Видео урок: Ново 2017! Варна. Неорганична химия. Задача 11

РАЗДЕЛ: Химия, кандидат-студенти в МУ Варна. Неорганична химия

Сподели и спечели XP!
Описание на темата:

Яко! Схематично решение на задача 11, Неорганична химия, от сборника за кандидатстудентски изпит по химия на МУ-Варна. Задача – преход. Представени са с химични уравнения посочените в схемата превръщания за мед и съединенията ѝ и са обяснени химичните взаимодействия. Обяснено е какви продукти се получават, ако воден разтвор на CuSO4 се подложи на електролиза.

Ключови думи:
представете химични уравнения посочени схемата превръщания обяснете взаимодействия продукти воден разтвор CuSO4 електролиза
Коментирай

За да коментираш това видео, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

10:30 - 07.08.2017

Здравейте ! Бих искала да попитам достатъчно ли е като увод да напишем , че медта е химичен елемент с метален химичен характер и при взаимодействието й с неметали се получават безкислородни соли . И също така необходимо ли е да пишем по 1-2 изречения за всеки нов елемент напр . за CuSO4 след това за Cu (NO3)2 и т.н. ?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

16:36 - 07.08.2017

Здравей Никол, в началото на задачата казвам, че с 2-3 изречения трябва да направите кратка характеристика на медта - d- елемент с двойствен характер, ел. конфигурация 3d10 4s1 , има слабо изразени редукционни свойства, преходен метал, намира се след Н в Реда на относителната активност на металите, образува просто вещество метал, основен оксид и основен хидроксид в нисшата си степен на окисление +1 и амфотерен оксид с по-силно изразени основни свойства и амфотерен хидроксид във висшата си степен на окисление +2. След което влизаш в задачата... Преди всяко уравнение в задачата трябва да има изречение, в което се обяснява защо реакцията протича, класифицират се изходните вещества и продуктите, посочват се условия за протичане на реакцията и се класифицира самата реакция. Така се пишат задачите пълно...
+2
Профилна снимка

Ученик

10:51 - 09.08.2017

Благодаря Ви .
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Студент

13:51 - 17.03.2017

Здравейте, при електролизата на вод.р-р на меден сулфат, след като към катода се насочат водородните аниони, защо те не получават електрони и да се отделят като газ?
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

20:10 - 17.03.2017

Здравей, Иво, на катода се извършва редукция на най-силния окислител. Сравнени медните и водородни йони, по-силни окислители са медните. Това е причината на катода да се получава мед.
+1
Профилна снимка

Студент

19:13 - 10.05.2017

Здравейте! Азота в съединението меден динитрат в коя степен на окисление трябва да бъде и ако може да ми обясните.
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

19:49 - 10.05.2017

Здравей Arfe, когато имаш сол с d-елемент, за който няма правила за определяне на степента на окисление практикуваме следното. Cu(NO3)2 - от заряда на нитратния йон минус 1 (виждаш го в таблицата за разтворимост, ако не го знаеш) определяш заряд на медния йон 2+. За простите йони знаем, че степента на окисление и заряда на йоните съвпада. Тогава степента на окисление на медта е +2. От тук нататък може да смяташ по два начина. Първи - за цялото съединение сумата от степените на окисление трябва да ти е нула. Съставяш уравнение и определяш за азота +5 степен на окисление. Втори начин - приравняваш сумата от степените на окисление само в нитратния йон на заряда на йона минус едно. Смяташ отново и получаваш +5 за азота.
+1
Профилна снимка

Студент

19:56 - 10.05.2017

Благодаря Ви!
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.