна в степените на окисление, защото ЙОП-овете са реакции между водни разтвори на електролити, а CaCO3 не е разтворимо във вода? :) п.с. Благодаря много за помоща, която предлагате в сайта, особено по Химия :)
Профилна снимка
02.04.2013

Учител на Уча.се

+3
...Ако едно от трите условия е изпълнено (получаване на газ, утайка или слаб електролит), но освен това едно от изходните вещества е слаб електролит или малкоразтворимо вещество, то ЙОНООБМЕННАТА РЕАКЦИЯ протича, но не докрай. Степента на протичане зависи от относителната сила на слабите електролити от двете страни на уравнението или от относителната разтворимост на малкоразтворимите съединения от двете страни на уравнението....( цитат от учебник за подготовка на кандидат-студенти) Когато по реакцията се получава газ равновесието е напълно изтеглено по правата реакция, защото газът изцяло напуска системата.
Профилна снимка
06.04.2013

Ученик

+2
Питам просто, защото на мен госпожата ми е казвала, че когато е неразтворимо във вода вещество няма как да е ЙОП..... Въпреки, че пък неутрализацията винаги е ЙОП, дори между неразтворим хидроксид и киселина.....
Профилна снимка
07.04.2013

Учител на Уча.се

+3
Да, знам, че може и така да са ти казали. Но когато има газ, утайка или слаб електролит и изходните вещества са електролити, дори и да са утайки ( те има също някаква, макар и незначителна разтворимост) или слаб електролит - реакцията е йонообменна.
Профилна снимка
15.04.2013

Ученик

+1
Благодаря отново за помощта, продължавайте в същия дух! :)
Профилна снимка
08.06.2018

Ученик

+1
Шумящата проба може ли да се предложи като друг начин за разтваряне на калциевия карбонат ?
Профилна снимка
09.06.2018

Учител на Уча.се

0
Здравей eleonora, вече отговорих в другия пост.
Профилна снимка
01.06.2016

Ученик

+1
Госпожо Николова, като теория в задачата достатъчно ли е да запишем малко за s-елементите, после,че съединенията им с кислорода се наричат основни оксиди. В-вото А е това,защото...; да обясним получаването на всяко от 4-те вещества и след обяснението да запишем с изрази? За ЙОР нужно ли е да дадем определение при взаимодействието на CaCO3 и HCl?
Профилна снимка
02.06.2016

Учител на Уча.се

+1
Здравей Мерлин, в този тип логически задачи абсолютно задължително е да имаш "желязна" и подробна обосновка за избора на веществата А, Б...... След като си я направила започваш да пишеш уравненията по логическата последователност на задачата, като за всяка реакция правиш пълно описание и тук включваш определенията за s- елементи, оксиди, класификация на оксиди и т.н. Всяка реакция се характеризира като вид и се дават всички прилежащи определения, включително и за ЙОР.
Профилна снимка
19.02.2016

Друг

+1
Защо предпоследното уравнение е обратимо? Нали въглеродният диоксид, който се получава е газ, напускащ изцяло системата? Не трябва ли реакцията да е необратима?
Профилна снимка
19.02.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей Ася, права си, равновесието ще е изместено по посока на правата реакция. Знакът за обратимост съм сложила заради това, че изходното вещество е неразтворимо и обичайно в такива случаи системата остава в равновесие. Но си напълно права, че тук газът напуска и не е правилно реакцията да е обратима.
Профилна снимка
19.02.2016

Друг

+1
Защо предпоследното уравнение е обратимо, нали се получава въглероден диоксид, който напуска системата?
Профилна снимка
02.06.2016

Учител на Уча.се

0
Здравей Ася, така е, по инерция, тъй като CaCO3 в изходните вещества е утайка съм сложила знак за равновесие...
Профилна снимка
14.03.2014

Ученик

+1
Освен калций и съединения на калций търсените вещества могат ли да бъдат други (напр. съединения на Ва)?
Профилна снимка
14.03.2014

Учител на Уча.се

0
Здравей, Да, може. Но тъй като барий и съединенията му не се учат толкова пространно, колкото калций и съединения, а също така много често се пита по изпити за качествената реакция за въглероден диоксид с образуването на карбонат и последващото му разтваряне до хидрогенкарбонат си мисля, че комисията ще приеме за вярно по-скоро решение с калций и съединения. :)
Профилна снимка
10.03.2014

Друг

+1
Г-жо Николова, кои определения трябва да включа към тази задача? Написах си задачата, но ми изглежда доста кратка!
Профилна снимка
10.03.2014

Учител на Уча.се

+2
Здравей Нели, Задачата наистина е кратичка, затова ще започнеш с определение за s-елемент, за елемент с метален характер, ще направиш кратка характеристика на калций, ще дадеш определение за основен оксид, за основен хидроксид, ще обясниш качествената реакция за доказване на въглероден диоксид, ще дадеш определение за киселинен оксид, за соли, класификация на солите, ще разкажеш природните процеси за образуване на пещери и сталактити, сталагмити и пр., има определение и за йонообменни реакции...посъбра се писане, нали?
Профилна снимка
29.10.2014

Друг

+1
Здравейте! Тук трябва ли подробно да обясня механизма на образуване на пещерите и образованията им или просто с 2 изречения да кажа кой процес протича по правата реакция и кой по обратната?
Профилна снимка
29.10.2014

Учител на Уча.се

+1
Здравей Нора, В тази кратка задача, според мен, има възможност да блеснете с общата си култура по химия - аз бих описала тези природни процеси. :)
Профилна снимка
29.10.2014

Друг

+1
А бихте ли ми казали в кой учебник мога да намеря описанието на процесите?
Профилна снимка
29.10.2014

Учител на Уча.се

+1
Има ги в Уча.се :)
Профилна снимка
02.07.2015

Ученик

+1
Извинявам се ,но къде по-точно го има това определение в Уча.се ?
Профилна снимка
02.07.2015

Учител на Уча.се

0
Здравей Радост, Ето тук ги има процесите: https://ucha.se/watch/69/Obratimi-i-neobratimi-himichni-protsesi. Ако не си питала това - задай по-точен въпрос :)
Профилна снимка
02.07.2015

Ученик

0
Благодаря :)
Профилна снимка
08.06.2018

Ученик

+1
Шумящата проба може ли да се предложи като друг начин за разтваряне на калциевия карбонат ?
Профилна снимка
09.06.2018

Учител на Уча.се

0
Здравей eleonora, в решението е посочено, ти гледа ли го?
feedback
feedback